หน้าหลัก


ข่าวเด่นอาเซียน
เวียดนาม เปิดให้ชาวต่างชาติยื่นวีซ่าขออยู่ต่อ
พระเถระชั้นผู้ใหญ่ของเมียนมาสวดมนต์ช่วยขจัดปัดเป่าโรคโควิด-19
7 การส่งเสริมความร่วมมือแก้ปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อาเซียน-จีน.....
อาเซียน ตลาดที่ไทยส่งออกโดยใช้สิทธิการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี FTA สูงสุด.....
ข่าวสารอาเซียน
จัดอันดับข่าวอาเซียน

1.

เวียดนาม เปิดให้ชาวต่างชาติยื่นวีซ่าขออยู่ต่อ
(03/04/2020 )
อ่านต่อ >>

2.

พระเถระชั้นผู้ใหญ่ของเมียนมาสวดมนต์ช่วยขจัดปัดเป่าโรคโควิด-19
(03/04/2020 )
อ่านต่อ >>

3.

7 การส่งเสริมความร่วมมือแก้ปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อาเซียน-จีน
(03/04/2020 )
อ่านต่อ >>

4.

อาเซียน ตลาดที่ไทยส่งออกโดยใช้สิทธิการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี FTA สูงสุด
(03/04/2020 )
อ่านต่อ >>

5.

การค้าชายแดนไทย กัมพูชาครองแชมป์โตต่อเนื่อง
(03/04/2020 )
อ่านต่อ >>

บทความพิเศษ
กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
รอบรู้อาเซียน
ASEAN THAI  Youtube Channel
INFOGRAPHIC 


สื่อเผยแพร่คลังภาพ
คำศัพท์น่ารู้
BFA ย่อมาจาก…....
AIM 2020 คืออะไร
UNHCR ย่อมาจาก....
OIC หมายถึง...
ASEAN Vision 2020 หมายถึง......
ASEAN Secretariat คือ......
ASEAN-CCI หมายถึง......
NTOs ย่อมาจาก.......
ERIA ย่อมาจาก.......
e-ASEAN Initiative หมายถึงอะไร
CCS ย่อมาจาก....
AMAF ย่อมาจาก....
AFTA Council หมายถึงอะไร
AFMM ย่อมาจาก...
AFDM ย่อมาจาก...
ACT ย่อมาจาก...
AEC Blueprint หมายถึง...
ACE ย่อมาจาก...
CCI ย่อมาจาก...
DSM ย่อมาจาก...
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ข่าวประกาศ
FACEBOOK
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์