หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
AICO ย่อมาจาก....
อ่าน 5953 ครั้ง
AIA ย่อมาจาก....
อ่าน 15116 ครั้ง
AEC Council หมายถึง...
อ่าน 2018 ครั้ง
AEM-METI ย่อมาจาก...
อ่าน 2217 ครั้ง
AFS ย่อมาจาก...
อ่าน 1801 ครั้ง
ACCSQ ย่อมาจาก...
อ่าน 1761 ครั้ง
ACFTA ย่อมาจาก…....
อ่าน 9356 ครั้ง
ACIA ย่อมาจาก…....
อ่าน 3729 ครั้ง
ACMECS ย่อมาจาก…....
อ่าน 3411 ครั้ง
ADB ย่อมาจาก.....
อ่าน 5712 ครั้ง
AEM ย่อมาจาก.....
อ่าน 2461 ครั้ง
AMM ย่อมาจาก.....
อ่าน 2886 ครั้ง
ASEAN Charter หมายถึง......
อ่าน 3224 ครั้ง
ASEM ย่อมาจาก......
อ่าน 4632 ครั้ง
EAFTA ย่อมาจาก......
อ่าน 1881 ครั้ง
EAS ย่อมาจาก......
อ่าน 7098 ครั้ง
ESCAP ย่อมาจาก...
อ่าน 7003 ครั้ง
GMS-EC ย่อมาจาก...
อ่าน 6784 ครั้ง
GMOs ย่อมาจาก...
อ่าน 2632 ครั้ง
JTEPA ย่อมาจาก...
อ่าน 4009 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์