หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
AHRD ย่อมาจาก....
อ่าน 1464 ครั้ง
ACC ย่อมาจาก....
อ่าน 3129 ครั้ง
AADMER ย่อมาจาก...
อ่าน 947 ครั้ง
Copyright หมายถึงอะไร
อ่าน 2892 ครั้ง
CCCA ย่อมาจาก…....
อ่าน 1077 ครั้ง
BTB ย่อมาจาก…....
อ่าน 1642 ครั้ง
CO ย่อมาจาก…....
อ่าน 5440 ครั้ง
BSA ย่อมาจาก…....
อ่าน 1739 ครั้ง
Bogor Declaration หมายถึง…....
อ่าน 1502 ครั้ง
ANRPC ย่อมาจาก…....
อ่าน 1232 ครั้ง
SOMTI ย่อมาจาก........
อ่าน 1100 ครั้ง
EMM ย่อมาจาก........
อ่าน 1032 ครั้ง
AEBF ย่อมาจาก........
อ่าน 878 ครั้ง
Accumulation (or Cumulation) หมายถึงอะไร
อ่าน 1407 ครั้ง
Absorption principle หมายถึงอะไร
อ่าน 932 ครั้ง
TPP ย่อมาจาก...
อ่าน 3066 ครั้ง
RCEP ย่อมาจาก...
อ่าน 1306 ครั้ง
ATIGA ย่อมาจาก...
อ่าน 4032 ครั้ง
ASEAN-CER ย่อมาจาก...
อ่าน 2362 ครั้ง
ASEAN-CCI ย่อมาจาก...
อ่าน 1118 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์