หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> ข่าวสารอาเซียน

ข่าวสารอาเซียน

สวยจนลืมบาป ชาวเน็ตคลั่งสาวอเมริกันวัย 17 ปี บวชชีในเวียดนาม
ประชาคมออนไลน์ชาวเวียดนามแชร์ภาพ และข่าวกันอย่างกว้างขวางในสัปดาห์นี้ เป็นเหตุการณ์ที่สาวอเมริกันวัย 17 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเมืองออนตาริโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ตัดสินใจออกบวชที่วัดแห่งหนึ่งในเขตที่ราบสูงภาคกลาง ด้วยความยินยอมพร้อมใจของครอบครัวที่เดินทางไปร่วมพิธีด้วย
อ่าน 1893 ครั้ง
สุลต่านบรูไนย้ำความสำคัญของการสร้างประชาคมอาเซียน
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสลามทรงกล่าวเนื่องในวันอาเซียน 2014 ถึงขีดความสำคัญของการสร้างประชาคมอาเซียนขณะเดียวกันก็ต้องอัดฉีดแรงผลักดันใหม่ๆอันจะทำให้อาเซียนต้องดำเนินการในเรื่องต่างๆ ในปลายปี 2015
อ่าน 1263 ครั้ง
ทัพธุรกิจสุขภาพบุกลาว
นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้จัดคณะผู้แทนการค้าการ ลงทุนเดินทางเยือนแขวงหลวงพระบางสปป.ลาว ระหว่างวันที่ 6-8 ส.ค. 2557 โดยได้นำผู้ประกอบการ 16 บริษัท จาก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ สุขภาพ สปา และเครื่องสำอางเดินทางไปพบปะและเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการใน สปป.ลาว เพื่อหาโอกาสทำการค้า การลงทุนด้านธุรกิจสุขภาพและบริการร่วมกัน โดยประเมินว่าแนวโน้มธุรกิจดังกล่าวมีโอกาสในการขยายตัวสูง หลังจากเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)
อ่าน 1689 ครั้ง
เวียดนามผวาอีโบล่าแอบเข้าประเทศพร้อมงาช้าง-นอแรดลอบขนจากแอฟริกา
ทางการเวียดนาม ได้สั่งกำชับให้ด่านศุลกากรแห่งต่างๆ เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการตรวจสินค้าลักลอบนำเข้าจากแอฟริกาอยู่บ่อยๆ คือ ชิ้นส่วนสัตว์ป่าที่มีการจับยึดได้เป็นระยะๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ นอแรด กับงาช้าง ทั้งนี้ ด้วยวิตกเชื้อไวรัสอีโบล่าอาจจะติดมาพร้อมกับสินค้าผิดกฎหมายเหล่านั้น ในขณะที่ประเทศต้นทางเป็นแหล่งที่มีการระบาดของเชื้อโรคร้าย
อ่าน 1597 ครั้ง
ไทยเสนอวิสัยทัศน์ด้านมั่นคงอาเซียน5มิติ
ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 47 หารือเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์อาเซียนหลังการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งนี้ประเด็นหลักที่อาเซียนเห็นพ้องกันคือการให้ความสำคัญกับการทำให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในอาเซียน พร้อมกับต้องมีการรับมือกับปัญหาท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของอาเซียน อาทิ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ค้ามนุษย์ ยาเสพติด นอกจากนี้อาเซียนเห็นว่าการจะคงบทบาทการเป็นแกนนำในสถาปัตยกรรมความร่วมมือต่างๆ ของภูมิภาคได้ จำเป็นต้องทำให้เวทีการหารือต่างๆ ในกรอบอาเซียน รวมถึงกับประเทศคู่เจรจา และความร่วมมืออื่นๆ อาทิ เออาร์เอฟ และอีเอเอส ซึ่งอาเซียนเห็นว่าต้องทำให้เวทีเหล่านี้เข้มแข็งขึ้น
อ่าน 1162 ครั้ง
เมียนมาร์ท่วม และเขตพะโคสาหัส ผู้ประสบภัยพุ่งเกือบ 15,000 คน
ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในเขตพะโค ทางภาคกลางของเมียนมาร์ ทำให้เกิดน้ำท่วมหนัก ผู้คนเกือบ 15,000 คน ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตัวเอง สื่อท้องถิ่นของเมียนมาร์รายงาน
อ่าน 1218 ครั้ง
ไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่างครั้งที่ 7
ผู้ไทยไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative – LMI) ครั้งที่ 7 และการประชุมรัฐมนตรีมิตรประเทศลุ่มน้ำโขง (Friends of the Lower Mekong – FLM) ครั้งที่ 4 ในวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 47 ณ เนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
อ่าน 1299 ครั้ง
ไทยปรับปรุงบัญชีกฎเฉพาะรายสินค้า
นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหวํางประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขบัญชีกฎเฉพาะรายสินค้าของอาเซียน จากระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2007 เป็นฉบับปี 2012 ซึ่งจะทำให้ภาคเอกชนไทย
อ่าน 1197 ครั้ง
รมต.กต.อาเซียนเร่งแผนรวมตัวสู่ประชาคม
ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 47 ได้ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติตามแผนงานเพื่อนำไปสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ใน 3 เสาความร่วมมือของอาเซียน ประกอบด้วย การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งโดยรวมแล้วในแต่ละเสายังปฏิบัติตามแผนงานไม่ได้ราว 20% ซึ่งที่ประชุมได้เร่งรัดให้แต่ละประเทศสมาชิกดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ขณะที่ในการหารือเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์อาเซียนหลังปี 2558 ที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของประเด็นที่มีคาบเกี่ยวกันทั้ง 3 เสาด้วย
อ่าน 991 ครั้ง
อาเซียนเซ็นความร่วมมือด้านป่าไม้กับเกาหลีใต้
แทนอาเซียนและเกาหลีใต้ร่วมลงนามในข้อตกลงขยายความร่วมมือด้านป่าไม้อาเซียน-เกาหลีใต้ (AFoCo) เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ระหว่างสองฝ่ายให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น หลังข้อตกลงความร่วมมือด้านป่าไม้ระหว่างอาเซียน-เกาหลีใต้ฉบับแรกได้รับการลงนามอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2011
อ่าน 1541 ครั้ง
ลุ้นขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ 5แสนตัน
นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 ส.ค.นี้ ประเทศฟิลิปปินส์ จะเปิดประมูลนำเข้าข้าวขาว 25% ปริมาณ 500,000 ตัน ซึ่งภาคเอกชนไทยเตรียมเข้าไปร่วมเสนอราคาขายข้าวให้กับฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งไทยมีโอกาสมากเพราะเวลานี้ราคาข้าวไทยถูกกว่าเวียดนาม รวมทั้งผลผลิตข้าวเวียดนามมีไม่เพียงพอส่งออก
อ่าน 1256 ครั้ง
ฟิลิปปินส์เสนอ3ขั้นตอนลดตึงเครียดทะเลจีนใต้
ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่พม่าสุดสัปดาห์นี้เน้นหารือกรณีพิพาทเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้เป็นประเด็นหลัก
อ่าน 1183 ครั้ง
บรูไนลงนามฟิลิปปินส์ร่วมพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุขบรูไนร่วมลงนามในบันทึกความตกลงพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์กับกระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ โดยข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ของบรูไนสามารถเข้าไปร่วมฝึกงานหรือทำงานร่ว...มกับบุคลากรทางการแพทย์ของฟิลิปปินส์ในระยะสั้น ๆ
อ่าน 1569 ครั้ง
อาสาแพทย์ไทยลงพื้นที่รักษาผู้ป่วยถึงแอฟริกา
คณะแพทย์อาสาและนักศึกษาแพทย์ทั้งหมด7คน ที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสในทวีปแอฟริกาเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา พร้อมกับมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การรักษาคนไข้ในดินแดนห่างไกลความเจริญของประเทศเคนยาว่า งานนั้นหนักมากจนไม่มีเวลาแม้แต่กระทั่งพักผ่อน แต่พวกเขาก็ยอมที่จะเสียสละเพื่อทำหน้าที่แพทย์อย่างสุดกำลัง
อ่าน 1377 ครั้ง
เด็กอุดรฯ เจ๋งคว้าเหรียญทองแดง คณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย
เด็กอุดรฯ เจ๋ง ร่วมคว้าเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก เอเชีย ระดับ ม.ปลาย ที่เมืองหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม ณ เมืองเมืองหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน มีจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก เอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 672 คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ฟิลิปปินส์ มาเก๊า มาเลเซีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย และประเทศไทย
อ่าน 1436 ครั้ง
จีนเห็นพ้องเร่งยกร่างซีโอซี หวังดับไฟพิพาททะเลจีนใต้
เมื่อวานนี้ ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน มีมติเร่งหาข้อสรุปในการยกร่างแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้(ซีโอซี) ขณะที่นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่รมว.ต่างประเทศ ในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-จีน แสดงความคาดหวังว่าจะสามารถเริ่มต้นการยกร่างซีโอซีในการประชุมคณะทำงานและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายมีข้อยุติในเอกสารที่กำหนดประเด็นที่ต่างฝ่ายต่างเห็นชอบร่วมกันว่ามีความสำคัญสำหรับการจัดทำซีโอซีมาก่อนหน้านี้แล้ว
อ่าน 1107 ครั้ง
WHO ขอทุกประเทศระวังการแพร่ระบาด ไทยยกระดับเฝ้าเข้ม
ความคืบหน้าล่าสุดการแพร่ระบาดไวรัสอีโบล่า องค์การอนามัยโลก (WHO)ประกาศให้แต่ละประเทศจัดตั้งมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศของตน
อ่าน 1141 ครั้ง
สายการบินฟิลิปปินส์เตือนผู้โดยสารต่างชาติ ห้ามนำวรรณกรรม1984เข้าไทย
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สายการบินบางประเทศได้เตือนเหล่าผู้โดยสารต่างชาติไม่ให้นำหนังสือนวนิยาย "1984" ของจอร์จ ออร์เวลล์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านอำนาจเผด็จการ เข้ามายังเมืองไทย
อ่าน 1360 ครั้ง
ประชุม รมว.ต่างประเทศอาเซียนเปิดฉาก เน้นปัญหาทะเลจีนใต้-ปฏิรูปพม่า
รัฐมนตรีต่างประเทศจากชาติสมาชิกในกลุ่มอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนประสานมือเพื่อถ่ายภาพร่วมกันในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 47 ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติ (MICC) กรุงเนปีดอ วันที่ 8 ส.ค.-- Agence France-Presse/Soe Than Win.
อ่าน 1321 ครั้ง
ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้จ่อหารือกันระหว่าง “ประชุมอาเซียน” ในพม่า หลังความสัมพันธ์ไม่กระเตื้อง
แหล่งข่าวทางการทูตเผยว่า ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้น่าจะจัดการพบปะที่เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนักในวันนี้ (9) ซึ่งการพบปะดังกล่าวอาจช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในความสัมพันธ์ของทั้งสองที่กำลังย่ำแย่
อ่าน 1230 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 [204] 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์