หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
BFA ย่อมาจาก…....
อ่าน 3408 ครั้ง
AIM 2020 คืออะไร
อ่าน 3186 ครั้ง
UNHCR ย่อมาจาก....
อ่าน 3364 ครั้ง
OIC หมายถึง...
อ่าน 8275 ครั้ง
ASEAN Vision 2020 หมายถึง......
อ่าน 6091 ครั้ง
ASEAN Secretariat คือ......
อ่าน 5284 ครั้ง
ASEAN-CCI หมายถึง......
อ่าน 3580 ครั้ง
NTOs ย่อมาจาก.......
อ่าน 3829 ครั้ง
ERIA ย่อมาจาก.......
อ่าน 3678 ครั้ง
e-ASEAN Initiative หมายถึงอะไร
อ่าน 3955 ครั้ง
CCS ย่อมาจาก....
อ่าน 4126 ครั้ง
AMAF ย่อมาจาก....
อ่าน 3199 ครั้ง
AFTA Council หมายถึงอะไร
อ่าน 4182 ครั้ง
AFMM ย่อมาจาก...
อ่าน 2983 ครั้ง
AFDM ย่อมาจาก...
อ่าน 2552 ครั้ง
ACT ย่อมาจาก...
อ่าน 4596 ครั้ง
AEC Blueprint หมายถึง...
อ่าน 28848 ครั้ง
ACE ย่อมาจาก...
อ่าน 4696 ครั้ง
CCI ย่อมาจาก...
อ่าน 4443 ครั้ง
DSM ย่อมาจาก...
อ่าน 5664 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์