หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
AEC ย่อมาจาก...
อ่าน 6538 ครั้ง
AC ย่อมาจาก...
อ่าน 2215 ครั้ง
WTO ย่อมาจาก…....
อ่าน 2401 ครั้ง
GATT ย่อมาจาก.......
อ่าน 9503 ครั้ง
BTA ย่อมาจาก….
อ่าน 3111 ครั้ง
ASEAN ย่อมาจาก...?
อ่าน 72965 ครั้ง
CEPT คืออะไร
อ่าน 6702 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐสิงคโปร์
อ่าน 1029 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
อ่าน 1435 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
อ่าน 1345 ครั้ง
คำทักทายประเทศมาเลเซีย
อ่าน 60635 ครั้ง
คำทักทายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
คำทักทายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ่าน 986 ครั้ง
คำทักทายประเทศอินโดนีเซีย
อ่าน 19796 ครั้ง
คำทักทายประเทศบรูไนดารุสซาลาม
อ่าน 17888 ครั้ง
PSRs ย่อมาจาก...?
อ่าน 1033 ครั้ง
MFN ย่อมาจาก...?
อ่าน 2489 ครั้ง
HS ย่อมาจาก..?
อ่าน 2063 ครั้ง
AFTA Council ย่อมาจาก...?
อ่าน 933 ครั้ง
AISP ย่อมาจาก...?
อ่าน 1310 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์