หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
BFA ย่อมาจาก…....
อ่าน 2989 ครั้ง
AIM 2020 คืออะไร
อ่าน 2788 ครั้ง
UNHCR ย่อมาจาก....
อ่าน 2948 ครั้ง
OIC หมายถึง...
อ่าน 7793 ครั้ง
ASEAN Vision 2020 หมายถึง......
อ่าน 5627 ครั้ง
ASEAN Secretariat คือ......
อ่าน 4857 ครั้ง
ASEAN-CCI หมายถึง......
อ่าน 3183 ครั้ง
NTOs ย่อมาจาก.......
อ่าน 3443 ครั้ง
ERIA ย่อมาจาก.......
อ่าน 3269 ครั้ง
e-ASEAN Initiative หมายถึงอะไร
อ่าน 3549 ครั้ง
CCS ย่อมาจาก....
อ่าน 3727 ครั้ง
AMAF ย่อมาจาก....
อ่าน 2837 ครั้ง
AFTA Council หมายถึงอะไร
อ่าน 3779 ครั้ง
AFMM ย่อมาจาก...
อ่าน 2623 ครั้ง
AFDM ย่อมาจาก...
อ่าน 2205 ครั้ง
ACT ย่อมาจาก...
อ่าน 4176 ครั้ง
AEC Blueprint หมายถึง...
อ่าน 28019 ครั้ง
ACE ย่อมาจาก...
อ่าน 4052 ครั้ง
CCI ย่อมาจาก...
อ่าน 3828 ครั้ง
DSM ย่อมาจาก...
อ่าน 4936 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์