หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> ข่าวเด่นอาเซียน

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทย-สิงคโปร์ พร้อมประสานความร่วมมืออย่างรอบด้าน เน้นการลงทุนใน EEC (14/02/2019)
อ่าน 324 ครั้ง
ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน (13/02/2019)
อ่าน 253 ครั้ง
ไทย-เมียนมา ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ (13/02/2019)
อ่าน 253 ครั้ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลียืนยันที่จะเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทยและอาเซียน ภายใต้กรอบความร่วมมือที่มีอยู่ต่อไป (11/02/2019)
อ่าน 284 ครั้ง
สมาชิกอาร์เซ็ป 16 ประเทศ ร่วมผลักดันแผนการเจรจาเพื่อนำไปสู่การสรุปผลภายในปีนี้ (07/02/2019)
อ่าน 196 ครั้ง
สถิติการค้าระหว่างของไทยกับประเทศคู่ FTA ปี 2561 อาเซียนมีมูลค่าการค้าสูงสุด 113.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ (07/02/2019)
อ่าน 711 ครั้ง
ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ (07/02/2019)
อ่าน 220 ครั้ง
พาณิชย์ แนะเอกชนไทยลงทุนธุรกิจในอินเดีย (07/02/2019)
อ่าน 226 ครั้ง
เตรียมพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน (07/02/2019)
อ่าน 135 ครั้ง
วันมวยไทย (07/02/2019)
อ่าน 165 ครั้ง
คาดการณ์ต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวในไทยปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 40 ล้านคน (05/02/2019)
อ่าน 231 ครั้ง
เปิดตัวระบบขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่าออนไลน์ (Thai e-Visa) (28/01/2019)
อ่าน 180 ครั้ง
“Amazing ไทยเท่” พร้อมตั้งเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวไทยในปี 2562 จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 3.4 ล้านล้านบาท (28/01/2019)
อ่าน 356 ครั้ง
องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัลระดับโลก Facility Of The Year Awards 2018 (25/01/2019)
อ่าน 175 ครั้ง
เตรียมเสนอปลากัดเป็นปลาประจำชาติไทย (24/01/2019)
อ่าน 190 ครั้ง
การเข้าร่วมร่างแถลงการณ์ร่วมการเริ่มเจรจาจัดทำความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ WTO (23/01/2019)
อ่าน 158 ครั้ง
ร่างกรอบเจรจากรณีการจัดทำตารางข้อผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร อันเป็นผลเนื่องมาจากการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) (23/01/2019)
อ่าน 191 ครั้ง
แผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) (23/01/2019)
อ่าน 198 ครั้ง
ร่างบันทึกความตกลงระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) (23/01/2019)
อ่าน 210 ครั้ง
ร่างปฏิญญาแสดงเจตจำนงระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านของระบบนิเวศน์และการพัฒนาสังคมว่าด้วยความร่วมมือในสาขาคมนาคมขนส่ง (23/01/2019)
อ่าน 177 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์