หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> ข่าวเด่นอาเซียน

ข่าวเด่นอาเซียน
การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 13 (28/11/2019)
อ่าน 600 ครั้ง
การประชุมกรอบความร่วมมือลุ่มแม่โขง-เกาหลีใต้ ยกระดับความร่วมมืออนุภูมิภาค (28/11/2019)
อ่าน 802 ครั้ง
ผลลัพธ์ปฏิญญาแม่น้ำโขง-แม่น้ำฮัน (28/11/2019)
อ่าน 1050 ครั้ง
ไทย – จีน ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและทางทหารให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น (27/11/2019)
อ่าน 759 ครั้ง
ตั้งเป้าปี 2563 ไทยติดอันดับ 1 ใน 20 ของการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (27/11/2019)
อ่าน 495 ครั้ง
ภาคธุรกิจเมียนมา-จีน ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ (27/11/2019)
อ่าน 769 ครั้ง
อาเซียน-เกาหลี มุ่งสร้างความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่ยั่งยืน (26/11/2019)
อ่าน 1187 ครั้ง
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (26/11/2019)
อ่าน 1141 ครั้ง
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมมือส่งเสริมสตาร์ทอัพ (26/11/2019)
อ่าน 912 ครั้ง
การประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีใต้ สร้างความเชื่อมโยงสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน (26/11/2019)
อ่าน 802 ครั้ง
สิงคโปร์ใช้กฎหมายต่อต้านข้อมูลเท็จครั้งแรก (26/11/2019)
อ่าน 848 ครั้ง
ไทย-เกาหลีใต้ ร่วมมือด้านนวัตกรรมและดิจิทัล (25/11/2019)
อ่าน 1008 ครั้ง
อาเซียน-เกาหลี เสริมสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ (25/11/2019)
อ่าน 770 ครั้ง
นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดโครงการ Busan Eco-Delta Smart City (25/11/2019)
อ่าน 687 ครั้ง
นายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 (22/11/2019)
อ่าน 803 ครั้ง
เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ สปป.ลาว ลดความรุนแรงลงอย่างต่อเนื่อง ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก (22/11/2019)
อ่าน 741 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกทรงรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส (22/11/2019)
อ่าน 645 ครั้ง
ไทย ได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ขององค์การยูเนสโก วาระปี ค.ศ.2019 - 2023 (22/11/2019)
อ่าน 820 ครั้ง
สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส (22/11/2019)
อ่าน 527 ครั้ง
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ชื่นชมแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสังคมไทย (22/11/2019)
อ่าน 581 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์