หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
BFA ย่อมาจาก…....
อ่าน 3134 ครั้ง
AIM 2020 คืออะไร
อ่าน 2920 ครั้ง
UNHCR ย่อมาจาก....
อ่าน 3105 ครั้ง
OIC หมายถึง...
อ่าน 7954 ครั้ง
ASEAN Vision 2020 หมายถึง......
อ่าน 5798 ครั้ง
ASEAN Secretariat คือ......
อ่าน 5019 ครั้ง
ASEAN-CCI หมายถึง......
อ่าน 3339 ครั้ง
NTOs ย่อมาจาก.......
อ่าน 3591 ครั้ง
ERIA ย่อมาจาก.......
อ่าน 3420 ครั้ง
e-ASEAN Initiative หมายถึงอะไร
อ่าน 3719 ครั้ง
CCS ย่อมาจาก....
อ่าน 3881 ครั้ง
AMAF ย่อมาจาก....
อ่าน 2979 ครั้ง
AFTA Council หมายถึงอะไร
อ่าน 3935 ครั้ง
AFMM ย่อมาจาก...
อ่าน 2768 ครั้ง
AFDM ย่อมาจาก...
อ่าน 2339 ครั้ง
ACT ย่อมาจาก...
อ่าน 4312 ครั้ง
AEC Blueprint หมายถึง...
อ่าน 28384 ครั้ง
ACE ย่อมาจาก...
อ่าน 4426 ครั้ง
CCI ย่อมาจาก...
อ่าน 4188 ครั้ง
DSM ย่อมาจาก...
อ่าน 5384 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์