หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> รอบรู้อาเซียน

รอบรู้อาเซียน
ข้อมูลการเมืองการปกครองกัมพูชา
อ่าน 32573 ครั้ง
จำนวนข้าราชการกัมพูชาทั่วประเทศ พร้อมคุณลักษณะหลักหรือคุณลักษณะหลักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อ่าน 3456 ครั้ง
จำนวนข้าราชการเมียนมาพร้อมคุณลักษณะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ใช้ตราสัญญลักษณ์อาเซียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่
ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-ออสเตรเลีย
อ่าน 18328 ครั้ง
เขตการปกครองเมืองสิงคโปร์
อ่าน 6585 ครั้ง
ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-จีน
อ่าน 8579 ครั้ง
อาเซียนมีความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสิทธิคนพิการอย่างไร
อ่าน 4488 ครั้ง
ข้อมูลเศรษฐกิจกัมพูชา
อ่าน 30532 ครั้ง
เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว คนชาติอื่นๆ จะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลฟรี เรียนฟรี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ เช่นเดียวกับคนไทยหรือไม่
อาเซียนมีกลไกเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหรือไม่
อ่าน 5425 ครั้ง
คณะกรรมาธิการอาเซียนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
อ่าน 3413 ครั้ง
สภาพภูมิอากาศ
อ่าน 4708 ครั้ง
กองทัพไทยกับอาเซียน
กฎหมายที่ดินเวียดนาม
อ่าน 4467 ครั้ง
นโยบายหลักในการปฏิรูปและพัฒนามาเลเซีย
อ่าน 12315 ครั้ง
ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-เกาหลี
อ่าน 7038 ครั้ง
แผนการพัฒนาระบบการศึกษาของมาเลเซีย
การศึกษาในมาเลเซีย
อ่าน 19607 ครั้ง
27 ประเทศ คนไทยไม่ต้องง้อวีซ่า
อ่าน 3427 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์