หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> ข่าวเด่นอาเซียน

ข่าวเด่นอาเซียน
การแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายมีความคืบหน้าต่อเนื่อง (22/03/2018)
อ่าน 330 ครั้ง
ไทย - กัมพูชา เห็นชอบให้เพิ่มความร่วมมือระหว่างกองทัพในมิติต่าง ๆ ให้มากขึ้น (22/03/2018)
อ่าน 416 ครั้ง
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ (21/03/2018)
อ่าน 647 ครั้ง
ผลประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย ประสบความสำเร็จ ทั้งด้านธุรกิจและการป้องกันภัยก่อการร้าย (20/03/2018)
อ่าน 450 ครั้ง
นายกรัฐมนตรี ย้ำหน่วยงานนำเสนอให้ประชาชนรับทราบผลประโยชน์จากการประชุมสุดยอดอาเซียน 2562 (13/03/2018)
อ่าน 387 ครั้ง
U.S.News จัดอันดับไทยที่ 8 “ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุน” ชี้ปี 61 เศรษฐกิจขาขึ้น (12/03/2018)
อ่าน 369 ครั้ง
ส่งเสริมเอสเอ็มอี สนับสนุนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ทุกภาคส่วน (08/03/2018)
ยืนยันรัฐบาลจริงจังกับการแก้ปัญหาแรงงานประมงที่ผิดกฎหมาย (05/03/2018)
อ่าน 442 ครั้ง
ไทย-สหประชาชาติ ย้ำเจตนารมณ์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และการทุจริต (05/03/2018)
อ่าน 632 ครั้ง
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเร่งพัฒนามาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้า ปรับปรุงกฎระเบียบ (02/03/2018)
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมไทย-ฮ่องกง (28/02/2018)
อ่าน 650 ครั้ง
จ. บุรีรัมย์ - จ.บันเตียเมียนเจย และ จ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน (23/02/2018)
เดือนมกราคม 2561 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขยายตัวร้อยละ 10 (22/02/2018)
อ่าน 520 ครั้ง
ระบบ E-license ให้การรับรอง มอก. รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ (20/02/2018)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งได้รับใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007 (19/02/2018)
อ่าน 859 ครั้ง
หน่วยงานความมั่นคง ไทย – เมียนมา จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี (15/02/2018)
อ่าน 512 ครั้ง
ประกาศวาระแห่งชาติสิทธิมนุษยชนเริ่มขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (13/02/2018)
อ่าน 731 ครั้ง
ไทย-สปป.ลาว ร่วมมือเผชิญหน้าจากภัยยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย (13/02/2018)
อ่าน 448 ครั้ง
เปิดทำหนังสือเดินทางในวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงปิดเทอมและเทศกาลสงกรานต์ (09/02/2018)
งาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” วันที่ 8 ก.พ.- 11 มี.ค.นี้ (08/02/2018)
ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์