หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> ข่าวเด่นอาเซียน

ข่าวเด่นอาเซียน
นายกฯ ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Summit) ครั้งที่ 6 (29/03/2018)
อ่าน 1192 ครั้ง
ครม.เห็นชอบปรับเพิ่มระยะเวลา ขอใบอนุญาตทำงาน ปรับปรุงประวัติแรงงานชาวกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา (28/03/2018)
อ่าน 793 ครั้ง
ไทยจะต้องเปลี่ยนผ่านด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับตลาดแรงงานที่ถูกลดบทบาทลง (27/03/2018)
อ่าน 867 ครั้ง
6 กลุ่มเสี่ยงโรคลมแดด ช่วงหน้าร้อน (26/03/2018)
อ่าน 1412 ครั้ง
สหภาพยุโรปชื่นชมความพยายามและความคืบหน้าการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย IUU ของไทย (23/03/2018)
อ่าน 732 ครั้ง
การแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายมีความคืบหน้าต่อเนื่อง (22/03/2018)
อ่าน 721 ครั้ง
ไทย - กัมพูชา เห็นชอบให้เพิ่มความร่วมมือระหว่างกองทัพในมิติต่าง ๆ ให้มากขึ้น (22/03/2018)
อ่าน 876 ครั้ง
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ (21/03/2018)
อ่าน 1694 ครั้ง
ผลประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย ประสบความสำเร็จ ทั้งด้านธุรกิจและการป้องกันภัยก่อการร้าย (20/03/2018)
อ่าน 865 ครั้ง
นายกรัฐมนตรี ย้ำหน่วยงานนำเสนอให้ประชาชนรับทราบผลประโยชน์จากการประชุมสุดยอดอาเซียน 2562 (13/03/2018)
อ่าน 810 ครั้ง
U.S.News จัดอันดับไทยที่ 8 “ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุน” ชี้ปี 61 เศรษฐกิจขาขึ้น (12/03/2018)
อ่าน 739 ครั้ง
ส่งเสริมเอสเอ็มอี สนับสนุนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ทุกภาคส่วน (08/03/2018)
ยืนยันรัฐบาลจริงจังกับการแก้ปัญหาแรงงานประมงที่ผิดกฎหมาย (05/03/2018)
อ่าน 867 ครั้ง
ไทย-สหประชาชาติ ย้ำเจตนารมณ์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และการทุจริต (05/03/2018)
อ่าน 1771 ครั้ง
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเร่งพัฒนามาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้า ปรับปรุงกฎระเบียบ (02/03/2018)
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมไทย-ฮ่องกง (28/02/2018)
อ่าน 1673 ครั้ง
จ. บุรีรัมย์ - จ.บันเตียเมียนเจย และ จ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน (23/02/2018)
เดือนมกราคม 2561 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขยายตัวร้อยละ 10 (22/02/2018)
อ่าน 999 ครั้ง
ระบบ E-license ให้การรับรอง มอก. รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ (20/02/2018)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งได้รับใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007 (19/02/2018)
อ่าน 1529 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์