หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
AEC ย่อมาจาก...
อ่าน 2223 ครั้ง
AC ย่อมาจาก...
อ่าน 1436 ครั้ง
WTO ย่อมาจาก…....
อ่าน 1171 ครั้ง
GATT ย่อมาจาก.......
อ่าน 4328 ครั้ง
BTA ย่อมาจาก….
อ่าน 1840 ครั้ง
ASEAN ย่อมาจาก...?
อ่าน 54114 ครั้ง
CEPT คืออะไร
อ่าน 4539 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐสิงคโปร์
อ่าน 745 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
อ่าน 971 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
อ่าน 839 ครั้ง
คำทักทายประเทศมาเลเซีย
อ่าน 29923 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
คำทักทายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ่าน 670 ครั้ง
คำทักทายประเทศอินโดนีเซีย
อ่าน 8381 ครั้ง
คำทักทายประเทศบรูไนดารุสซาลาม
อ่าน 14751 ครั้ง
PSRs ย่อมาจาก...?
อ่าน 649 ครั้ง
MFN ย่อมาจาก...?
อ่าน 1042 ครั้ง
HS ย่อมาจาก..?
อ่าน 1272 ครั้ง
AFTA Council ย่อมาจาก...?
อ่าน 666 ครั้ง
AISP ย่อมาจาก...?
อ่าน 732 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์