หน้าหลัก


ข่าวเด่นอาเซียน
ไทยประสบผลสำเร็จด้านสาธารณสุขจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุมประชากรเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์
อาเซียน มุ่งสู่การมี “สภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน”
อาเซียน-จีน เปิดศูนย์ปฏิบัติการสื่อโสตทัศน์และสื่อออนไลน์
จีนต้องการบริโภคเนื้อไก่เพิ่มขึ้น โอกาสอุตสาหกรรมไก่ไทย
ข่าวสารอาเซียน
จัดอันดับข่าวอาเซียน

1.

ไทย-รัสเซียพร้อมร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน เพื่อความเป็นพลวัตมากขึ้นในทุกมิติ
(24/09/2019 )
อ่านต่อ >>

2.

ไทย - เวียดนาม เห็นชอบขยายขอบเขตความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหาร รองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(24/09/2019 )
อ่านต่อ >>

3.

ไทยประสบผลสำเร็จด้านสาธารณสุขจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุมประชากรเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์
(24/09/2019 )
อ่านต่อ >>

4.

อาเซียน มุ่งสู่การมี “สภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน”
(24/09/2019 )
อ่านต่อ >>

5.

นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74
(23/09/2019 )
อ่านต่อ >>

บทความพิเศษ
กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
รอบรู้อาเซียน
ASEAN THAI  Youtube Channel
INFOGRAPHIC 


สื่อเผยแพร่คลังภาพ
คำศัพท์น่ารู้
BFA ย่อมาจาก…....
AIM 2020 คืออะไร
UNHCR ย่อมาจาก....
OIC หมายถึง...
ASEAN Vision 2020 หมายถึง......
ASEAN Secretariat คือ......
ASEAN-CCI หมายถึง......
NTOs ย่อมาจาก.......
ERIA ย่อมาจาก.......
e-ASEAN Initiative หมายถึงอะไร
CCS ย่อมาจาก....
AMAF ย่อมาจาก....
AFTA Council หมายถึงอะไร
AFMM ย่อมาจาก...
AFDM ย่อมาจาก...
ACT ย่อมาจาก...
AEC Blueprint หมายถึง...
ACE ย่อมาจาก...
CCI ย่อมาจาก...
DSM ย่อมาจาก...
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ข่าวประกาศ
FACEBOOK
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์