หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
AICO ย่อมาจาก....
อ่าน 3644 ครั้ง
AIA ย่อมาจาก....
อ่าน 8306 ครั้ง
AEC Council หมายถึง...
อ่าน 1200 ครั้ง
AEM-METI ย่อมาจาก...
อ่าน 1390 ครั้ง
AFS ย่อมาจาก...
อ่าน 1023 ครั้ง
ACCSQ ย่อมาจาก...
อ่าน 1047 ครั้ง
ACFTA ย่อมาจาก…....
อ่าน 1555 ครั้ง
ACIA ย่อมาจาก…....
อ่าน 1982 ครั้ง
ACMECS ย่อมาจาก…....
อ่าน 1634 ครั้ง
ADB ย่อมาจาก.....
อ่าน 2599 ครั้ง
AEM ย่อมาจาก.....
อ่าน 1210 ครั้ง
AMM ย่อมาจาก.....
อ่าน 1156 ครั้ง
ASEAN Charter หมายถึง......
อ่าน 1772 ครั้ง
ASEM ย่อมาจาก......
อ่าน 2475 ครั้ง
EAFTA ย่อมาจาก......
อ่าน 1050 ครั้ง
EAS ย่อมาจาก......
อ่าน 3166 ครั้ง
ESCAP ย่อมาจาก...
อ่าน 2885 ครั้ง
GMS-EC ย่อมาจาก...
อ่าน 3034 ครั้ง
GMOs ย่อมาจาก...
อ่าน 1470 ครั้ง
JTEPA ย่อมาจาก...
อ่าน 1995 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์