หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
กรมประชาสัมพันธ์จัดงานสัปดาห์อาเซียน ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)
นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์อาเซียน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และสมาคมอาเซียนแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 16 -20 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ We are ASEAN: ASEAN Community- ASEAN Citizens หรือ เราคืออาเซียน: ประชาคมและพลเมืองอาเซียน
อ่าน 2045 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 48 (ASEAN-COCI)
นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางอุษณีย์ ศรีธัญรัตน์ ผอ. สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ นางสาวบุษบา บุษยะกนิษฐ ผอ. ส่วนอาเซียน นางณัฐนันท์ รจนกร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และนางสาวสักการะ ศรีเริงหล้า นักประชาสัมพันธ์
อ่าน 1856 ครั้ง
การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านประชาคมอาเซียน
นางอุษณีย์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ด้านประชาคมอาเซียน ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพ
อ่าน 1629 ครั้ง
1st Workshop on Integrated ASEAN Quiz
เมื่อวันที่ 30 กันยายน-1 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา นางสาวบุษบา บุษยะกนิษฐ ผู้อำนวยการส่วนอาเซียน และเจ้าหน้าที่ส่วนอาเซียน ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการแข่งขัน
อ่าน 1704 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 คว้าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-จาการ์ตา ในการแข่งขัน ASEAN Quiz
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพอินโดนีเซีย จำนวน 4 ที่น้่ง ตกเป็นของผู้เข้าแข่งขันจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2 อุบลราชธานีทั้งระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ ในการแข่งขันตอบปัญหา ASEAN Quiz
อ่าน 1880 ครั้ง
ตุ๊กตาอาเซียนไปโชว์ตัวที่บริษัท กรีนสปอต จำกัด
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ให้ยืมธงอาเซียน 10 ประเทศ ตุ๊กตาอาเซียน 10 ประเทศ และให้การสนับสนุนแผ่นพับข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน แก่บริษัท กรีนสปอต จำกัด ในการจัดนิทรรศการรอบรู้อาเซียน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556 ณ สำนักงานใหญ่ ถ.ศรีนครินทร์ และวันที่ 7ตุลาคม - 11 ตุลาคม 2556 ณ โรงงาน
อ่าน 2067 ครั้ง
สปข.7 จัดแข่งขันตอบปัญหา PRD.7 ASEAN QUIZ ระดับเขต ประจำปี 2556
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จัดการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน PRD.7ASEANQUIZ เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 สปข.7 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
อ่าน 1876 ครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์รุกอาเซียนขยายความสัมพันธ์ด้านสื่อกับ TVRI ของอินโดนีเซีย
กรมประชาสัมพันธ์ เดินหน้าขยายฐานความร่วมมือต่างประเทศด้านสื่อและการพัฒนาบุคคลากร เพิ่มช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เชื่อมโยงประชาชนรองรับประชาคมอาเซียน ในการเดินทางเข้าพบผู้บริหารระดับสูงของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศอินโดนีเ
อ่าน 1861 ครั้ง
กรมสรรพาวุธทหารอากาศขอรับการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์อาเซียน
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนแผ่นพับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน และ DVD รายการสนุกกับภาษาเขมร แก่ กองทำลายวัตถุุระเบิก กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อใช้ในงาน EOD สัมพันธ์ครั้งที่ 19 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 โดยการจัดงานครั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วย
อ่าน 2035 ครั้ง
เขต 2 อุบลราชธานี รุกประชาสัมพันธ์อาเซียน จัดกิจกรรมทุกสัปดาห์
ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จ. อุบลราชธานี จัดกิจกรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียนทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่1 มีนาคม-30 เมษายน 2556
อ่าน 1697 ครั้ง
พบกับรอบก่อนตัดเชือก ASEAN Quiz ส่วนกลาง ศุกร์ที่ 30 ส.ค.นี้
พบกับการแข่งขัน ASEAN Quiz ของ สำนัก/ กอง ส่วนกลาง กรมประชาสัมพันธ์ รอบก่อนตัดเชือก วันศุกร์ที่ 30 ส.ค.56 นี้ เวลา 14.00 น. ณ บริเวณห้องโถง อาคารสำนักงานกรมประชาสัมพันธ์
สนุกกับภาษาเขมร ได้รับการเผยแพร่ที่สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล
สนุกกับภาษาเขมร เป็น1ในสื่อประชาสัมพันธ์ที่สอนการใช้ภาษาเขมรแบบง่ายๆในชีวิตประจำวัน ที่สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ขอรับการสนับสนุน จาก ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ นำไปเผยแพร่ ในการจัดกิจกรรม " ประชา
อ่าน 2029 ครั้ง
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศในวาระพิเศษ
นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศในวาระพิเศษ (Special Meeting 0f ASEAN Senior Officials Meeting Responsible on Information: SOMRI) ณ กรุงกัวลาลัมเบอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 21 -24 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยกระทรวงการสื่อสารและมัลติมีเดีย (Ministry of Communications and Multimedia) ของประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ
อ่าน 1728 ครั้ง
สปข.7 จัดอบรมความรู้ด้านภาษาและNew Media แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์อาเซียน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี (สปข.7) จัดฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะการสื่อสารด้านภาษาเพื่อนบ้าน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม สปข.7 โดยมีนายทินรัตน์ สัจจาพิทักษ์
อ่าน 2154 ครั้ง
รร.เตรียมทหาร รับมอบสื่อสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์การจัดนิทรรศการอาเซียน
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ สนับสนุน แผ่นพับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน พร้อมให้ยืมธงอาเซียน 10 ประเทศ แก่ รร.เตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 8-16
อ่าน 1927 ครั้ง
ส่วนอาเซียน สนับสนุนแผ่นพับข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนเอกสารแผ่นพับข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน แก่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพื่อนำไปจัดงานสัปดาห์รักการอ่าน "เปิดประตู...สู่อาเซียน" ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2556 เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยทาง รร.ได้
อ่าน 1816 ครั้ง
ไทย-บรูไนฯ เห็นร่วมกัน เน้นข้อมูลข่าวสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ Haji Mahrub bin Haji Murni ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนฯ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและบรูไนฯ เข้าร่วมการ
อ่าน 1877 ครั้ง
ส่วนอาเซียนสนับสนุนแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่ม.เทคโนโลยีราชมงคล กทม.
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนแผ่นพับข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
อ่าน 1822 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต7 จันทบุรีจัดงาน ASEAN On Street
เมื่อวันที่ 23มี.ค.ที่ผ่านมา เวลา 17.00น.ณ ลานกิจกรรมถนนคนเดิน สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายเกรียงเดช เข็มทอง เป็นประธานเปิดงาน ASEAN On Street ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7ร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
อ่าน 2320 ครั้ง
ส่วนอาเซียนสัมภาษณ์ H.E.Daniel Darmon เกี่ยวกับทุน MASHAV ที่ให้แก่ประเทศอาเซียน
น.ส.สักการะ ศรีเริงหล้า นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ได้สัมภาษณ์พิเศษ Ambassador Daniel Darmonเอกอัครราชทูตและ ผู้อำนวยการ MASHAV หรือองค์กรความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Head of MASHAV- Israel’s Agency for International Development Cooperation, Ministry of Foreign
อ่าน 2039 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์