หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
AEC ย่อมาจาก...
อ่าน 4376 ครั้ง
AC ย่อมาจาก...
อ่าน 1916 ครั้ง
WTO ย่อมาจาก…....
อ่าน 1897 ครั้ง
GATT ย่อมาจาก.......
อ่าน 7195 ครั้ง
BTA ย่อมาจาก….
อ่าน 2337 ครั้ง
ASEAN ย่อมาจาก...?
อ่าน 64597 ครั้ง
CEPT คืออะไร
อ่าน 5625 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐสิงคโปร์
อ่าน 904 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
อ่าน 1231 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
อ่าน 1127 ครั้ง
คำทักทายประเทศมาเลเซีย
อ่าน 46192 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
คำทักทายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ่าน 842 ครั้ง
คำทักทายประเทศอินโดนีเซีย
อ่าน 14113 ครั้ง
คำทักทายประเทศบรูไนดารุสซาลาม
อ่าน 16414 ครั้ง
PSRs ย่อมาจาก...?
อ่าน 860 ครั้ง
MFN ย่อมาจาก...?
อ่าน 1716 ครั้ง
HS ย่อมาจาก..?
อ่าน 1706 ครั้ง
AFTA Council ย่อมาจาก...?
อ่าน 822 ครั้ง
AISP ย่อมาจาก...?
อ่าน 978 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์