หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
ฟรีทีวี วิทยุ นสพ.หน่วยงานภาครัฐ ร่วมประชุุมเพื่อกำหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์อาเซียน
นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์
กระทรวง พม.ขอความอนุเคราะห์สื่อประชาสัมพันธ์จากส่วนอาเซียน
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ให้ความอนุเคราะห์ สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น หนักสือประเทศไทยกับอาเซียน หนังสือ OUR ASEAN รู้จักอาเซียน เข้าใจอาเซียน และ DVD สอนภาษามลายู กัมพูชา และเมียนม่าร์ แก่กองอาเซียน สำนักงานปลักกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ประชุมและดูสถานที่จัดงาน ASEAN Quiz ที่เวียดนาม
นางสาวบุษบา บุษยะกนิษฐ ผู้อำนวยการส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวภัทรา ลำเจียก นักประชาสัมพันธ์ เดินทางไปยังเวียดนาม ระหว่างวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2557 เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมและดูสถานที่จัดการแข่งขัน ASEAN Quiz ระดับภูมิภาค ณ ประเทศเวียดนาม โดยมีผู้แทนจากสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศเข้าร่วมประชุม
กรมประชาสัมพันธ์ คัดเลือกเยาวชนไปแข่งขัน ASEAN Quiz ครั้งที่ 6 ที่เวียดนาม
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับมัธยมศึกษาระดับชาติ (6th ASEAN Quiz, National Level) ครั้งที่ 6 ขึ้น เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ NBT โดยมีนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้มอบรางวัล และดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้งนายจำลอง สิงห์โตงาม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในงาน
อ่าน 1741 ครั้ง
ตุ๊กตาอาเซียนไปโชว์ตัวที่ ม.ศรีปทุม
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศให้การสนับสนุนอุปกรณ์จัดนิทรรศการอาเซียน ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อ่าน 1974 ครั้ง
ผู้ชนะเลิศ ASEAN Quiz ของกรมประชาสัมพันธ์ Journey to Indonesia
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ โดยส่วนอาเซียน นำทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา ASEAN Quiz ประจำปี 2556 ของกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 1- 4 เมษายน 2557 โดยมี นายไพฑูรย์ หิรัญประ..
ASEAN Quiz โฉมใหม่ภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผสมผสานการให้ความรู้และความบันเทิงควบคู่กัน (Edutainment)กิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากที่สุดโครงการหนึ่งของอาเซียน ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้จัดการแข่งขันระดับประเทศขึ้นทุกๆ 2 ปีเพื่อสรรหาผู้แทนนักเรียนจากแต่ละประเทศเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค
อ่าน 2532 ครั้ง
อาเซียนเตรียมจัดทำเว็ปไซต์ ASEAN Virtual Learning Resources Centre
สำนักเลขาธิการอาเซียน จัดการประชุมระหว่างหน่วยงานตามโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้อาเซียน (ASEAN Virtual Learning Resources Centre: AVLRC) ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2557 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามมติที่ประชุมสุดยอด ครั้งที่ 22 ซึ่งเห็นชอบให้จัดทำ เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้อาเซียน เพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในประโยชน์จากความร่วมมือระดับภูมิภาค
อ่าน 1961 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา มาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ครั้งที่ 3 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อทำการทดสอบระบบการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนรูปแบบใหม่ ตลอดจนรับฟังข้อดี ข้อเสีย และข้อ
อ่าน 1895 ครั้ง
เทศกาลภาพถ่ายและภาพยนตร์สารคดีการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศในอาเซียน
นางสาวบุษบา บุษยะกนิษฐ ผู้อำนวยการส่วนอาเซียน เข้าร่วมพิธีปิดและมอบรางวัลเทศกาลภาพถ่ายและภาพยนตร์สารคดีการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศในอาเซียน(The Photos-Reportage-Documentary Film Festival on Environment Protection and Climate Change in ASEAN Community) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2557
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ครั้งที่ 2
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ครั้งที่ 2 (2nd Integrated ASEAN Quiz Workshop)ขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2557 ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน และสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศเข้าร่วมประชุม
อ่าน 1948 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์