หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> รอบรู้อาเซียน

รอบรู้อาเซียน
ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม
อ่าน 39 ครั้ง
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
อ่าน 34 ครั้ง
ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน
อ่าน 14 ครั้ง
ดิจิทัลอาเซียน คือ
อ่าน 81 ครั้ง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2563
อ่าน 127 ครั้ง
วันสหภาพเมียนมา
อ่าน 179 ครั้ง
ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย
อ่าน 195 ครั้ง
วันชาติของบรูไน
อ่าน 154 ครั้ง
ขยะทางทะเล
อ่าน 174 ครั้ง
วันแห่งความเงียบ บาหลี อินโดนีเซีย
อ่าน 196 ครั้ง
วันแม่แห่งชาติหรือวันแม่หญิงลาว
อ่าน 112 ครั้ง
อาหารเช้ามาเลเซียแบบดั้งเดิม, nasi lemak
อ่าน 122 ครั้ง
“อับูยัต” (Ambuyat) อาหารประจำชาติบรูไน
อ่าน 124 ครั้ง
ผง "thanakha" เพื่อปกป้องผิวชาวเมียนมา
อ่าน 113 ครั้ง
การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
อ่าน 256 ครั้ง
ผลการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 14
อ่าน 344 ครั้ง
การจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 2019
อ่าน 327 ครั้ง
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ่าน 314 ครั้ง
ขอความเห็นชอบและลงนามร่างบันทึกความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ่าน 315 ครั้ง
ขอความเห็นชอบร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียน
อ่าน 280 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์