หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
AICO ย่อมาจาก....
อ่าน 4393 ครั้ง
AIA ย่อมาจาก....
อ่าน 10090 ครั้ง
AEC Council หมายถึง...
อ่าน 1498 ครั้ง
AEM-METI ย่อมาจาก...
อ่าน 1652 ครั้ง
AFS ย่อมาจาก...
อ่าน 1282 ครั้ง
ACCSQ ย่อมาจาก...
อ่าน 1291 ครั้ง
ACFTA ย่อมาจาก…....
อ่าน 2782 ครั้ง
ACIA ย่อมาจาก…....
อ่าน 2533 ครั้ง
ACMECS ย่อมาจาก…....
อ่าน 2371 ครั้ง
ADB ย่อมาจาก.....
อ่าน 3817 ครั้ง
AEM ย่อมาจาก.....
อ่าน 1557 ครั้ง
AMM ย่อมาจาก.....
อ่าน 1582 ครั้ง
ASEAN Charter หมายถึง......
อ่าน 2306 ครั้ง
ASEM ย่อมาจาก......
อ่าน 3145 ครั้ง
EAFTA ย่อมาจาก......
อ่าน 1292 ครั้ง
EAS ย่อมาจาก......
อ่าน 4265 ครั้ง
ESCAP ย่อมาจาก...
อ่าน 4121 ครั้ง
GMS-EC ย่อมาจาก...
อ่าน 3834 ครั้ง
GMOs ย่อมาจาก...
อ่าน 1845 ครั้ง
JTEPA ย่อมาจาก...
อ่าน 2645 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์