หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> ข่าวเด่นอาเซียน

ข่าวเด่นอาเซียน
นายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 (22/11/2019)
อ่าน 9 ครั้ง
เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ สปป.ลาว ลดความรุนแรงลงอย่างต่อเนื่อง ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก (22/11/2019)
อ่าน 8 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกทรงรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส (22/11/2019)
อ่าน 11 ครั้ง
ไทย ได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ขององค์การยูเนสโก วาระปี ค.ศ.2019 - 2023 (22/11/2019)
อ่าน 20 ครั้ง
สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส (22/11/2019)
อ่าน 15 ครั้ง
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ชื่นชมแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสังคมไทย (22/11/2019)
อ่าน 20 ครั้ง
การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 (21/11/2019)
อ่าน 29 ครั้ง
ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนและอาเซียนบวกสาม : ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (21/11/2019)
อ่าน 1 ครั้ง
ครม.อนุมัติกรอบการหารือคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 26 (21/11/2019)
อ่าน 2 ครั้ง
ไทย-เกาหลีใต้ ร่างบันทึกความเข้าใจส่งเสริมการค้าและการลงทุนใน EEC (21/11/2019)
อ่าน 10 ครั้ง
ประเด็นสำคัญ 5 ข้อ ในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของเวียดนาม ปี 2563 (19/11/2019)
รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซีย ออสเตรเลีย สิงคโปร์ อินเดีย เกาหลีใต้ เยือนไทย เพื่อเข้าร่วมประชุม ADMM Retreat และ ADMM-Plus และหารือทวิภาคีกับไทย (18/11/2019)
ไทย-จีน ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (18/11/2019)
อ่าน 22 ครั้ง
รัฐมนตรีกลาโหมจีนเข้าเยี่ยมคำนับรองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ (18/11/2019)
อ่าน 16 ครั้ง
รัฐมนตรีกลาโหมอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และนิวซีแลนด์ เยือนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม ADMM Retreat และ ADMM Plus และหารือทวิภาคีกับไทย (18/11/2019)
อ่าน 20 ครั้ง
ญี่ปุ่นเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม ADMM-Plus และร่วมลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางทหาร (18/11/2019)
อ่าน 10 ครั้ง
สหรัฐฯ เยือนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม ADMM-Plus และร่วมลงนามแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมไทย-สหรัฐฯ ค.ศ. 2020 ว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศ (18/11/2019)
อ่าน 5 ครั้ง
อาเซียน – ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ASEAN – ACT (NPSC) (15/11/2019)
อ่าน 47 ครั้ง
UNODC - ประเทศในลุ่มน้ำโขง แก้ปัญหายาเสพติดในภูมิภาค (15/11/2019)
อ่าน 25 ครั้ง
ร่างปฏิญญากรุงเทพ: แก้ปัญหายาเสพติดในลุ่มแม่น้ำโขงและร่างแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคเพื่อการควบคุมยาเสพติด (13/11/2019)
อ่าน 35 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์