หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> ข่าวเด่นอาเซียน

ข่าวเด่นอาเซียน
การประชุมเครือข่ายสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 1 (06/12/2019)
อ่าน 7 ครั้ง
มาเลเซีย เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดเอเปก (06/12/2019)
อ่าน 46 ครั้ง
อาเซียน-ญี่ปุ่น ประชุมส่งเสริมสุขภาพเพื่อสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ (06/12/2019)
อ่าน 37 ครั้ง
ไทย-ตุรกี สนับสนุนการลงทุนทั้งในไทยและอาเซียน (06/12/2019)
อ่าน 33 ครั้ง
ประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลก ครั้งที่ 1 ไทยร่วมพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน (04/12/2019)
อ่าน 60 ครั้ง
ผลลัพธ์การประชุมเอเปค ปี 2562 สนับสนุนแก้ปัญขยะทางทะเล ประมงผิดกฎหมาย และส่งเสริมสิทธิสตรี (04/12/2019)
อ่าน 17 ครั้ง
ไทยร่วม NACAG ลดก๊าซไนตรัสออกไซด์มุ่งยุติการปล่อยก๊าซดังกล่าวภายในปี 2563 (04/12/2019)
อ่าน 67 ครั้ง
เดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป หวังขยายตลาดสินค้าไทย (03/12/2019)
อ่าน 29 ครั้ง
ไทยเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมบรรเทิง หรือ "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" (02/12/2019)
ไทย-เคนยา มิตรประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและในอาเซียน (02/12/2019)
อ่าน 69 ครั้ง
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีกัมพูชา ลดลงร้อยละ 48 ในช่วง 9 ปี (02/12/2019)
อ่าน 62 ครั้ง
ไทย-ฮ่องกง ร่วมผลักดันมูลค่าการค้า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 (29/11/2019)
อ่าน 91 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปี 2559 ถึง 2561 (29/11/2019)
อ่าน 76 ครั้ง
เมียนมามีรายได้จากส่งออก 2,280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2562-2563 (29/11/2019)
อ่าน 47 ครั้ง
ครม.เห็นชอบแผนที่นำทางด้านนวัตกรรมของอาเซียน ปี 2562 – 2568 (28/11/2019)
อ่าน 57 ครั้ง
การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 13 (28/11/2019)
อ่าน 68 ครั้ง
การประชุมกรอบความร่วมมือลุ่มแม่โขง-เกาหลีใต้ ยกระดับความร่วมมืออนุภูมิภาค (28/11/2019)
อ่าน 55 ครั้ง
ผลลัพธ์ปฏิญญาแม่น้ำโขง-แม่น้ำฮัน (28/11/2019)
อ่าน 177 ครั้ง
ไทย – จีน ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและทางทหารให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น (27/11/2019)
อ่าน 110 ครั้ง
ตั้งเป้าปี 2563 ไทยติดอันดับ 1 ใน 20 ของการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (27/11/2019)
อ่าน 30 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์