หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
BFA ย่อมาจาก…....
อ่าน 1443 ครั้ง
AIM 2020 คืออะไร
อ่าน 1376 ครั้ง
UNHCR ย่อมาจาก....
อ่าน 1476 ครั้ง
OIC หมายถึง...
อ่าน 3427 ครั้ง
ASEAN Vision 2020 หมายถึง......
อ่าน 3681 ครั้ง
ASEAN Secretariat คือ......
อ่าน 2804 ครั้ง
ASEAN-CCI หมายถึง......
อ่าน 1690 ครั้ง
NTOs ย่อมาจาก.......
อ่าน 1883 ครั้ง
ERIA ย่อมาจาก.......
อ่าน 1760 ครั้ง
e-ASEAN Initiative หมายถึงอะไร
อ่าน 1489 ครั้ง
CCS ย่อมาจาก....
อ่าน 1909 ครั้ง
AMAF ย่อมาจาก....
อ่าน 1552 ครั้ง
AFTA Council หมายถึงอะไร
อ่าน 1783 ครั้ง
AFMM ย่อมาจาก...
อ่าน 1355 ครั้ง
AFDM ย่อมาจาก...
อ่าน 1160 ครั้ง
ACT ย่อมาจาก...
อ่าน 1966 ครั้ง
AEC Blueprint หมายถึง...
อ่าน 12310 ครั้ง
ACE ย่อมาจาก...
อ่าน 1644 ครั้ง
CCI ย่อมาจาก...
อ่าน 1566 ครั้ง
DSM ย่อมาจาก...
อ่าน 1735 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์