หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
ตุ๊กตาอาเซียนไปโชว์ตัวที่บริษัท กรีนสปอต จำกัด
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ให้ยืมธงอาเซียน 10 ประเทศ ตุ๊กตาอาเซียน 10 ประเทศ และให้การสนับสนุนแผ่นพับข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน แก่บริษัท กรีนสปอต จำกัด ในการจัดนิทรรศการรอบรู้อาเซียน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556 ณ สำนักงานใหญ่ ถ.ศรีนครินทร์ และวันที่ 7ตุลาคม - 11 ตุลาคม 2556 ณ โรงงาน
อ่าน 1625 ครั้ง
สปข.7 จัดแข่งขันตอบปัญหา PRD.7 ASEAN QUIZ ระดับเขต ประจำปี 2556
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จัดการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน PRD.7ASEANQUIZ เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 สปข.7 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
อ่าน 1476 ครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์รุกอาเซียนขยายความสัมพันธ์ด้านสื่อกับ TVRI ของอินโดนีเซีย
กรมประชาสัมพันธ์ เดินหน้าขยายฐานความร่วมมือต่างประเทศด้านสื่อและการพัฒนาบุคคลากร เพิ่มช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เชื่อมโยงประชาชนรองรับประชาคมอาเซียน ในการเดินทางเข้าพบผู้บริหารระดับสูงของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศอินโดนีเ
อ่าน 1477 ครั้ง
กรมสรรพาวุธทหารอากาศขอรับการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์อาเซียน
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนแผ่นพับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน และ DVD รายการสนุกกับภาษาเขมร แก่ กองทำลายวัตถุุระเบิก กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อใช้ในงาน EOD สัมพันธ์ครั้งที่ 19 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 โดยการจัดงานครั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วย
อ่าน 1630 ครั้ง
เขต 2 อุบลราชธานี รุกประชาสัมพันธ์อาเซียน จัดกิจกรรมทุกสัปดาห์
ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จ. อุบลราชธานี จัดกิจกรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียนทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่1 มีนาคม-30 เมษายน 2556
อ่าน 1338 ครั้ง
พบกับรอบก่อนตัดเชือก ASEAN Quiz ส่วนกลาง ศุกร์ที่ 30 ส.ค.นี้
พบกับการแข่งขัน ASEAN Quiz ของ สำนัก/ กอง ส่วนกลาง กรมประชาสัมพันธ์ รอบก่อนตัดเชือก วันศุกร์ที่ 30 ส.ค.56 นี้ เวลา 14.00 น. ณ บริเวณห้องโถง อาคารสำนักงานกรมประชาสัมพันธ์
สนุกกับภาษาเขมร ได้รับการเผยแพร่ที่สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล
สนุกกับภาษาเขมร เป็น1ในสื่อประชาสัมพันธ์ที่สอนการใช้ภาษาเขมรแบบง่ายๆในชีวิตประจำวัน ที่สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ขอรับการสนับสนุน จาก ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ นำไปเผยแพร่ ในการจัดกิจกรรม " ประชา
อ่าน 1595 ครั้ง
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศในวาระพิเศษ
นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศในวาระพิเศษ (Special Meeting 0f ASEAN Senior Officials Meeting Responsible on Information: SOMRI) ณ กรุงกัวลาลัมเบอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 21 -24 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยกระทรวงการสื่อสารและมัลติมีเดีย (Ministry of Communications and Multimedia) ของประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ
อ่าน 1309 ครั้ง
สปข.7 จัดอบรมความรู้ด้านภาษาและNew Media แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์อาเซียน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี (สปข.7) จัดฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะการสื่อสารด้านภาษาเพื่อนบ้าน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม สปข.7 โดยมีนายทินรัตน์ สัจจาพิทักษ์
อ่าน 1680 ครั้ง
รร.เตรียมทหาร รับมอบสื่อสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์การจัดนิทรรศการอาเซียน
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ สนับสนุน แผ่นพับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน พร้อมให้ยืมธงอาเซียน 10 ประเทศ แก่ รร.เตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 8-16
อ่าน 1532 ครั้ง
ส่วนอาเซียน สนับสนุนแผ่นพับข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนเอกสารแผ่นพับข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน แก่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพื่อนำไปจัดงานสัปดาห์รักการอ่าน "เปิดประตู...สู่อาเซียน" ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2556 เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยทาง รร.ได้
อ่าน 1444 ครั้ง
ไทย-บรูไนฯ เห็นร่วมกัน เน้นข้อมูลข่าวสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ Haji Mahrub bin Haji Murni ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนฯ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและบรูไนฯ เข้าร่วมการ
อ่าน 1491 ครั้ง
ส่วนอาเซียนสนับสนุนแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่ม.เทคโนโลยีราชมงคล กทม.
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนแผ่นพับข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
อ่าน 1437 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต7 จันทบุรีจัดงาน ASEAN On Street
เมื่อวันที่ 23มี.ค.ที่ผ่านมา เวลา 17.00น.ณ ลานกิจกรรมถนนคนเดิน สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายเกรียงเดช เข็มทอง เป็นประธานเปิดงาน ASEAN On Street ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7ร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
อ่าน 1825 ครั้ง
ส่วนอาเซียนสัมภาษณ์ H.E.Daniel Darmon เกี่ยวกับทุน MASHAV ที่ให้แก่ประเทศอาเซียน
น.ส.สักการะ ศรีเริงหล้า นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ได้สัมภาษณ์พิเศษ Ambassador Daniel Darmonเอกอัครราชทูตและ ผู้อำนวยการ MASHAV หรือองค์กรความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Head of MASHAV- Israel’s Agency for International Development Cooperation, Ministry of Foreign
อ่าน 1647 ครั้ง
ส่วนอาเซียนให้การสนับสนุนสื่อเผยแพร่อาเซียนแก่กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนโบรชัวร์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน หนังสือประเทศไทยกับอาเซียน และดีวีดี รายการสนุกกับภาษาเขมร แก่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการ
อ่าน 1378 ครั้ง
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 14
นางอุษณีย์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 14 (14th Meeting of ASEAN COCI Sub-Committee on Information) ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม ซึ่งคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศบรุไนดารุสซาลามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขึ้น
อ่าน 1389 ครั้ง
สปข.๕ สุราษฏร์ธานี อบรม “ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร”
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี จัดอบรม “ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร” ตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิทยากรชาวไทยและชาวพม่าจากมูลนิธิรักษ์ไทย ประกอบด้วยการเรียนรู้ความรู้พื้นฐานการออกเสียงที่ถูกต้อง การสนทนาภาษา
อ่าน 1964 ครั้ง
ส่วนอาเซียน จัดการแข่งขัน ASEAN Quiz แก่ข้าราชการ/พนักงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ จัดการแข่งขันตอบปัญหา ASEAN Quiz Season II ภายใต้แนวคิด " People grow through experience" เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 56 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณห้องโถง อาคารสำนักงานกรมฯ โดยมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 5 คู่ 10 ทีม
อ่าน 1437 ครั้ง
ส่วนอาเซียนให้ยืมสื่อประชาสัมพันธ์อาเซียนแก่ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ให้ยืมสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับอาเซียน แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อจัดนิทรรศการ ASEAN & International Corner ณ มหาวิทยาลัยฯ
อ่าน 1570 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์