หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> ข่าวเด่นอาเซียน

ข่าวเด่นอาเซียน
เอฟทีเอ ทลายกำแพงภาษีนำเข้าใน 18 ประเทศคู่ค้าสำคัญดันมูลค่าส่งออกเครื่องสำอางขยายตัว (16/10/2019)
อ่าน 36 ครั้ง
16 ประเทศอาร์เซ็ปผลักดันสรุปผลการเจรจาทั้งหมดให้ได้ในปีนี้ (16/10/2019)
อ่าน 4 ครั้ง
ไทยส่งออกอาร์เซ็ป 8 เดือนแรกปี 62 มูลค่ารวม 191.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ (16/10/2019)
อ่าน 36 ครั้ง
ไทยร่วมมือองค์การยุติธรรมนานาชาติ แก้ปัญหาปัญหาการค้ามนุษย์ (15/10/2019)
อ่าน 2 ครั้ง
ไทยเตรียมเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป สมัยพิเศษ ครั้งที่ 9 หวังปิดจ๊อบการเจรจาอาร์เซ็ปปีนี้ (11/10/2019)
อ่าน 66 ครั้ง
เร่งสร้างกลุ่มคนดิจิทัล ขับเคลื่อนประเทศสู่ “ดิจิทัลฮับของอาเซียน” (10/10/2019)
อ่าน 76 ครั้ง
ครม.เห็นชอบและอนุมัติความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 3 (09/10/2019)
อ่าน 91 ครั้ง
ครม.เห็นชอบร่างบันทึกการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ในกรอบอาเซียนสำหรับปี 2019 – 2024 (09/10/2019)
อ่าน 76 ครั้ง
ครม.เห็นชอบความร่วมมือทวิภาคี ไทย – อินเดีย ครั้งที่ 8 (09/10/2019)
อ่าน 78 ครั้ง
ไทยกับ EJF พร้อมร่วมมือ เพื่อความยั่งยืนทางทะเลในทุกระดับ (08/10/2019)
อ่าน 66 ครั้ง
ไทย มีปริมาณขยะไหลลงสู่ทะเลลดลง หลังนำมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25 (08/10/2019)
อ่าน 65 ครั้ง
ปลูกไผ่สำหรับการผลิตไฟฟ้าและพลังงานสะอาด สู่ศูนย์กลางไผ่ของอาเซียน (08/10/2019)
อ่าน 67 ครั้ง
ไทยติดอันดับ 8 ประเทศที่มีศักยภาพในในการเติบโตด้านการค้ามากที่สุด (07/10/2019)
อ่าน 50 ครั้ง
อาเซียนจัดประชุมแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) (07/10/2019)
อ่าน 104 ครั้ง
ไทย-มาเลเซีย พร้อมร่วมมือพัฒนาความเชื่อมโยงตามแนวชายแดน (04/10/2019)
อ่าน 404 ครั้ง
สิงคโปร์สนับสนุนบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียน (03/10/2019)
อ่าน 148 ครั้ง
เห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนอาเซียน – จีน (02/10/2019)
อ่าน 126 ครั้ง
แข่งฟุตบอลกระชับมิตรแรงงานเมียนมา สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันค้ามนุษย์ (30/09/2019)
อ่าน 80 ครั้ง
ความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (30/09/2019)
อ่าน 124 ครั้ง
บทบาทไทยกับการเปลี่ยนสถานะมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) เป็นองค์การระหว่างประเทศ (30/09/2019)
อ่าน 33 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์