หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
BFA ย่อมาจาก…....
อ่าน 1131 ครั้ง
AIM 2020 คืออะไร
อ่าน 1041 ครั้ง
UNHCR ย่อมาจาก....
อ่าน 1192 ครั้ง
OIC หมายถึง...
อ่าน 2445 ครั้ง
ASEAN Vision 2020 หมายถึง......
อ่าน 3105 ครั้ง
ASEAN Secretariat คือ......
อ่าน 2331 ครั้ง
ASEAN-CCI หมายถึง......
อ่าน 1482 ครั้ง
NTOs ย่อมาจาก.......
อ่าน 1547 ครั้ง
ERIA ย่อมาจาก.......
อ่าน 1508 ครั้ง
e-ASEAN Initiative หมายถึงอะไร
อ่าน 1237 ครั้ง
CCS ย่อมาจาก....
อ่าน 1595 ครั้ง
AMAF ย่อมาจาก....
อ่าน 1323 ครั้ง
AFTA Council หมายถึงอะไร
อ่าน 1506 ครั้ง
AFMM ย่อมาจาก...
อ่าน 1151 ครั้ง
AFDM ย่อมาจาก...
อ่าน 981 ครั้ง
ACT ย่อมาจาก...
อ่าน 1619 ครั้ง
AEC Blueprint หมายถึง...
อ่าน 9488 ครั้ง
ACE ย่อมาจาก...
อ่าน 1338 ครั้ง
CCI ย่อมาจาก...
อ่าน 1331 ครั้ง
DSM ย่อมาจาก...
อ่าน 1487 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์