หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
AEC ย่อมาจาก...
อ่าน 11298 ครั้ง
AC ย่อมาจาก...
อ่าน 3297 ครั้ง
WTO ย่อมาจาก…....
อ่าน 6914 ครั้ง
GATT ย่อมาจาก.......
อ่าน 17724 ครั้ง
BTA ย่อมาจาก….
อ่าน 5561 ครั้ง
ASEAN ย่อมาจาก...?
อ่าน 96985 ครั้ง
CEPT คืออะไร
อ่าน 8984 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐสิงคโปร์
อ่าน 1431 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
อ่าน 2216 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
อ่าน 2036 ครั้ง
คำทักทายประเทศมาเลเซีย
อ่าน 110253 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
คำทักทายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ่าน 1375 ครั้ง
คำทักทายประเทศอินโดนีเซีย
อ่าน 51112 ครั้ง
คำทักทายประเทศบรูไนดารุสซาลาม
อ่าน 24547 ครั้ง
PSRs ย่อมาจาก...?
อ่าน 1365 ครั้ง
MFN ย่อมาจาก...?
อ่าน 4807 ครั้ง
HS ย่อมาจาก..?
อ่าน 2945 ครั้ง
AFTA Council ย่อมาจาก...?
อ่าน 1328 ครั้ง
AISP ย่อมาจาก...?
อ่าน 1965 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์