หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
AICO ย่อมาจาก....
อ่าน 4009 ครั้ง
AIA ย่อมาจาก....
อ่าน 9270 ครั้ง
AEC Council หมายถึง...
อ่าน 1399 ครั้ง
AEM-METI ย่อมาจาก...
อ่าน 1566 ครั้ง
AFS ย่อมาจาก...
อ่าน 1168 ครั้ง
ACCSQ ย่อมาจาก...
อ่าน 1205 ครั้ง
ACFTA ย่อมาจาก…....
อ่าน 1976 ครั้ง
ACIA ย่อมาจาก…....
อ่าน 2342 ครั้ง
ACMECS ย่อมาจาก…....
อ่าน 2184 ครั้ง
ADB ย่อมาจาก.....
อ่าน 3199 ครั้ง
AEM ย่อมาจาก.....
อ่าน 1414 ครั้ง
AMM ย่อมาจาก.....
อ่าน 1440 ครั้ง
ASEAN Charter หมายถึง......
อ่าน 2099 ครั้ง
ASEM ย่อมาจาก......
อ่าน 2817 ครั้ง
EAFTA ย่อมาจาก......
อ่าน 1195 ครั้ง
EAS ย่อมาจาก......
อ่าน 3673 ครั้ง
ESCAP ย่อมาจาก...
อ่าน 3206 ครั้ง
GMS-EC ย่อมาจาก...
อ่าน 3354 ครั้ง
GMOs ย่อมาจาก...
อ่าน 1666 ครั้ง
JTEPA ย่อมาจาก...
อ่าน 2409 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์