หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> รอบรู้อาเซียน

รอบรู้อาเซียน
เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว คนชาติอื่นๆ จะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลฟรี เรียนฟรี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ เช่นเดียวกับคนไทยหรือไม่
อาเซียนมีกลไกเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหรือไม่
อ่าน 4758 ครั้ง
คณะกรรมาธิการอาเซียนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
อ่าน 2905 ครั้ง
สภาพภูมิอากาศ
อ่าน 4108 ครั้ง
กองทัพไทยกับอาเซียน
กฎหมายที่ดินเวียดนาม
อ่าน 3826 ครั้ง
นโยบายหลักในการปฏิรูปและพัฒนามาเลเซีย
อ่าน 11581 ครั้ง
ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-เกาหลี
อ่าน 6376 ครั้ง
แผนการพัฒนาระบบการศึกษาของมาเลเซีย
การศึกษาในมาเลเซีย
อ่าน 18668 ครั้ง
27 ประเทศ คนไทยไม่ต้องง้อวีซ่า
อ่าน 2919 ครั้ง
ข้อแนะนำการขายสินค้าในเวียดนาม
อ่าน 4331 ครั้ง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-ญี่่ปุ่น
อ่าน 6471 ครั้ง
ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและสนเทศอาเซียน
อ่าน 5843 ครั้ง
นโยบายหลักในการปฏิรูปและพัฒนามาเลเซีย
อ่าน 4359 ครั้ง
การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปรับโครงสร้างการผลิตสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้
อ่าน 2978 ครั้ง
ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-รัสเซีย
อ่าน 6489 ครั้ง
ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-แคนาดา
อ่าน 5100 ครั้ง
ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุข
อ่าน 2917 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์