หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> ข่าวสารอาเซียน

ข่าวสารอาเซียน

ไทยเสนอวิสัยทัศน์ด้านมั่นคงอาเซียน5มิติ
ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 47 หารือเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์อาเซียนหลังการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งนี้ประเด็นหลักที่อาเซียนเห็นพ้องกันคือการให้ความสำคัญกับการทำให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในอาเซียน พร้อมกับต้องมีการรับมือกับปัญหาท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของอาเซียน อาทิ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ค้ามนุษย์ ยาเสพติด นอกจากนี้อาเซียนเห็นว่าการจะคงบทบาทการเป็นแกนนำในสถาปัตยกรรมความร่วมมือต่างๆ ของภูมิภาคได้ จำเป็นต้องทำให้เวทีการหารือต่างๆ ในกรอบอาเซียน รวมถึงกับประเทศคู่เจรจา และความร่วมมืออื่นๆ อาทิ เออาร์เอฟ และอีเอเอส ซึ่งอาเซียนเห็นว่าต้องทำให้เวทีเหล่านี้เข้มแข็งขึ้น
อ่าน 1092 ครั้ง
เมียนมาร์ท่วม และเขตพะโคสาหัส ผู้ประสบภัยพุ่งเกือบ 15,000 คน
ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในเขตพะโค ทางภาคกลางของเมียนมาร์ ทำให้เกิดน้ำท่วมหนัก ผู้คนเกือบ 15,000 คน ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตัวเอง สื่อท้องถิ่นของเมียนมาร์รายงาน
อ่าน 1149 ครั้ง
ไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่างครั้งที่ 7
ผู้ไทยไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative – LMI) ครั้งที่ 7 และการประชุมรัฐมนตรีมิตรประเทศลุ่มน้ำโขง (Friends of the Lower Mekong – FLM) ครั้งที่ 4 ในวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 47 ณ เนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
อ่าน 1193 ครั้ง
ไทยปรับปรุงบัญชีกฎเฉพาะรายสินค้า
นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหวํางประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขบัญชีกฎเฉพาะรายสินค้าของอาเซียน จากระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2007 เป็นฉบับปี 2012 ซึ่งจะทำให้ภาคเอกชนไทย
อ่าน 1143 ครั้ง
รมต.กต.อาเซียนเร่งแผนรวมตัวสู่ประชาคม
ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 47 ได้ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติตามแผนงานเพื่อนำไปสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ใน 3 เสาความร่วมมือของอาเซียน ประกอบด้วย การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งโดยรวมแล้วในแต่ละเสายังปฏิบัติตามแผนงานไม่ได้ราว 20% ซึ่งที่ประชุมได้เร่งรัดให้แต่ละประเทศสมาชิกดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ขณะที่ในการหารือเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์อาเซียนหลังปี 2558 ที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของประเด็นที่มีคาบเกี่ยวกันทั้ง 3 เสาด้วย
อ่าน 928 ครั้ง
อาเซียนเซ็นความร่วมมือด้านป่าไม้กับเกาหลีใต้
แทนอาเซียนและเกาหลีใต้ร่วมลงนามในข้อตกลงขยายความร่วมมือด้านป่าไม้อาเซียน-เกาหลีใต้ (AFoCo) เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ระหว่างสองฝ่ายให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น หลังข้อตกลงความร่วมมือด้านป่าไม้ระหว่างอาเซียน-เกาหลีใต้ฉบับแรกได้รับการลงนามอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2011
อ่าน 1418 ครั้ง
ลุ้นขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ 5แสนตัน
นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 ส.ค.นี้ ประเทศฟิลิปปินส์ จะเปิดประมูลนำเข้าข้าวขาว 25% ปริมาณ 500,000 ตัน ซึ่งภาคเอกชนไทยเตรียมเข้าไปร่วมเสนอราคาขายข้าวให้กับฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งไทยมีโอกาสมากเพราะเวลานี้ราคาข้าวไทยถูกกว่าเวียดนาม รวมทั้งผลผลิตข้าวเวียดนามมีไม่เพียงพอส่งออก
อ่าน 1166 ครั้ง
ฟิลิปปินส์เสนอ3ขั้นตอนลดตึงเครียดทะเลจีนใต้
ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่พม่าสุดสัปดาห์นี้เน้นหารือกรณีพิพาทเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้เป็นประเด็นหลัก
อ่าน 1127 ครั้ง
บรูไนลงนามฟิลิปปินส์ร่วมพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุขบรูไนร่วมลงนามในบันทึกความตกลงพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์กับกระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ โดยข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ของบรูไนสามารถเข้าไปร่วมฝึกงานหรือทำงานร่ว...มกับบุคลากรทางการแพทย์ของฟิลิปปินส์ในระยะสั้น ๆ
อ่าน 1469 ครั้ง
อาสาแพทย์ไทยลงพื้นที่รักษาผู้ป่วยถึงแอฟริกา
คณะแพทย์อาสาและนักศึกษาแพทย์ทั้งหมด7คน ที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสในทวีปแอฟริกาเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา พร้อมกับมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การรักษาคนไข้ในดินแดนห่างไกลความเจริญของประเทศเคนยาว่า งานนั้นหนักมากจนไม่มีเวลาแม้แต่กระทั่งพักผ่อน แต่พวกเขาก็ยอมที่จะเสียสละเพื่อทำหน้าที่แพทย์อย่างสุดกำลัง
อ่าน 1276 ครั้ง
เด็กอุดรฯ เจ๋งคว้าเหรียญทองแดง คณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย
เด็กอุดรฯ เจ๋ง ร่วมคว้าเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก เอเชีย ระดับ ม.ปลาย ที่เมืองหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม ณ เมืองเมืองหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน มีจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก เอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 672 คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ฟิลิปปินส์ มาเก๊า มาเลเซีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย และประเทศไทย
อ่าน 1354 ครั้ง
จีนเห็นพ้องเร่งยกร่างซีโอซี หวังดับไฟพิพาททะเลจีนใต้
เมื่อวานนี้ ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน มีมติเร่งหาข้อสรุปในการยกร่างแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้(ซีโอซี) ขณะที่นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่รมว.ต่างประเทศ ในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-จีน แสดงความคาดหวังว่าจะสามารถเริ่มต้นการยกร่างซีโอซีในการประชุมคณะทำงานและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายมีข้อยุติในเอกสารที่กำหนดประเด็นที่ต่างฝ่ายต่างเห็นชอบร่วมกันว่ามีความสำคัญสำหรับการจัดทำซีโอซีมาก่อนหน้านี้แล้ว
อ่าน 1041 ครั้ง
WHO ขอทุกประเทศระวังการแพร่ระบาด ไทยยกระดับเฝ้าเข้ม
ความคืบหน้าล่าสุดการแพร่ระบาดไวรัสอีโบล่า องค์การอนามัยโลก (WHO)ประกาศให้แต่ละประเทศจัดตั้งมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศของตน
อ่าน 1085 ครั้ง
สายการบินฟิลิปปินส์เตือนผู้โดยสารต่างชาติ ห้ามนำวรรณกรรม1984เข้าไทย
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สายการบินบางประเทศได้เตือนเหล่าผู้โดยสารต่างชาติไม่ให้นำหนังสือนวนิยาย "1984" ของจอร์จ ออร์เวลล์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านอำนาจเผด็จการ เข้ามายังเมืองไทย
อ่าน 1280 ครั้ง
ประชุม รมว.ต่างประเทศอาเซียนเปิดฉาก เน้นปัญหาทะเลจีนใต้-ปฏิรูปพม่า
รัฐมนตรีต่างประเทศจากชาติสมาชิกในกลุ่มอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนประสานมือเพื่อถ่ายภาพร่วมกันในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 47 ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติ (MICC) กรุงเนปีดอ วันที่ 8 ส.ค.-- Agence France-Presse/Soe Than Win.
อ่าน 1251 ครั้ง
ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้จ่อหารือกันระหว่าง “ประชุมอาเซียน” ในพม่า หลังความสัมพันธ์ไม่กระเตื้อง
แหล่งข่าวทางการทูตเผยว่า ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้น่าจะจัดการพบปะที่เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนักในวันนี้ (9) ซึ่งการพบปะดังกล่าวอาจช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในความสัมพันธ์ของทั้งสองที่กำลังย่ำแย่
อ่าน 1166 ครั้ง
ไทย-ภูฎานฉลองสัมพันธ์ทางการทูต25ปี
เมื่อเวลา 10.30น. ของวันที่ 9 ส.ค. สถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทยและสภาการท่องเที่ยวภูฏานได้จัดงานครบรอบ25 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ภูฏาน โดยมีนายเชอริ่ง ต๊อบเกย์ นายกรัฐมนตรี แห่งราชอาณาจักรภูฏานและนายเคซัง วังดี เอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทยเป็นประธาน ภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงเชิงวัฒนธรรมมากมาย แสดงโดยนักศึกษาภูฏานที่ได้รับการศึกษาอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้มีโอกาสชิมอาหารพื้นเมืองประจำชาติอีกด้วย
อ่าน 1800 ครั้ง
CAT เปิดตัวบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ในคอนเซ็ปต์ “We are AEC”
บริษัทกสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดตัวบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CATphonenet ลายใหม่ ในคอนเซ็ปต์ “We are AEC” ด้วยชุดประจำชาติลวดลายน่ารักมาพร้อมค่าโทรในกลุ่มประเทศเออีซีสุดประหยัด อาทิ สิงคโปร์นาทีละ 1บาท
อ่าน 1453 ครั้ง
บีเจซีทุ่มเกือบ30,000ล้านซื้อกิจการค้าปลีกเวียดนาม
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าซื้อกิจการร้านค้าปลีกสมัยใหม่มูลค่ากว่า 28,000 ล้านบาท ของบริษัท เมโทร แคชแอนด์ แครี่ เวียดนาม ลิมิเต็ด จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเวียดนาม เพื่อขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งระบบการค้าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เตรียมสร้างฐานความแข็งแกร่งขึ้นเป็นประเทศศูนย์กลางในการขยายธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดยเฉพาะลาวและกัมพูชา ตามแผนธุรกิจของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่ต้องการจะเป็นผู้นำธุรกิจครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน
อ่าน 1208 ครั้ง
มาเลเซียฮุบมาเลเซีย แอร์ไลน์สเป็นของรัฐยกเครื่องครั้งใหญ่
กาซานาห์ เนชั่นแลบริษัทลงทุนของรัฐบาลมาเลเซีย แถลงเมื่อวันศุกร์ว่ามีแผนการที่จะนำเอาสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ส มาอยู่ในการควบคุมของรัฐบาลอย่างเบ็ดเสร็จ พร้อมถอนตัวออกจากตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ
อ่าน 1073 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 [198] 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์