หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
AICO ย่อมาจาก....
อ่าน 5466 ครั้ง
AIA ย่อมาจาก....
อ่าน 13665 ครั้ง
AEC Council หมายถึง...
อ่าน 1859 ครั้ง
AEM-METI ย่อมาจาก...
อ่าน 2014 ครั้ง
AFS ย่อมาจาก...
อ่าน 1638 ครั้ง
ACCSQ ย่อมาจาก...
อ่าน 1605 ครั้ง
ACFTA ย่อมาจาก…....
อ่าน 5542 ครั้ง
ACIA ย่อมาจาก…....
อ่าน 3376 ครั้ง
ACMECS ย่อมาจาก…....
อ่าน 3055 ครั้ง
ADB ย่อมาจาก.....
อ่าน 5202 ครั้ง
AEM ย่อมาจาก.....
อ่าน 2155 ครั้ง
AMM ย่อมาจาก.....
อ่าน 2553 ครั้ง
ASEAN Charter หมายถึง......
อ่าน 3005 ครั้ง
ASEM ย่อมาจาก......
อ่าน 4061 ครั้ง
EAFTA ย่อมาจาก......
อ่าน 1619 ครั้ง
EAS ย่อมาจาก......
อ่าน 6079 ครั้ง
ESCAP ย่อมาจาก...
อ่าน 6031 ครั้ง
GMS-EC ย่อมาจาก...
อ่าน 5565 ครั้ง
GMOs ย่อมาจาก...
อ่าน 2347 ครั้ง
JTEPA ย่อมาจาก...
อ่าน 3493 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์