หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
AHRD ย่อมาจาก....
อ่าน 1691 ครั้ง
ACC ย่อมาจาก....
อ่าน 3553 ครั้ง
AADMER ย่อมาจาก...
อ่าน 1093 ครั้ง
Copyright หมายถึงอะไร
อ่าน 3295 ครั้ง
CCCA ย่อมาจาก…....
อ่าน 1202 ครั้ง
BTB ย่อมาจาก…....
อ่าน 1889 ครั้ง
CO ย่อมาจาก…....
อ่าน 6338 ครั้ง
BSA ย่อมาจาก…....
อ่าน 1954 ครั้ง
Bogor Declaration หมายถึง…....
อ่าน 1669 ครั้ง
ANRPC ย่อมาจาก…....
อ่าน 1370 ครั้ง
SOMTI ย่อมาจาก........
อ่าน 1192 ครั้ง
EMM ย่อมาจาก........
อ่าน 1139 ครั้ง
AEBF ย่อมาจาก........
อ่าน 976 ครั้ง
Accumulation (or Cumulation) หมายถึงอะไร
อ่าน 1617 ครั้ง
Absorption principle หมายถึงอะไร
อ่าน 1032 ครั้ง
TPP ย่อมาจาก...
อ่าน 3339 ครั้ง
RCEP ย่อมาจาก...
อ่าน 1450 ครั้ง
ATIGA ย่อมาจาก...
อ่าน 4646 ครั้ง
ASEAN-CER ย่อมาจาก...
อ่าน 2658 ครั้ง
ASEAN-CCI ย่อมาจาก...
อ่าน 1243 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์