หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
AHRD ย่อมาจาก....
อ่าน 1278 ครั้ง
ACC ย่อมาจาก....
อ่าน 2774 ครั้ง
AADMER ย่อมาจาก...
อ่าน 814 ครั้ง
Copyright หมายถึงอะไร
อ่าน 2635 ครั้ง
CCCA ย่อมาจาก…....
อ่าน 978 ครั้ง
BTB ย่อมาจาก…....
อ่าน 1464 ครั้ง
CO ย่อมาจาก…....
อ่าน 4867 ครั้ง
BSA ย่อมาจาก…....
อ่าน 1581 ครั้ง
Bogor Declaration หมายถึง…....
อ่าน 1268 ครั้ง
ANRPC ย่อมาจาก…....
อ่าน 1117 ครั้ง
SOMTI ย่อมาจาก........
อ่าน 939 ครั้ง
EMM ย่อมาจาก........
อ่าน 946 ครั้ง
AEBF ย่อมาจาก........
อ่าน 790 ครั้ง
Accumulation (or Cumulation) หมายถึงอะไร
อ่าน 1236 ครั้ง
Absorption principle หมายถึงอะไร
อ่าน 849 ครั้ง
TPP ย่อมาจาก...
อ่าน 2803 ครั้ง
RCEP ย่อมาจาก...
อ่าน 1185 ครั้ง
ATIGA ย่อมาจาก...
อ่าน 3619 ครั้ง
ASEAN-CER ย่อมาจาก...
อ่าน 2104 ครั้ง
ASEAN-CCI ย่อมาจาก...
อ่าน 1016 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์