หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> รอบรู้อาเซียน

รอบรู้อาเซียน
เมืองอัจฉริยะอาเซียน 26 เมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใช้เทคโนโลยี เป็นตัวขับเคลื่อน
อ่าน 14 ครั้ง
แนวคิดหลักในการเป็นประธานอาเซียนของไทย ก็คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”
อาเซียนส่งเสริมการทำประมงถูกกฎหมายสู่มาตรฐานสากล
อ่าน 151 ครั้ง
อาเซียนพร้อมใจสร้างทะเลสดใส
อ่าน 97 ครั้ง
เปิดตัว คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาเซียนในประเทศไทย ปีนี้
อ่าน 105 ครั้ง
การป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ คืออะไร
อ่าน 51 ครั้ง
ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
อ่าน 50 ครั้ง
สวัสดิการสังคมอาเซียน
อ่าน 135 ครั้ง
นำอาเซียนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
อ่าน 146 ครั้ง
ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม
อ่าน 110 ครั้ง
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
อ่าน 90 ครั้ง
ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน
อ่าน 65 ครั้ง
ดิจิทัลอาเซียน คือ
อ่าน 134 ครั้ง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2563
อ่าน 185 ครั้ง
วันสหภาพเมียนมา
อ่าน 214 ครั้ง
ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย
อ่าน 242 ครั้ง
วันชาติของบรูไน
อ่าน 210 ครั้ง
ขยะทางทะเล
อ่าน 222 ครั้ง
วันแห่งความเงียบ บาหลี อินโดนีเซีย
อ่าน 254 ครั้ง
วันแม่แห่งชาติหรือวันแม่หญิงลาว
อ่าน 153 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์