หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
AEC ย่อมาจาก...
อ่าน 11216 ครั้ง
AC ย่อมาจาก...
อ่าน 3262 ครั้ง
WTO ย่อมาจาก…....
อ่าน 6866 ครั้ง
GATT ย่อมาจาก.......
อ่าน 17648 ครั้ง
BTA ย่อมาจาก….
อ่าน 5502 ครั้ง
ASEAN ย่อมาจาก...?
อ่าน 96670 ครั้ง
CEPT คืออะไร
อ่าน 8929 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐสิงคโปร์
อ่าน 1390 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
อ่าน 2161 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
อ่าน 1983 ครั้ง
คำทักทายประเทศมาเลเซีย
อ่าน 109989 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
คำทักทายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ่าน 1336 ครั้ง
คำทักทายประเทศอินโดนีเซีย
อ่าน 50850 ครั้ง
คำทักทายประเทศบรูไนดารุสซาลาม
อ่าน 24473 ครั้ง
PSRs ย่อมาจาก...?
อ่าน 1322 ครั้ง
MFN ย่อมาจาก...?
อ่าน 4720 ครั้ง
HS ย่อมาจาก..?
อ่าน 2901 ครั้ง
AFTA Council ย่อมาจาก...?
อ่าน 1283 ครั้ง
AISP ย่อมาจาก...?
อ่าน 1921 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์