หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> ข่าวเด่นอาเซียน

ข่าวเด่นอาเซียน
ตั้งคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการประมงปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงจากการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (04/04/2018)
เชื่อมโยงการค้าสินค้าอัญมณีและการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้บริโภค (03/04/2018)
อ่าน 861 ครั้ง
นายกฯ ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Summit) ครั้งที่ 6 (29/03/2018)
อ่าน 1174 ครั้ง
ครม.เห็นชอบปรับเพิ่มระยะเวลา ขอใบอนุญาตทำงาน ปรับปรุงประวัติแรงงานชาวกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา (28/03/2018)
อ่าน 784 ครั้ง
ไทยจะต้องเปลี่ยนผ่านด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับตลาดแรงงานที่ถูกลดบทบาทลง (27/03/2018)
อ่าน 847 ครั้ง
6 กลุ่มเสี่ยงโรคลมแดด ช่วงหน้าร้อน (26/03/2018)
อ่าน 1359 ครั้ง
สหภาพยุโรปชื่นชมความพยายามและความคืบหน้าการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย IUU ของไทย (23/03/2018)
อ่าน 721 ครั้ง
การแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายมีความคืบหน้าต่อเนื่อง (22/03/2018)
อ่าน 710 ครั้ง
ไทย - กัมพูชา เห็นชอบให้เพิ่มความร่วมมือระหว่างกองทัพในมิติต่าง ๆ ให้มากขึ้น (22/03/2018)
อ่าน 865 ครั้ง
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ (21/03/2018)
อ่าน 1641 ครั้ง
ผลประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย ประสบความสำเร็จ ทั้งด้านธุรกิจและการป้องกันภัยก่อการร้าย (20/03/2018)
อ่าน 852 ครั้ง
นายกรัฐมนตรี ย้ำหน่วยงานนำเสนอให้ประชาชนรับทราบผลประโยชน์จากการประชุมสุดยอดอาเซียน 2562 (13/03/2018)
อ่าน 804 ครั้ง
U.S.News จัดอันดับไทยที่ 8 “ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุน” ชี้ปี 61 เศรษฐกิจขาขึ้น (12/03/2018)
อ่าน 725 ครั้ง
ส่งเสริมเอสเอ็มอี สนับสนุนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ทุกภาคส่วน (08/03/2018)
ยืนยันรัฐบาลจริงจังกับการแก้ปัญหาแรงงานประมงที่ผิดกฎหมาย (05/03/2018)
อ่าน 858 ครั้ง
ไทย-สหประชาชาติ ย้ำเจตนารมณ์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และการทุจริต (05/03/2018)
อ่าน 1709 ครั้ง
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเร่งพัฒนามาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้า ปรับปรุงกฎระเบียบ (02/03/2018)
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมไทย-ฮ่องกง (28/02/2018)
อ่าน 1619 ครั้ง
จ. บุรีรัมย์ - จ.บันเตียเมียนเจย และ จ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน (23/02/2018)
เดือนมกราคม 2561 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขยายตัวร้อยละ 10 (22/02/2018)
อ่าน 984 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์