หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
AEC ย่อมาจาก...
อ่าน 11133 ครั้ง
AC ย่อมาจาก...
อ่าน 3218 ครั้ง
WTO ย่อมาจาก…....
อ่าน 6810 ครั้ง
GATT ย่อมาจาก.......
อ่าน 17547 ครั้ง
BTA ย่อมาจาก….
อ่าน 5443 ครั้ง
ASEAN ย่อมาจาก...?
อ่าน 96454 ครั้ง
CEPT คืออะไร
อ่าน 8878 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐสิงคโปร์
อ่าน 1354 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
อ่าน 2116 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
อ่าน 1935 ครั้ง
คำทักทายประเทศมาเลเซีย
อ่าน 109692 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
คำทักทายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ่าน 1304 ครั้ง
คำทักทายประเทศอินโดนีเซีย
อ่าน 50554 ครั้ง
คำทักทายประเทศบรูไนดารุสซาลาม
อ่าน 24386 ครั้ง
PSRs ย่อมาจาก...?
อ่าน 1283 ครั้ง
MFN ย่อมาจาก...?
อ่าน 4670 ครั้ง
HS ย่อมาจาก..?
อ่าน 2846 ครั้ง
AFTA Council ย่อมาจาก...?
อ่าน 1251 ครั้ง
AISP ย่อมาจาก...?
อ่าน 1882 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์