หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา มาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ครั้งที่ 3 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อทำการทดสอบระบบการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนรูปแบบใหม่ ตลอดจนรับฟังข้อดี ข้อเสีย และข้อ
อ่าน 1665 ครั้ง
เทศกาลภาพถ่ายและภาพยนตร์สารคดีการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศในอาเซียน
นางสาวบุษบา บุษยะกนิษฐ ผู้อำนวยการส่วนอาเซียน เข้าร่วมพิธีปิดและมอบรางวัลเทศกาลภาพถ่ายและภาพยนตร์สารคดีการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศในอาเซียน(The Photos-Reportage-Documentary Film Festival on Environment Protection and Climate Change in ASEAN Community) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2557
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ครั้งที่ 2
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ครั้งที่ 2 (2nd Integrated ASEAN Quiz Workshop)ขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2557 ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน และสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศเข้าร่วมประชุม
อ่าน 1702 ครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์จัดงานสัปดาห์อาเซียน ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)
นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์อาเซียน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และสมาคมอาเซียนแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 16 -20 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ We are ASEAN: ASEAN Community- ASEAN Citizens หรือ เราคืออาเซียน: ประชาคมและพลเมืองอาเซียน
อ่าน 1814 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 48 (ASEAN-COCI)
นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางอุษณีย์ ศรีธัญรัตน์ ผอ. สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ นางสาวบุษบา บุษยะกนิษฐ ผอ. ส่วนอาเซียน นางณัฐนันท์ รจนกร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และนางสาวสักการะ ศรีเริงหล้า นักประชาสัมพันธ์
อ่าน 1620 ครั้ง
การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านประชาคมอาเซียน
นางอุษณีย์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ด้านประชาคมอาเซียน ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพ
อ่าน 1397 ครั้ง
1st Workshop on Integrated ASEAN Quiz
เมื่อวันที่ 30 กันยายน-1 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา นางสาวบุษบา บุษยะกนิษฐ ผู้อำนวยการส่วนอาเซียน และเจ้าหน้าที่ส่วนอาเซียน ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการแข่งขัน
อ่าน 1467 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 คว้าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-จาการ์ตา ในการแข่งขัน ASEAN Quiz
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพอินโดนีเซีย จำนวน 4 ที่น้่ง ตกเป็นของผู้เข้าแข่งขันจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2 อุบลราชธานีทั้งระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ ในการแข่งขันตอบปัญหา ASEAN Quiz
อ่าน 1642 ครั้ง
ตุ๊กตาอาเซียนไปโชว์ตัวที่บริษัท กรีนสปอต จำกัด
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ให้ยืมธงอาเซียน 10 ประเทศ ตุ๊กตาอาเซียน 10 ประเทศ และให้การสนับสนุนแผ่นพับข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน แก่บริษัท กรีนสปอต จำกัด ในการจัดนิทรรศการรอบรู้อาเซียน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556 ณ สำนักงานใหญ่ ถ.ศรีนครินทร์ และวันที่ 7ตุลาคม - 11 ตุลาคม 2556 ณ โรงงาน
อ่าน 1797 ครั้ง
สปข.7 จัดแข่งขันตอบปัญหา PRD.7 ASEAN QUIZ ระดับเขต ประจำปี 2556
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จัดการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน PRD.7ASEANQUIZ เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 สปข.7 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
อ่าน 1651 ครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์รุกอาเซียนขยายความสัมพันธ์ด้านสื่อกับ TVRI ของอินโดนีเซีย
กรมประชาสัมพันธ์ เดินหน้าขยายฐานความร่วมมือต่างประเทศด้านสื่อและการพัฒนาบุคคลากร เพิ่มช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เชื่อมโยงประชาชนรองรับประชาคมอาเซียน ในการเดินทางเข้าพบผู้บริหารระดับสูงของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศอินโดนีเ
อ่าน 1629 ครั้ง
กรมสรรพาวุธทหารอากาศขอรับการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์อาเซียน
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนแผ่นพับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน และ DVD รายการสนุกกับภาษาเขมร แก่ กองทำลายวัตถุุระเบิก กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อใช้ในงาน EOD สัมพันธ์ครั้งที่ 19 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 โดยการจัดงานครั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วย
อ่าน 1799 ครั้ง
เขต 2 อุบลราชธานี รุกประชาสัมพันธ์อาเซียน จัดกิจกรรมทุกสัปดาห์
ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จ. อุบลราชธานี จัดกิจกรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียนทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่1 มีนาคม-30 เมษายน 2556
อ่าน 1475 ครั้ง
พบกับรอบก่อนตัดเชือก ASEAN Quiz ส่วนกลาง ศุกร์ที่ 30 ส.ค.นี้
พบกับการแข่งขัน ASEAN Quiz ของ สำนัก/ กอง ส่วนกลาง กรมประชาสัมพันธ์ รอบก่อนตัดเชือก วันศุกร์ที่ 30 ส.ค.56 นี้ เวลา 14.00 น. ณ บริเวณห้องโถง อาคารสำนักงานกรมประชาสัมพันธ์
สนุกกับภาษาเขมร ได้รับการเผยแพร่ที่สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล
สนุกกับภาษาเขมร เป็น1ในสื่อประชาสัมพันธ์ที่สอนการใช้ภาษาเขมรแบบง่ายๆในชีวิตประจำวัน ที่สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ขอรับการสนับสนุน จาก ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ นำไปเผยแพร่ ในการจัดกิจกรรม " ประชา
อ่าน 1786 ครั้ง
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศในวาระพิเศษ
นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศในวาระพิเศษ (Special Meeting 0f ASEAN Senior Officials Meeting Responsible on Information: SOMRI) ณ กรุงกัวลาลัมเบอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 21 -24 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยกระทรวงการสื่อสารและมัลติมีเดีย (Ministry of Communications and Multimedia) ของประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ
อ่าน 1479 ครั้ง
สปข.7 จัดอบรมความรู้ด้านภาษาและNew Media แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์อาเซียน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี (สปข.7) จัดฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะการสื่อสารด้านภาษาเพื่อนบ้าน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม สปข.7 โดยมีนายทินรัตน์ สัจจาพิทักษ์
อ่าน 1901 ครั้ง
รร.เตรียมทหาร รับมอบสื่อสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์การจัดนิทรรศการอาเซียน
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ สนับสนุน แผ่นพับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน พร้อมให้ยืมธงอาเซียน 10 ประเทศ แก่ รร.เตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 8-16
อ่าน 1693 ครั้ง
ส่วนอาเซียน สนับสนุนแผ่นพับข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนเอกสารแผ่นพับข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน แก่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพื่อนำไปจัดงานสัปดาห์รักการอ่าน "เปิดประตู...สู่อาเซียน" ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2556 เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยทาง รร.ได้
อ่าน 1606 ครั้ง
ไทย-บรูไนฯ เห็นร่วมกัน เน้นข้อมูลข่าวสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ Haji Mahrub bin Haji Murni ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนฯ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและบรูไนฯ เข้าร่วมการ
อ่าน 1657 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์