หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> ข่าวเด่นอาเซียน

ข่าวเด่นอาเซียน
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 (30/10/2019)
อ่าน 423 ครั้ง
ร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 22 (30/10/2019)
อ่าน 739 ครั้ง
เมืองอัจฉริยะและชุมชนในภูมิภาคเอเชียและด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (30/10/2019)
อ่าน 785 ครั้ง
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอาเซียน (30/10/2019)
อ่าน 689 ครั้ง
อาเซียน-เกาหลี : ร่างปฏิญญาความร่วมมือด้านการป่าไม้เพื่อความผาสุกและความเจริญมั่งคั่ง (30/10/2019)
อ่าน 630 ครั้ง
22 เรื่อง ที่จะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และที่เกี่ยวข้อง (30/10/2019)
อ่าน 1062 ครั้ง
แจ้งเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบ และแนะเส้นทางเลี่ยง ช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 (28/10/2019)
อ่าน 560 ครั้ง
ไทย-หอการค้าโอซากา ชื่มชมธุรกิจรายใหญ่ รายย่อยญี่ปุ่น สนใจลงทุน EEC (17/10/2019)
อ่าน 651 ครั้ง
เอฟทีเอ ทลายกำแพงภาษีนำเข้าใน 18 ประเทศคู่ค้าสำคัญดันมูลค่าส่งออกเครื่องสำอางขยายตัว (16/10/2019)
อ่าน 792 ครั้ง
16 ประเทศอาร์เซ็ปผลักดันสรุปผลการเจรจาทั้งหมดให้ได้ในปีนี้ (16/10/2019)
อ่าน 409 ครั้ง
ไทยส่งออกอาร์เซ็ป 8 เดือนแรกปี 62 มูลค่ารวม 191.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ (16/10/2019)
อ่าน 728 ครั้ง
ไทยร่วมมือองค์การยุติธรรมนานาชาติ แก้ปัญหาปัญหาการค้ามนุษย์ (15/10/2019)
อ่าน 330 ครั้ง
ไทยเตรียมเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป สมัยพิเศษ ครั้งที่ 9 หวังปิดจ๊อบการเจรจาอาร์เซ็ปปีนี้ (11/10/2019)
อ่าน 598 ครั้ง
เร่งสร้างกลุ่มคนดิจิทัล ขับเคลื่อนประเทศสู่ “ดิจิทัลฮับของอาเซียน” (10/10/2019)
อ่าน 703 ครั้ง
ครม.เห็นชอบและอนุมัติความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 3 (09/10/2019)
อ่าน 683 ครั้ง
ครม.เห็นชอบร่างบันทึกการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ในกรอบอาเซียนสำหรับปี 2019 – 2024 (09/10/2019)
อ่าน 690 ครั้ง
ครม.เห็นชอบความร่วมมือทวิภาคี ไทย – อินเดีย ครั้งที่ 8 (09/10/2019)
อ่าน 618 ครั้ง
ไทยกับ EJF พร้อมร่วมมือ เพื่อความยั่งยืนทางทะเลในทุกระดับ (08/10/2019)
อ่าน 789 ครั้ง
ไทย มีปริมาณขยะไหลลงสู่ทะเลลดลง หลังนำมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25 (08/10/2019)
อ่าน 686 ครั้ง
ปลูกไผ่สำหรับการผลิตไฟฟ้าและพลังงานสะอาด สู่ศูนย์กลางไผ่ของอาเซียน (08/10/2019)
อ่าน 783 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์