หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> รอบรู้อาเซียน

รอบรู้อาเซียน
ตึกที่สูงที่สุดในอาเซียน
อ่าน 154 ครั้ง
จำนวนการผลิตและขายรถยนต์ในอาเซียน ต.ค. 2563
อ่าน 74 ครั้ง
อันดับ คุณภาพการจราจร ในอาเซียน ปี 2563
อ่าน 180 ครั้ง
สรุป สถานการณ์วัคซีน COVID-19 ในอาเซียน ม.ค. 2564
อ่าน 160 ครั้ง
ตราสัญลักษณ์ประธานอาเซียนปี 2564
อ่าน 34 ครั้ง
สรุป มาตรการป้องกัน COVID-19 ในอาเซียน ม.ค. 2564
อ่าน 191 ครั้ง
สินค้าส่งออกสำคัญในอาเซียน
อ่าน 142 ครั้ง
อันดับความเสี่ยงด้านไซเบอร์ในอาเซียน
อ่าน 81 ครั้ง
อันดับ พาสปอร์ตในอาเซียน และประเทศปลายทางที่เดินทางไปได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าล่วงหน้า
อ่าน 126 ครั้ง
อันดับความเท่าเทียมทางเพศในอาเซียน ปี 2563
อ่าน 224 ครั้ง
อันดับศักยภาพในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลในอาเซียน ปี 2563
อ่าน 113 ครั้ง
ตัวอย่างแหล่งฟอสซิลในอาเซียน
อ่าน 132 ครั้ง
อันดับความปลอดภัยโลกออนไลน์สำหรับเด็กในอาเซียน
อ่าน 60 ครั้ง
อัพเดต มาตรการป้องกัน COVID-19 ในอาเซียน (ธ.ค. 2563)
อ่าน 151 ครั้ง
ระดับความซับซ้อนในการทำธุรกิจในอาเซียน
อ่าน 225 ครั้ง
ระดับทักษะงาน 3 ด้านที่จำเป็นต่อโลกอนาคตในอาเซียน
อ่าน 260 ครั้ง
อันดับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในอาเซียน ปี 2563
อ่าน 148 ครั้ง
ระดับทักษะภาษาอังกฤษในอาเซียน
อ่าน 427 ครั้ง
ส่องความสมดุลด้านพลังงานในอาเซียน
อ่าน 185 ครั้ง
ยอดเขาที่สูงที่สุด 10 ประเทศอาเซียน
อ่าน 223 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์