หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
BFA ย่อมาจาก…....
อ่าน 2869 ครั้ง
AIM 2020 คืออะไร
อ่าน 2666 ครั้ง
UNHCR ย่อมาจาก....
อ่าน 2819 ครั้ง
OIC หมายถึง...
อ่าน 7650 ครั้ง
ASEAN Vision 2020 หมายถึง......
อ่าน 5516 ครั้ง
ASEAN Secretariat คือ......
อ่าน 4744 ครั้ง
ASEAN-CCI หมายถึง......
อ่าน 2968 ครั้ง
NTOs ย่อมาจาก.......
อ่าน 3219 ครั้ง
ERIA ย่อมาจาก.......
อ่าน 3040 ครั้ง
e-ASEAN Initiative หมายถึงอะไร
อ่าน 3304 ครั้ง
CCS ย่อมาจาก....
อ่าน 3506 ครั้ง
AMAF ย่อมาจาก....
อ่าน 2613 ครั้ง
AFTA Council หมายถึงอะไร
อ่าน 3556 ครั้ง
AFMM ย่อมาจาก...
อ่าน 2413 ครั้ง
AFDM ย่อมาจาก...
อ่าน 1991 ครั้ง
ACT ย่อมาจาก...
อ่าน 3943 ครั้ง
AEC Blueprint หมายถึง...
อ่าน 27412 ครั้ง
ACE ย่อมาจาก...
อ่าน 3465 ครั้ง
CCI ย่อมาจาก...
อ่าน 3114 ครั้ง
DSM ย่อมาจาก...
อ่าน 3910 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์