หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
AICO ย่อมาจาก....
อ่าน 6046 ครั้ง
AIA ย่อมาจาก....
อ่าน 15293 ครั้ง
AEC Council หมายถึง...
อ่าน 2111 ครั้ง
AEM-METI ย่อมาจาก...
อ่าน 2320 ครั้ง
AFS ย่อมาจาก...
อ่าน 1889 ครั้ง
ACCSQ ย่อมาจาก...
อ่าน 1863 ครั้ง
ACFTA ย่อมาจาก…....
อ่าน 9516 ครั้ง
ACIA ย่อมาจาก…....
อ่าน 3845 ครั้ง
ACMECS ย่อมาจาก…....
อ่าน 3530 ครั้ง
ADB ย่อมาจาก.....
อ่าน 5822 ครั้ง
AEM ย่อมาจาก.....
อ่าน 2552 ครั้ง
AMM ย่อมาจาก.....
อ่าน 2982 ครั้ง
ASEAN Charter หมายถึง......
อ่าน 3321 ครั้ง
ASEM ย่อมาจาก......
อ่าน 4723 ครั้ง
EAFTA ย่อมาจาก......
อ่าน 1971 ครั้ง
EAS ย่อมาจาก......
อ่าน 7251 ครั้ง
ESCAP ย่อมาจาก...
อ่าน 7137 ครั้ง
GMS-EC ย่อมาจาก...
อ่าน 6975 ครั้ง
GMOs ย่อมาจาก...
อ่าน 2740 ครั้ง
JTEPA ย่อมาจาก...
อ่าน 4141 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์