ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
AIM 2020 คืออะไร
อ่าน 128 ครั้ง
UNHCR ย่อมาจาก....
อ่าน 359 ครั้ง
OIC หมายถึง...
อ่าน 439 ครั้ง
ASEAN Vision 2020 หมายถึง......
อ่าน 1212 ครั้ง
ASEAN Secretariat คือ......
อ่าน 863 ครั้ง
ASEAN-CCI หมายถึง......
อ่าน 680 ครั้ง
NTOs ย่อมาจาก.......
อ่าน 721 ครั้ง
ERIA ย่อมาจาก.......
อ่าน 634 ครั้ง
e-ASEAN Initiative หมายถึงอะไร
อ่าน 432 ครั้ง
CCS ย่อมาจาก....
อ่าน 556 ครั้ง
AMAF ย่อมาจาก....
อ่าน 532 ครั้ง
AFTA Council หมายถึงอะไร
อ่าน 678 ครั้ง
AFMM ย่อมาจาก...
อ่าน 564 ครั้ง
AFDM ย่อมาจาก...
อ่าน 473 ครั้ง
ACT ย่อมาจาก...
อ่าน 590 ครั้ง
AEC Blueprint หมายถึง...
อ่าน 2986 ครั้ง
ACE ย่อมาจาก...
อ่าน 575 ครั้ง
CCI ย่อมาจาก...
อ่าน 641 ครั้ง
DSM ย่อมาจาก...
อ่าน 715 ครั้ง
EABC ย่อมาจาก...
อ่าน 512 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02-618-2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02-618-2372 E-mail:  aseanthai.th@hotmail.comจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์