ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
BFA ย่อมาจาก…....
อ่าน 452 ครั้ง
AIM 2020 คืออะไร
อ่าน 461 ครั้ง
UNHCR ย่อมาจาก....
อ่าน 643 ครั้ง
OIC หมายถึง...
อ่าน 899 ครั้ง
ASEAN Vision 2020 หมายถึง......
อ่าน 1921 ครั้ง
ASEAN Secretariat คือ......
อ่าน 1411 ครั้ง
ASEAN-CCI หมายถึง......
อ่าน 964 ครั้ง
NTOs ย่อมาจาก.......
อ่าน 987 ครั้ง
ERIA ย่อมาจาก.......
อ่าน 921 ครั้ง
e-ASEAN Initiative หมายถึงอะไร
อ่าน 708 ครั้ง
CCS ย่อมาจาก....
อ่าน 968 ครั้ง
AMAF ย่อมาจาก....
อ่าน 876 ครั้ง
AFTA Council หมายถึงอะไร
อ่าน 1007 ครั้ง
AFMM ย่อมาจาก...
อ่าน 768 ครั้ง
AFDM ย่อมาจาก...
อ่าน 624 ครั้ง
ACT ย่อมาจาก...
อ่าน 959 ครั้ง
AEC Blueprint หมายถึง...
อ่าน 5501 ครั้ง
ACE ย่อมาจาก...
อ่าน 863 ครั้ง
CCI ย่อมาจาก...
อ่าน 846 ครั้ง
DSM ย่อมาจาก...
อ่าน 972 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02-618-2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02-618-2372 E-mail:  aseanthai.th@hotmail.comจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์