หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> ข่าวเด่นอาเซียน

ข่าวเด่นอาเซียน
มาเลเซียยังคงครองความเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย (05/03/2019)
อ่าน 325 ครั้ง
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ 3R (05/03/2019)
ไทย-ฝรั่งเศส ส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติ (05/03/2019)
อ่าน 444 ครั้ง
ไทย-เกาหลีใต้ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและด้านการพัฒนาอื่นๆ (05/03/2019)
อ่าน 303 ครั้ง
องค์การเภสัชกรรมเริ่มปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแห่งแรกของอาเซียน (04/03/2019)
อ่าน 303 ครั้ง
เสาสังคมและวัฒนธรรม เตรียมจัดประชุม ASEAN+3 ชูกิจการเพื่อสังคม สร้างสังคมคุณภาพแก่ประชาคมอาเซียน (04/03/2019)
อ่าน 260 ครั้ง
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แจง พ.ร.บ.ไซเบอร์ ไม่ได้เปิดช่องให้ใช้อำนาจละเมิดสิทธิ์ประชาชน (04/03/2019)
อ่าน 282 ครั้ง
แถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 27 (04/03/2019)
อ่าน 266 ครั้ง
ตั้งเป้าปี 2562 พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากล (04/03/2019)
อ่าน 412 ครั้ง
แรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา สามารถเดินทางกลับเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 เมษายน 2562 (04/03/2019)
อ่าน 466 ครั้ง
ฮ่องกงเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจไทย พร้อมเชิญชวนนักธุรกิจฮ่องกงร่วมลงทุนใน EEC (04/03/2019)
อ่าน 407 ครั้ง
สหรัฐและจีนใกล้จะบรรลุข้อตกลงการค้าสำคัญที่จะยุติสงครามการค้าระหว่างกันได้แล้ว (04/03/2019)
อ่าน 310 ครั้ง
การประชุมสุดยอดครั้งสองระหว่างผู้นำสหรัฐ-เกาหลีเหนือประสบผลสำเร็จแม้ไม่มีการทำข้อตกลงใดๆ (04/03/2019)
อ่าน 257 ครั้ง
ไทยเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน หรือ ADMM (25/02/2019)
อ่าน 413 ครั้ง
ไทย-สิงคโปร์ พร้อมประสานความร่วมมืออย่างรอบด้าน เน้นการลงทุนใน EEC (14/02/2019)
อ่าน 607 ครั้ง
ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน (13/02/2019)
อ่าน 531 ครั้ง
ไทย-เมียนมา ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ (13/02/2019)
อ่าน 539 ครั้ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลียืนยันที่จะเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทยและอาเซียน ภายใต้กรอบความร่วมมือที่มีอยู่ต่อไป (11/02/2019)
อ่าน 591 ครั้ง
สมาชิกอาร์เซ็ป 16 ประเทศ ร่วมผลักดันแผนการเจรจาเพื่อนำไปสู่การสรุปผลภายในปีนี้ (07/02/2019)
อ่าน 392 ครั้ง
สถิติการค้าระหว่างของไทยกับประเทศคู่ FTA ปี 2561 อาเซียนมีมูลค่าการค้าสูงสุด 113.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ (07/02/2019)
อ่าน 2060 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์