หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> รอบรู้อาเซียน

รอบรู้อาเซียน
เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว คนชาติอื่นๆ จะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลฟรี เรียนฟรี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ เช่นเดียวกับคนไทยหรือไม่
อาเซียนมีกลไกเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหรือไม่
อ่าน 3974 ครั้ง
คณะกรรมาธิการอาเซียนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
อ่าน 2406 ครั้ง
สภาพภูมิอากาศ
อ่าน 3203 ครั้ง
กองทัพไทยกับอาเซียน
กฎหมายที่ดินเวียดนาม
อ่าน 3293 ครั้ง
นโยบายหลักในการปฏิรูปและพัฒนามาเลเซีย
อ่าน 9121 ครั้ง
ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-เกาหลี
อ่าน 5482 ครั้ง
แผนการพัฒนาระบบการศึกษาของมาเลเซีย
การศึกษาในมาเลเซีย
อ่าน 16803 ครั้ง
27 ประเทศ คนไทยไม่ต้องง้อวีซ่า
อ่าน 2436 ครั้ง
ข้อแนะนำการขายสินค้าในเวียดนาม
อ่าน 3769 ครั้ง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-ญี่่ปุ่น
อ่าน 5394 ครั้ง
ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและสนเทศอาเซียน
อ่าน 4875 ครั้ง
นโยบายหลักในการปฏิรูปและพัฒนามาเลเซีย
อ่าน 3836 ครั้ง
การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปรับโครงสร้างการผลิตสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้
อ่าน 2426 ครั้ง
ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-รัสเซีย
อ่าน 5646 ครั้ง
ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-แคนาดา
อ่าน 4313 ครั้ง
ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุข
อ่าน 2423 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์