หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> รอบรู้อาเซียน

รอบรู้อาเซียน
ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป อันดับ 2 ของโลกรองจากจีน
อ่าน 73 ครั้ง
การบริหารจัดการชายแดนอาเซียน ประเด็นสำคัญการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34
อ่าน 272 ครั้ง
ปีวัฒนธรรมอาเซียน
อ่าน 319 ครั้ง
เมืองอัจฉริยะอาเซียน 26 เมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใช้เทคโนโลยี เป็นตัวขับเคลื่อน
อ่าน 281 ครั้ง
แนวคิดหลักในการเป็นประธานอาเซียนของไทย ก็คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”
อาเซียนส่งเสริมการทำประมงถูกกฎหมายสู่มาตรฐานสากล
อ่าน 356 ครั้ง
อาเซียนพร้อมใจสร้างทะเลสดใส
อ่าน 188 ครั้ง
เปิดตัว คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาเซียนในประเทศไทย ปีนี้
อ่าน 965 ครั้ง
การป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ คืออะไร
อ่าน 185 ครั้ง
ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
อ่าน 227 ครั้ง
สวัสดิการสังคมอาเซียน
อ่าน 279 ครั้ง
นำอาเซียนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
อ่าน 297 ครั้ง
ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม
อ่าน 246 ครั้ง
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
อ่าน 202 ครั้ง
ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน
อ่าน 152 ครั้ง
ดิจิทัลอาเซียน คือ
อ่าน 267 ครั้ง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2563
อ่าน 296 ครั้ง
วันสหภาพเมียนมา
อ่าน 268 ครั้ง
ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย
อ่าน 309 ครั้ง
วันชาติของบรูไน
อ่าน 305 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์