หน้าหลัก


ข่าวเด่นอาเซียน
อาเซียน คุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์
ไทย ส่งผู้แทนชิงตำแหน่งกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ วาระปี 2021 - 202.....
ไทย-สวีเดน มุ่งมั่นลดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บรุนแรงจากการจราจรทางถนนให้เป็นศูนย์.....
กองทัพไทย ตรวจคัดกรองกำลังพลจีน ที่เดินทางเพื่อร่วมฝึก Cobra Gold 2020
ข่าวสารอาเซียน
จัดอันดับข่าวอาเซียน

1.

8 แนวโน้มสุขภาพอาเซียนน่าจับตา
(25/02/2020 )
อ่านต่อ >>

2.

อาเซียน คุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์
(25/02/2020 )
อ่านต่อ >>

3.

ไทย ส่งผู้แทนชิงตำแหน่งกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ วาระปี 2021 - 2024
(25/02/2020 )
อ่านต่อ >>

4.

รมว.แรงงาน หารือ สธ. เร่งรัดระบบตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
(24/02/2020 )
อ่านต่อ >>

5.

ฟิลิปปินส์ไม่สามารถใช้สิทธิตอบโต้ทางการค้ากรณีพิพาทบุหรี่นำเข้ากับไทยได้ เหตุกรณีพิพาทยังไม่สิ้นสุด
(24/02/2020 )
อ่านต่อ >>

บทความพิเศษ
กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
รอบรู้อาเซียน
ASEAN THAI  Youtube Channel
INFOGRAPHIC 


สื่อเผยแพร่คลังภาพ
คำศัพท์น่ารู้
BFA ย่อมาจาก…....
AIM 2020 คืออะไร
UNHCR ย่อมาจาก....
OIC หมายถึง...
ASEAN Vision 2020 หมายถึง......
ASEAN Secretariat คือ......
ASEAN-CCI หมายถึง......
NTOs ย่อมาจาก.......
ERIA ย่อมาจาก.......
e-ASEAN Initiative หมายถึงอะไร
CCS ย่อมาจาก....
AMAF ย่อมาจาก....
AFTA Council หมายถึงอะไร
AFMM ย่อมาจาก...
AFDM ย่อมาจาก...
ACT ย่อมาจาก...
AEC Blueprint หมายถึง...
ACE ย่อมาจาก...
CCI ย่อมาจาก...
DSM ย่อมาจาก...
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ข่าวประกาศ
FACEBOOK
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์