หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> ข่าวเด่นอาเซียน

ข่าวเด่นอาเซียน
นายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์มีบทบาทในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-จีน (18/12/2019)
อ่าน 544 ครั้ง
ตรวจด่านชานแดนไทย-กัมพูชา เข้มสกัดโรคอหิวาห์ในหมู (16/12/2019)
กัมพูชา เรียกร้องให้นานาชาติร่วมกันต่อต้านการค้ามนุษย์ (16/12/2019)
ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมส่งเสริม Startups (16/12/2019)
อ่าน 488 ครั้ง
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแร่ธาตุ ร่วมกับ 3 ประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 12 (13/12/2019)
อ่าน 516 ครั้ง
สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศจีน มุ่งมั่นผลักดันเชื่อมโยงไทย-จีน (13/12/2019)
อ่าน 577 ครั้ง
ไทย-เดนมาร์ก พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยี (13/12/2019)
อ่าน 563 ครั้ง
ไทย-เมียนมา ร่วมพัฒนาและเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (12/12/2019)
อ่าน 551 ครั้ง
ไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ/พิเศษ (12/12/2019)
อ่าน 553 ครั้ง
การประชุมเครือข่ายสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 1 (06/12/2019)
อ่าน 330 ครั้ง
มาเลเซีย เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดเอเปก (06/12/2019)
อ่าน 594 ครั้ง
อาเซียน-ญี่ปุ่น ประชุมส่งเสริมสุขภาพเพื่อสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ (06/12/2019)
อ่าน 586 ครั้ง
ไทย-ตุรกี สนับสนุนการลงทุนทั้งในไทยและอาเซียน (06/12/2019)
อ่าน 603 ครั้ง
ประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลก ครั้งที่ 1 ไทยร่วมพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน (04/12/2019)
อ่าน 541 ครั้ง
ผลลัพธ์การประชุมเอเปค ปี 2562 สนับสนุนแก้ปัญขยะทางทะเล ประมงผิดกฎหมาย และส่งเสริมสิทธิสตรี (04/12/2019)
อ่าน 373 ครั้ง
ไทยร่วม NACAG ลดก๊าซไนตรัสออกไซด์มุ่งยุติการปล่อยก๊าซดังกล่าวภายในปี 2563 (04/12/2019)
อ่าน 405 ครั้ง
เดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป หวังขยายตลาดสินค้าไทย (03/12/2019)
อ่าน 394 ครั้ง
ไทยเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมบรรเทิง หรือ "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" (02/12/2019)
ไทย-เคนยา มิตรประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและในอาเซียน (02/12/2019)
อ่าน 478 ครั้ง
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีกัมพูชา ลดลงร้อยละ 48 ในช่วง 9 ปี (02/12/2019)
อ่าน 459 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์