หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> ข่าวเด่นอาเซียน

ข่าวเด่นอาเซียน
ร่างกรอบเจรจากรณีการจัดทำตารางข้อผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร อันเป็นผลเนื่องมาจากการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) (23/01/2019)
อ่าน 1335 ครั้ง
แผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) (23/01/2019)
อ่าน 1476 ครั้ง
ร่างบันทึกความตกลงระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) (23/01/2019)
อ่าน 1564 ครั้ง
ร่างปฏิญญาแสดงเจตจำนงระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านของระบบนิเวศน์และการพัฒนาสังคมว่าด้วยความร่วมมือในสาขาคมนาคมขนส่ง (23/01/2019)
อ่าน 1444 ครั้ง
ร่างปฏิญญาแสดงเจตจำนงระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านของระบบนิเวศน์และการพัฒนาสังคมว่าด้วยความร่วมมือในสาขาคมนาคมขนส่ง (23/01/2019)
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย – เวียดนาม (JCBC) ครั้งที่ 3 (23/01/2019)
อ่าน 1675 ครั้ง
ไทยเข้าร่วมการบังคับคดีโลก (The World Enforcement Conference) (23/01/2019)
อ่าน 1354 ครั้ง
ไทย-ฟิลิปปินส์ ลงนาม MOU ด้านสารสนเทศและสื่อสารมวลชน (17/01/2019)
อ่าน 1027 ครั้ง
ไทย-เช็ก เห็นพ้องกระชับความสัมพันธ์อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะ EEC (17/01/2019)
อ่าน 754 ครั้ง
การแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย IUU ได้ นับเป็นความสำเร็จของคนไทยทั้งประเทศ (16/01/2019)
อ่าน 1112 ครั้ง
รมต.กระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันว่า ไทยยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนตามเดิมยังไม่มีการเลื่อนแต่อย่างใด (16/01/2019)
อ่าน 678 ครั้ง
การป้องกัน สกัดกั้นและปราบปราม การลักลอบเข้าเมือง แรงงานผิดกฎหมาย การต่อต้านการค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมาย (16/01/2019)
ไทยผนึกกำลังตำรวจสากล จับเรือประมงผิดกฎหมาย (16/01/2019)
อ่าน 1011 ครั้ง
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านขยะทะเล เพื่อเสนอที่ประชุมผู้นำอาเซียนให้การรับรองและใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาขยะทะเล (16/01/2019)
อ่าน 971 ครั้ง
ครม.เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22 (09/01/2019)
อ่าน 1357 ครั้ง
การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของไทยในองค์กร Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) (09/01/2019)
อ่าน 1394 ครั้ง
ผลการหารือสมาคมประมงได้ข้อสรุป 14 แนวทางเป็นที่น่าพอใจ (09/01/2019)
อ่าน 1402 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด คว้าแชมป์ในแข่งขันการแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ 10 สมัยติดต่อกัน (08/01/2019)
อ่าน 708 ครั้ง
โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชิดชูบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 (27/12/2018)
อ่าน 1180 ครั้ง
สารแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรีถึงประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (27/12/2018)
อ่าน 746 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์