หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
ส่วนอาเซียนสนับสนุนแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่ม.เทคโนโลยีราชมงคล กทม.
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนแผ่นพับข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
อ่าน 1590 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต7 จันทบุรีจัดงาน ASEAN On Street
เมื่อวันที่ 23มี.ค.ที่ผ่านมา เวลา 17.00น.ณ ลานกิจกรรมถนนคนเดิน สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายเกรียงเดช เข็มทอง เป็นประธานเปิดงาน ASEAN On Street ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7ร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
อ่าน 2077 ครั้ง
ส่วนอาเซียนสัมภาษณ์ H.E.Daniel Darmon เกี่ยวกับทุน MASHAV ที่ให้แก่ประเทศอาเซียน
น.ส.สักการะ ศรีเริงหล้า นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ได้สัมภาษณ์พิเศษ Ambassador Daniel Darmonเอกอัครราชทูตและ ผู้อำนวยการ MASHAV หรือองค์กรความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Head of MASHAV- Israel’s Agency for International Development Cooperation, Ministry of Foreign
อ่าน 1823 ครั้ง
ส่วนอาเซียนให้การสนับสนุนสื่อเผยแพร่อาเซียนแก่กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนโบรชัวร์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน หนังสือประเทศไทยกับอาเซียน และดีวีดี รายการสนุกกับภาษาเขมร แก่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการ
อ่าน 1528 ครั้ง
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 14
นางอุษณีย์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 14 (14th Meeting of ASEAN COCI Sub-Committee on Information) ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม ซึ่งคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศบรุไนดารุสซาลามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขึ้น
อ่าน 1550 ครั้ง
สปข.๕ สุราษฏร์ธานี อบรม “ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร”
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี จัดอบรม “ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร” ตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิทยากรชาวไทยและชาวพม่าจากมูลนิธิรักษ์ไทย ประกอบด้วยการเรียนรู้ความรู้พื้นฐานการออกเสียงที่ถูกต้อง การสนทนาภาษา
อ่าน 2132 ครั้ง
ส่วนอาเซียน จัดการแข่งขัน ASEAN Quiz แก่ข้าราชการ/พนักงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ จัดการแข่งขันตอบปัญหา ASEAN Quiz Season II ภายใต้แนวคิด " People grow through experience" เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 56 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณห้องโถง อาคารสำนักงานกรมฯ โดยมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 5 คู่ 10 ทีม
อ่าน 1584 ครั้ง
ส่วนอาเซียนให้ยืมสื่อประชาสัมพันธ์อาเซียนแก่ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ให้ยืมสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับอาเซียน แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อจัดนิทรรศการ ASEAN & International Corner ณ มหาวิทยาลัยฯ
อ่าน 1737 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต1 ขอนแก่น จัดงานเทศกาล ASEAN On Street : PRD1 love ASEAN
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จัดกิจกรรม "เทศกาล ASEAN On Street : PRD1 love ASEAN” ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2556 ณ บริเวณอาคารที่ทำการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 (ริมบึงแก่นนคร) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และขบวนเดินรณรงค์ไปตามถนนนิกรสำราญ และ ถนนคนเดิน บริเวณริมบึงแก่นนคร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักรู้ ยอมรับและเกิดความ
อ่าน 2023 ครั้ง
สิงโต The Star ร่วมงาน ASEAN on Street จัดโดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
นางสาวรัตนา เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2 กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 กรมประชาสัมพันธ์จึงได้ถือเป็นนโยบายสำคัญในการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้คนไทยและสังคมไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ โดยได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อในสังกัดทุกช่องทาง ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อสารสนเทศ
อ่าน 1965 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 จัด ASEAN ON STREET @SURAT–THANI”
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี บูรณาการ การทำงานร่วมกับ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี บริษัทหาดทิพย์จำกัด บริษัทไปรษณีย์ไทย สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและประชาชน จัดกิจกรรม "ASEAN ON STREET @ SURAT –THANI” ส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน เตรียมความพร้อมให้ภาครัฐ เอกชน
อ่าน 1575 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 211 A ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นางอุษณีย์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ เป็นเลขานุการในการประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้ง 3 เสาหลัก รวมทั้งสื่อมวลชนด้านวิทยุ โทรทัศน์และวิทยุชุมชนเข้าร่วมประชุมด้วย
อ่าน 1535 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 จัด ASEAN ON STREET @SURAT–THANI”
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี บูรณาการ การทำงานร่วมกับ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี บริษัทหาดทิพย์จำกัด บริษัทไปรษณีย์ไทย สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและประชาชน จัดกิจกรรม "ASEAN ON STREET @ SURAT –THANI” ส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน เตรียมความพร้อมให้ภาครัฐ เอกชน
อ่าน 1733 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6จัดงาน ASEAN on Street
4 องค์กรจังหวัดสงขลาจับมือจัดงาน ASEAN on Street เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ เทศบาลนครสงขลา และสถาบันการศึกษาจัดงาน ASEAN on Street เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ณ ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
อ่าน 1475 ครั้ง
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดงานแก่ รร.สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายประถม
วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ให้ยืมตุ๊กตา อาเซียน 10 ประเทศ แก่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา ฝ่ายประถม เพื่อใช้ในการจัดงานเกี่ยวกับอาเซียนของทางโรงเรียน
อ่าน 2177 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงาน“ASEAN on Street” วันเสาร์ที่ 16 มีนาคมนี้ ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม "ASEAN on Street” พบกับอาหารอาเซียน การแต่งกายชุดอาเซียน และ ศิลปิน-ดารา สิงโต THE STAR ณ บริเวณลานหน้าศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
อ่าน 1846 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต1 ขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์ บูรณาการสื่อ 2 ภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กรมประชาสัมพันธ์ บูรณาการสื่อเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ กรมประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเน้นระบบสื่อ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
อ่าน 4324 ครั้ง
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการอาเซียน ของ รร.อนุบาลสามเสน กทม.
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ตุ๊กตา 10ชาติสมาชิกอาเซียน แก่โรงเรียนอนุบาลสามเสน เพื่อจัดนิทรรศการอาเซียน ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งการจัดนิทรรศการครั้งนี้ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลสามเสน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ 10 ประเทศในอาเซียน
อ่าน 3641 ครั้ง
ขอเชิญเที่ยวงาน “อาเซียนออนสตรีท : เลิฟอาเซียน”
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สถานทูตประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน สมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม สมาคมชาวฟิลิปปินส์แห่งประเทศไทยหอการค้าสิงคโปร์–ไทย สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
อ่าน 2761 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฏร์ธานี จัดแข่งขันตอบปัญหา ASEAN Quiz แก่ข้าราชการ พนักงานระดับปฏิบัติงาน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ สุราษฎร์ธานี จัดแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ)ให้แก่กลุ่มผู้ปฏิบัติ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพขีดความสามารถบุคลากรของสำนักประชาสัมพันธ์เขต
อ่าน 1959 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์