หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
BFA ย่อมาจาก…....
อ่าน 2349 ครั้ง
AIM 2020 คืออะไร
อ่าน 2239 ครั้ง
UNHCR ย่อมาจาก....
อ่าน 2307 ครั้ง
OIC หมายถึง...
อ่าน 6315 ครั้ง
ASEAN Vision 2020 หมายถึง......
อ่าน 5085 ครั้ง
ASEAN Secretariat คือ......
อ่าน 4034 ครั้ง
ASEAN-CCI หมายถึง......
อ่าน 2614 ครั้ง
NTOs ย่อมาจาก.......
อ่าน 2824 ครั้ง
ERIA ย่อมาจาก.......
อ่าน 2556 ครั้ง
e-ASEAN Initiative หมายถึงอะไร
อ่าน 2485 ครั้ง
CCS ย่อมาจาก....
อ่าน 3022 ครั้ง
AMAF ย่อมาจาก....
อ่าน 2250 ครั้ง
AFTA Council หมายถึงอะไร
อ่าน 2898 ครั้ง
AFMM ย่อมาจาก...
อ่าน 2062 ครั้ง
AFDM ย่อมาจาก...
อ่าน 1676 ครั้ง
ACT ย่อมาจาก...
อ่าน 3196 ครั้ง
AEC Blueprint หมายถึง...
อ่าน 22172 ครั้ง
ACE ย่อมาจาก...
อ่าน 2551 ครั้ง
CCI ย่อมาจาก...
อ่าน 2262 ครั้ง
DSM ย่อมาจาก...
อ่าน 2744 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์