หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
AEC ย่อมาจาก...
อ่าน 7751 ครั้ง
AC ย่อมาจาก...
อ่าน 2466 ครั้ง
WTO ย่อมาจาก…....
อ่าน 2712 ครั้ง
GATT ย่อมาจาก.......
อ่าน 11252 ครั้ง
BTA ย่อมาจาก….
อ่าน 3660 ครั้ง
ASEAN ย่อมาจาก...?
อ่าน 76717 ครั้ง
CEPT คืออะไร
อ่าน 7364 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐสิงคโปร์
อ่าน 1129 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
อ่าน 1567 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
อ่าน 1485 ครั้ง
คำทักทายประเทศมาเลเซีย
อ่าน 71466 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
คำทักทายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ่าน 1081 ครั้ง
คำทักทายประเทศอินโดนีเซีย
อ่าน 24791 ครั้ง
คำทักทายประเทศบรูไนดารุสซาลาม
อ่าน 18876 ครั้ง
PSRs ย่อมาจาก...?
อ่าน 1109 ครั้ง
MFN ย่อมาจาก...?
อ่าน 2913 ครั้ง
HS ย่อมาจาก..?
อ่าน 2307 ครั้ง
AFTA Council ย่อมาจาก...?
อ่าน 1022 ครั้ง
AISP ย่อมาจาก...?
อ่าน 1466 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์