หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> ข่าวเด่นอาเซียน

ข่าวเด่นอาเซียน
ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ (07/02/2019)
อ่าน 971 ครั้ง
พาณิชย์ แนะเอกชนไทยลงทุนธุรกิจในอินเดีย (07/02/2019)
อ่าน 699 ครั้ง
เตรียมพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน (07/02/2019)
อ่าน 566 ครั้ง
วันมวยไทย (07/02/2019)
อ่าน 800 ครั้ง
คาดการณ์ต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวในไทยปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 40 ล้านคน (05/02/2019)
อ่าน 727 ครั้ง
เปิดตัวระบบขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่าออนไลน์ (Thai e-Visa) (28/01/2019)
อ่าน 1082 ครั้ง
“Amazing ไทยเท่” พร้อมตั้งเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวไทยในปี 2562 จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 3.4 ล้านล้านบาท (28/01/2019)
อ่าน 951 ครั้ง
องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัลระดับโลก Facility Of The Year Awards 2018 (25/01/2019)
อ่าน 589 ครั้ง
เตรียมเสนอปลากัดเป็นปลาประจำชาติไทย (24/01/2019)
อ่าน 1122 ครั้ง
การเข้าร่วมร่างแถลงการณ์ร่วมการเริ่มเจรจาจัดทำความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ WTO (23/01/2019)
อ่าน 1056 ครั้ง
ร่างกรอบเจรจากรณีการจัดทำตารางข้อผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร อันเป็นผลเนื่องมาจากการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) (23/01/2019)
อ่าน 1004 ครั้ง
แผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) (23/01/2019)
อ่าน 1158 ครั้ง
ร่างบันทึกความตกลงระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) (23/01/2019)
อ่าน 1193 ครั้ง
ร่างปฏิญญาแสดงเจตจำนงระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านของระบบนิเวศน์และการพัฒนาสังคมว่าด้วยความร่วมมือในสาขาคมนาคมขนส่ง (23/01/2019)
อ่าน 1096 ครั้ง
ร่างปฏิญญาแสดงเจตจำนงระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านของระบบนิเวศน์และการพัฒนาสังคมว่าด้วยความร่วมมือในสาขาคมนาคมขนส่ง (23/01/2019)
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย – เวียดนาม (JCBC) ครั้งที่ 3 (23/01/2019)
อ่าน 1357 ครั้ง
ไทยเข้าร่วมการบังคับคดีโลก (The World Enforcement Conference) (23/01/2019)
อ่าน 1039 ครั้ง
ไทย-ฟิลิปปินส์ ลงนาม MOU ด้านสารสนเทศและสื่อสารมวลชน (17/01/2019)
อ่าน 895 ครั้ง
ไทย-เช็ก เห็นพ้องกระชับความสัมพันธ์อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะ EEC (17/01/2019)
อ่าน 638 ครั้ง
การแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย IUU ได้ นับเป็นความสำเร็จของคนไทยทั้งประเทศ (16/01/2019)
อ่าน 872 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์