หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> ข่าวเด่นอาเซียน

ข่าวเด่นอาเซียน
ความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (30/09/2019)
อ่าน 1092 ครั้ง
บทบาทไทยกับการเปลี่ยนสถานะมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) เป็นองค์การระหว่างประเทศ (30/09/2019)
อ่าน 486 ครั้ง
ติมอร์-เลสเต ได้ย้ำเจตนารมณ์ในการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนและความมุ่งมั่นจะปฏิบัติตามกฎอาเซียน (25/09/2019)
อ่าน 865 ครั้ง
ไทยประสบผลสำเร็จด้านสาธารณสุขจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุมประชากรเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ (24/09/2019)
อ่าน 582 ครั้ง
อาเซียน มุ่งสู่การมี “สภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน” (24/09/2019)
อ่าน 697 ครั้ง
อาเซียน-จีน เปิดศูนย์ปฏิบัติการสื่อโสตทัศน์และสื่อออนไลน์ (20/09/2019)
อ่าน 692 ครั้ง
จีนต้องการบริโภคเนื้อไก่เพิ่มขึ้น โอกาสอุตสาหกรรมไก่ไทย (19/09/2019)
อ่าน 669 ครั้ง
รมต.ดิจิทัลฯร่วมเปิดตัวแคมเปญ “STOP FAKE NEWS” แก้ปัญหาการแพร่กระจายของ “ข่าวปลอม” (17/09/2019)
อ่าน 953 ครั้ง
ก.แรงงาน ยันแรงงานกัมพูชาได้รับสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานไทย (17/09/2019)
อ่าน 745 ครั้ง
ไทย-สิงคโปร์ พัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกัน (17/09/2019)
อ่าน 617 ครั้ง
ไทย-ฝรั่งเศส ผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางด้านเศรษฐกิจ (17/09/2019)
อ่าน 468 ครั้ง
ผลักดันภูเก็ต สู่การเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและนิทรรศการ MICE World Class เมืองท่าทางทะเลของภูมิภาคเอเชีย (13/09/2019)
อ่าน 701 ครั้ง
ไทย – กัมพูชา ร่วมสกัดกั้นและปราบปรามผู้กระทำผิดตามแนวชายแดนและความร่วมมือในทุกมิติ (13/09/2019)
อ่าน 834 ครั้ง
เร่งผลักดันการค้าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร – สปป.ลาว เพิ่มขึ้น (13/09/2019)
อ่าน 614 ครั้ง
ไทย-สหรัฐฯ สนับสนุนการเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) (29/08/2019)
อ่าน 659 ครั้ง
ไทย-เวียดนาม ร่วมผลักดันความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระยะที่ 2 (28/08/2019)
อ่าน 1053 ครั้ง
งาน ASEAN CERAMICS 2019 วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 เมืองทองธานี (28/08/2019)
อ่าน 666 ครั้ง
อาเซียนร่วมมือ ยกระดับการบริหารงานภาครัฐในทุกมิติ (23/08/2019)
อ่าน 1477 ครั้ง
คณะประสานเสียงสวนพลู ร่วมแสดงในพิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนปลายปีนี้ (23/08/2019)
อ่าน 1209 ครั้ง
กระทรวงพลังงานผลักดันไทยสู่การเป็น “ศูนย์เชื่อมโยงไฟฟ้าอาเซียน” (22/08/2019)
อ่าน 1182 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์