หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
AEC ย่อมาจาก...
อ่าน 3874 ครั้ง
AC ย่อมาจาก...
อ่าน 1781 ครั้ง
WTO ย่อมาจาก…....
อ่าน 1716 ครั้ง
GATT ย่อมาจาก.......
อ่าน 6564 ครั้ง
BTA ย่อมาจาก….
อ่าน 2244 ครั้ง
ASEAN ย่อมาจาก...?
อ่าน 61186 ครั้ง
CEPT คืออะไร
อ่าน 5438 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐสิงคโปร์
อ่าน 863 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
อ่าน 1164 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
อ่าน 1069 ครั้ง
คำทักทายประเทศมาเลเซีย
อ่าน 40214 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
คำทักทายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ่าน 796 ครั้ง
คำทักทายประเทศอินโดนีเซีย
อ่าน 11742 ครั้ง
คำทักทายประเทศบรูไนดารุสซาลาม
อ่าน 15947 ครั้ง
PSRs ย่อมาจาก...?
อ่าน 828 ครั้ง
MFN ย่อมาจาก...?
อ่าน 1541 ครั้ง
HS ย่อมาจาก..?
อ่าน 1563 ครั้ง
AFTA Council ย่อมาจาก...?
อ่าน 777 ครั้ง
AISP ย่อมาจาก...?
อ่าน 925 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์