หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
AHRD ย่อมาจาก....
อ่าน 2406 ครั้ง
ACC ย่อมาจาก....
อ่าน 4692 ครั้ง
AADMER ย่อมาจาก...
อ่าน 1475 ครั้ง
Copyright หมายถึงอะไร
อ่าน 4123 ครั้ง
CCCA ย่อมาจาก…....
อ่าน 1449 ครั้ง
BTB ย่อมาจาก…....
อ่าน 2503 ครั้ง
CO ย่อมาจาก…....
อ่าน 8334 ครั้ง
BSA ย่อมาจาก…....
อ่าน 2363 ครั้ง
Bogor Declaration หมายถึง…....
อ่าน 2252 ครั้ง
ANRPC ย่อมาจาก…....
อ่าน 1718 ครั้ง
SOMTI ย่อมาจาก........
อ่าน 1468 ครั้ง
EMM ย่อมาจาก........
อ่าน 1380 ครั้ง
AEBF ย่อมาจาก........
อ่าน 1236 ครั้ง
Accumulation (or Cumulation) หมายถึงอะไร
อ่าน 2080 ครั้ง
Absorption principle หมายถึงอะไร
อ่าน 1274 ครั้ง
TPP ย่อมาจาก...
อ่าน 3945 ครั้ง
RCEP ย่อมาจาก...
อ่าน 2424 ครั้ง
ATIGA ย่อมาจาก...
อ่าน 6549 ครั้ง
ASEAN-CER ย่อมาจาก...
อ่าน 3135 ครั้ง
ASEAN-CCI ย่อมาจาก...
อ่าน 1676 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์