หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
ส่วนอาเซียนให้การสนับสนุนสื่อเผยแพร่อาเซียนแก่กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนโบรชัวร์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน หนังสือประเทศไทยกับอาเซียน และดีวีดี รายการสนุกกับภาษาเขมร แก่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการ
อ่าน 1739 ครั้ง
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 14
นางอุษณีย์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 14 (14th Meeting of ASEAN COCI Sub-Committee on Information) ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม ซึ่งคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศบรุไนดารุสซาลามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขึ้น
อ่าน 1769 ครั้ง
สปข.๕ สุราษฏร์ธานี อบรม “ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร”
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี จัดอบรม “ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร” ตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิทยากรชาวไทยและชาวพม่าจากมูลนิธิรักษ์ไทย ประกอบด้วยการเรียนรู้ความรู้พื้นฐานการออกเสียงที่ถูกต้อง การสนทนาภาษา
อ่าน 2366 ครั้ง
ส่วนอาเซียน จัดการแข่งขัน ASEAN Quiz แก่ข้าราชการ/พนักงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ จัดการแข่งขันตอบปัญหา ASEAN Quiz Season II ภายใต้แนวคิด " People grow through experience" เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 56 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณห้องโถง อาคารสำนักงานกรมฯ โดยมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 5 คู่ 10 ทีม
อ่าน 1803 ครั้ง
ส่วนอาเซียนให้ยืมสื่อประชาสัมพันธ์อาเซียนแก่ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ให้ยืมสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับอาเซียน แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อจัดนิทรรศการ ASEAN & International Corner ณ มหาวิทยาลัยฯ
อ่าน 1957 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต1 ขอนแก่น จัดงานเทศกาล ASEAN On Street : PRD1 love ASEAN
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จัดกิจกรรม "เทศกาล ASEAN On Street : PRD1 love ASEAN” ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2556 ณ บริเวณอาคารที่ทำการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 (ริมบึงแก่นนคร) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และขบวนเดินรณรงค์ไปตามถนนนิกรสำราญ และ ถนนคนเดิน บริเวณริมบึงแก่นนคร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักรู้ ยอมรับและเกิดความ
อ่าน 2269 ครั้ง
สิงโต The Star ร่วมงาน ASEAN on Street จัดโดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
นางสาวรัตนา เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2 กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 กรมประชาสัมพันธ์จึงได้ถือเป็นนโยบายสำคัญในการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้คนไทยและสังคมไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ โดยได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อในสังกัดทุกช่องทาง ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อสารสนเทศ
อ่าน 2213 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 จัด ASEAN ON STREET @SURAT–THANI”
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี บูรณาการ การทำงานร่วมกับ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี บริษัทหาดทิพย์จำกัด บริษัทไปรษณีย์ไทย สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและประชาชน จัดกิจกรรม "ASEAN ON STREET @ SURAT –THANI” ส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน เตรียมความพร้อมให้ภาครัฐ เอกชน
อ่าน 1808 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 211 A ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นางอุษณีย์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ เป็นเลขานุการในการประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้ง 3 เสาหลัก รวมทั้งสื่อมวลชนด้านวิทยุ โทรทัศน์และวิทยุชุมชนเข้าร่วมประชุมด้วย
อ่าน 1760 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 จัด ASEAN ON STREET @SURAT–THANI”
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี บูรณาการ การทำงานร่วมกับ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี บริษัทหาดทิพย์จำกัด บริษัทไปรษณีย์ไทย สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและประชาชน จัดกิจกรรม "ASEAN ON STREET @ SURAT –THANI” ส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน เตรียมความพร้อมให้ภาครัฐ เอกชน
อ่าน 2012 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6จัดงาน ASEAN on Street
4 องค์กรจังหวัดสงขลาจับมือจัดงาน ASEAN on Street เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ เทศบาลนครสงขลา และสถาบันการศึกษาจัดงาน ASEAN on Street เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ณ ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
อ่าน 1715 ครั้ง
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดงานแก่ รร.สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายประถม
วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ให้ยืมตุ๊กตา อาเซียน 10 ประเทศ แก่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา ฝ่ายประถม เพื่อใช้ในการจัดงานเกี่ยวกับอาเซียนของทางโรงเรียน
อ่าน 2438 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงาน“ASEAN on Street” วันเสาร์ที่ 16 มีนาคมนี้ ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม "ASEAN on Street” พบกับอาหารอาเซียน การแต่งกายชุดอาเซียน และ ศิลปิน-ดารา สิงโต THE STAR ณ บริเวณลานหน้าศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
อ่าน 2093 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต1 ขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์ บูรณาการสื่อ 2 ภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กรมประชาสัมพันธ์ บูรณาการสื่อเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ กรมประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเน้นระบบสื่อ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
อ่าน 4651 ครั้ง
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการอาเซียน ของ รร.อนุบาลสามเสน กทม.
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ตุ๊กตา 10ชาติสมาชิกอาเซียน แก่โรงเรียนอนุบาลสามเสน เพื่อจัดนิทรรศการอาเซียน ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งการจัดนิทรรศการครั้งนี้ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลสามเสน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ 10 ประเทศในอาเซียน
อ่าน 4005 ครั้ง
ขอเชิญเที่ยวงาน “อาเซียนออนสตรีท : เลิฟอาเซียน”
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สถานทูตประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน สมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม สมาคมชาวฟิลิปปินส์แห่งประเทศไทยหอการค้าสิงคโปร์–ไทย สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
อ่าน 3009 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฏร์ธานี จัดแข่งขันตอบปัญหา ASEAN Quiz แก่ข้าราชการ พนักงานระดับปฏิบัติงาน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ สุราษฎร์ธานี จัดแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ)ให้แก่กลุ่มผู้ปฏิบัติ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพขีดความสามารถบุคลากรของสำนักประชาสัมพันธ์เขต
อ่าน 2218 ครั้ง
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์แก่นักศึกษาในการจัดโครงการอาเซียนสัมพันธ์พัฒนาผู้เรียน
นางสาวบุษบา บุษยะกนิษฐ ผู้อำนวยการส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดงาน โครงการอาเซียนสัมพันธ์พัฒนาผู้เรียนแก่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร )
อ่าน 1885 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้สโลแกน
นายจำลอง สิงห์โตงาม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด จัดงานวันเด็กแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี ภายใต้สโลแกน " สื่อสร้างสรรค์สังคมไทย
อ่าน 2265 ครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์ จัดสัมมนา 'อัตลักษณ์อาเซียนมีหรือไม่'
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น. นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสื่อมวลชนหัวข้อ "อัตลักษณ์อาเซียนมีหรือไม่" ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีสื่อมวลชน ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และนักประชาสัมพันธ์ รวมทั้งข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างการสัมมนา
อ่าน 1725 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์