หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
BFA ย่อมาจาก…....
อ่าน 3195 ครั้ง
AIM 2020 คืออะไร
อ่าน 2989 ครั้ง
UNHCR ย่อมาจาก....
อ่าน 3164 ครั้ง
OIC หมายถึง...
อ่าน 8017 ครั้ง
ASEAN Vision 2020 หมายถึง......
อ่าน 5875 ครั้ง
ASEAN Secretariat คือ......
อ่าน 5074 ครั้ง
ASEAN-CCI หมายถึง......
อ่าน 3406 ครั้ง
NTOs ย่อมาจาก.......
อ่าน 3650 ครั้ง
ERIA ย่อมาจาก.......
อ่าน 3481 ครั้ง
e-ASEAN Initiative หมายถึงอะไร
อ่าน 3777 ครั้ง
CCS ย่อมาจาก....
อ่าน 3927 ครั้ง
AMAF ย่อมาจาก....
อ่าน 3037 ครั้ง
AFTA Council หมายถึงอะไร
อ่าน 3989 ครั้ง
AFMM ย่อมาจาก...
อ่าน 2816 ครั้ง
AFDM ย่อมาจาก...
อ่าน 2387 ครั้ง
ACT ย่อมาจาก...
อ่าน 4362 ครั้ง
AEC Blueprint หมายถึง...
อ่าน 28487 ครั้ง
ACE ย่อมาจาก...
อ่าน 4480 ครั้ง
CCI ย่อมาจาก...
อ่าน 4235 ครั้ง
DSM ย่อมาจาก...
อ่าน 5471 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์