หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
BFA ย่อมาจาก…....
อ่าน 2607 ครั้ง
AIM 2020 คืออะไร
อ่าน 2436 ครั้ง
UNHCR ย่อมาจาก....
อ่าน 2533 ครั้ง
OIC หมายถึง...
อ่าน 7117 ครั้ง
ASEAN Vision 2020 หมายถึง......
อ่าน 5301 ครั้ง
ASEAN Secretariat คือ......
อ่าน 4461 ครั้ง
ASEAN-CCI หมายถึง......
อ่าน 2766 ครั้ง
NTOs ย่อมาจาก.......
อ่าน 2981 ครั้ง
ERIA ย่อมาจาก.......
อ่าน 2778 ครั้ง
e-ASEAN Initiative หมายถึงอะไร
อ่าน 2960 ครั้ง
CCS ย่อมาจาก....
อ่าน 3261 ครั้ง
AMAF ย่อมาจาก....
อ่าน 2409 ครั้ง
AFTA Council หมายถึงอะไร
อ่าน 3298 ครั้ง
AFMM ย่อมาจาก...
อ่าน 2205 ครั้ง
AFDM ย่อมาจาก...
อ่าน 1803 ครั้ง
ACT ย่อมาจาก...
อ่าน 3576 ครั้ง
AEC Blueprint หมายถึง...
อ่าน 25034 ครั้ง
ACE ย่อมาจาก...
อ่าน 2761 ครั้ง
CCI ย่อมาจาก...
อ่าน 2415 ครั้ง
DSM ย่อมาจาก...
อ่าน 3083 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์