หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
AEC ย่อมาจาก...
อ่าน 8993 ครั้ง
AC ย่อมาจาก...
อ่าน 2743 ครั้ง
WTO ย่อมาจาก…....
อ่าน 4029 ครั้ง
GATT ย่อมาจาก.......
อ่าน 13432 ครั้ง
BTA ย่อมาจาก….
อ่าน 4286 ครั้ง
ASEAN ย่อมาจาก...?
อ่าน 85060 ครั้ง
CEPT คืออะไร
อ่าน 7872 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐสิงคโปร์
อ่าน 1215 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
อ่าน 1710 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
อ่าน 1649 ครั้ง
คำทักทายประเทศมาเลเซีย
อ่าน 89421 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
คำทักทายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ่าน 1136 ครั้ง
คำทักทายประเทศอินโดนีเซีย
อ่าน 36595 ครั้ง
คำทักทายประเทศบรูไนดารุสซาลาม
อ่าน 21892 ครั้ง
PSRs ย่อมาจาก...?
อ่าน 1159 ครั้ง
MFN ย่อมาจาก...?
อ่าน 3467 ครั้ง
HS ย่อมาจาก..?
อ่าน 2525 ครั้ง
AFTA Council ย่อมาจาก...?
อ่าน 1095 ครั้ง
AISP ย่อมาจาก...?
อ่าน 1586 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์