หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
AHRD ย่อมาจาก....
อ่าน 2759 ครั้ง
ACC ย่อมาจาก....
อ่าน 5173 ครั้ง
AADMER ย่อมาจาก...
อ่าน 1558 ครั้ง
Copyright หมายถึงอะไร
อ่าน 4503 ครั้ง
CCCA ย่อมาจาก…....
อ่าน 1516 ครั้ง
BTB ย่อมาจาก…....
อ่าน 2734 ครั้ง
CO ย่อมาจาก…....
อ่าน 9161 ครั้ง
BSA ย่อมาจาก…....
อ่าน 2518 ครั้ง
Bogor Declaration หมายถึง…....
อ่าน 2455 ครั้ง
ANRPC ย่อมาจาก…....
อ่าน 1819 ครั้ง
SOMTI ย่อมาจาก........
อ่าน 1529 ครั้ง
EMM ย่อมาจาก........
อ่าน 1481 ครั้ง
AEBF ย่อมาจาก........
อ่าน 1302 ครั้ง
Accumulation (or Cumulation) หมายถึงอะไร
อ่าน 2190 ครั้ง
Absorption principle หมายถึงอะไร
อ่าน 1332 ครั้ง
TPP ย่อมาจาก...
อ่าน 4086 ครั้ง
RCEP ย่อมาจาก...
อ่าน 2691 ครั้ง
ATIGA ย่อมาจาก...
อ่าน 7081 ครั้ง
ASEAN-CER ย่อมาจาก...
อ่าน 3266 ครั้ง
ASEAN-CCI ย่อมาจาก...
อ่าน 1763 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์