ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
BFA ย่อมาจาก…....
อ่าน 204 ครั้ง
AIM 2020 คืออะไร
อ่าน 303 ครั้ง
UNHCR ย่อมาจาก....
อ่าน 483 ครั้ง
OIC หมายถึง...
อ่าน 628 ครั้ง
ASEAN Vision 2020 หมายถึง......
อ่าน 1528 ครั้ง
ASEAN Secretariat คือ......
อ่าน 1123 ครั้ง
ASEAN-CCI หมายถึง......
อ่าน 799 ครั้ง
NTOs ย่อมาจาก.......
อ่าน 845 ครั้ง
ERIA ย่อมาจาก.......
อ่าน 769 ครั้ง
e-ASEAN Initiative หมายถึงอะไร
อ่าน 567 ครั้ง
CCS ย่อมาจาก....
อ่าน 744 ครั้ง
AMAF ย่อมาจาก....
อ่าน 698 ครั้ง
AFTA Council หมายถึงอะไร
อ่าน 865 ครั้ง
AFMM ย่อมาจาก...
อ่าน 665 ครั้ง
AFDM ย่อมาจาก...
อ่าน 530 ครั้ง
ACT ย่อมาจาก...
อ่าน 746 ครั้ง
AEC Blueprint หมายถึง...
อ่าน 4087 ครั้ง
ACE ย่อมาจาก...
อ่าน 699 ครั้ง
CCI ย่อมาจาก...
อ่าน 726 ครั้ง
DSM ย่อมาจาก...
อ่าน 834 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02-618-2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02-618-2372 E-mail:  aseanthai.th@hotmail.comจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์