หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
AICO ย่อมาจาก....
อ่าน 4738 ครั้ง
AIA ย่อมาจาก....
อ่าน 11215 ครั้ง
AEC Council หมายถึง...
อ่าน 1609 ครั้ง
AEM-METI ย่อมาจาก...
อ่าน 1800 ครั้ง
AFS ย่อมาจาก...
อ่าน 1411 ครั้ง
ACCSQ ย่อมาจาก...
อ่าน 1394 ครั้ง
ACFTA ย่อมาจาก…....
อ่าน 3541 ครั้ง
ACIA ย่อมาจาก…....
อ่าน 2842 ครั้ง
ACMECS ย่อมาจาก…....
อ่าน 2569 ครั้ง
ADB ย่อมาจาก.....
อ่าน 4336 ครั้ง
AEM ย่อมาจาก.....
อ่าน 1763 ครั้ง
AMM ย่อมาจาก.....
อ่าน 1921 ครั้ง
ASEAN Charter หมายถึง......
อ่าน 2520 ครั้ง
ASEM ย่อมาจาก......
อ่าน 3482 ครั้ง
EAFTA ย่อมาจาก......
อ่าน 1417 ครั้ง
EAS ย่อมาจาก......
อ่าน 4774 ครั้ง
ESCAP ย่อมาจาก...
อ่าน 4618 ครั้ง
GMS-EC ย่อมาจาก...
อ่าน 4326 ครั้ง
GMOs ย่อมาจาก...
อ่าน 2003 ครั้ง
JTEPA ย่อมาจาก...
อ่าน 2935 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์