หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
BFA ย่อมาจาก…....
อ่าน 644 ครั้ง
AIM 2020 คืออะไร
อ่าน 608 ครั้ง
UNHCR ย่อมาจาก....
อ่าน 789 ครั้ง
OIC หมายถึง...
อ่าน 1171 ครั้ง
ASEAN Vision 2020 หมายถึง......
อ่าน 2268 ครั้ง
ASEAN Secretariat คือ......
อ่าน 1703 ครั้ง
ASEAN-CCI หมายถึง......
อ่าน 1096 ครั้ง
NTOs ย่อมาจาก.......
อ่าน 1132 ครั้ง
ERIA ย่อมาจาก.......
อ่าน 1084 ครั้ง
e-ASEAN Initiative หมายถึงอะไร
อ่าน 869 ครั้ง
CCS ย่อมาจาก....
อ่าน 1140 ครั้ง
AMAF ย่อมาจาก....
อ่าน 1006 ครั้ง
AFTA Council หมายถึงอะไร
อ่าน 1142 ครั้ง
AFMM ย่อมาจาก...
อ่าน 863 ครั้ง
AFDM ย่อมาจาก...
อ่าน 695 ครั้ง
ACT ย่อมาจาก...
อ่าน 1151 ครั้ง
AEC Blueprint หมายถึง...
อ่าน 6666 ครั้ง
ACE ย่อมาจาก...
อ่าน 971 ครั้ง
CCI ย่อมาจาก...
อ่าน 964 ครั้ง
DSM ย่อมาจาก...
อ่าน 1102 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์