หน้าหลัก


ข่าวเด่นอาเซียน
การประชุมเครือข่ายสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 1
มาเลเซีย เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดเอเปก
อาเซียน-ญี่ปุ่น ประชุมส่งเสริมสุขภาพเพื่อสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ
ไทย-ตุรกี สนับสนุนการลงทุนทั้งในไทยและอาเซียน
ข่าวสารอาเซียน
จัดอันดับข่าวอาเซียน

1.

การประชุมเครือข่ายสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 1
(06/12/2019 )
อ่านต่อ >>

2.

มาเลเซีย เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดเอเปก
(06/12/2019 )
อ่านต่อ >>

3.

อาเซียน-ญี่ปุ่น ประชุมส่งเสริมสุขภาพเพื่อสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ
(06/12/2019 )
อ่านต่อ >>

4.

ไทย-ตุรกี สนับสนุนการลงทุนทั้งในไทยและอาเซียน
(06/12/2019 )
อ่านต่อ >>

5.

ประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลก ครั้งที่ 1 ไทยร่วมพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
(04/12/2019 )
อ่านต่อ >>

บทความพิเศษ
กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
รอบรู้อาเซียน
ASEAN THAI  Youtube Channel
INFOGRAPHIC 


สื่อเผยแพร่คลังภาพ
คำศัพท์น่ารู้
BFA ย่อมาจาก…....
AIM 2020 คืออะไร
UNHCR ย่อมาจาก....
OIC หมายถึง...
ASEAN Vision 2020 หมายถึง......
ASEAN Secretariat คือ......
ASEAN-CCI หมายถึง......
NTOs ย่อมาจาก.......
ERIA ย่อมาจาก.......
e-ASEAN Initiative หมายถึงอะไร
CCS ย่อมาจาก....
AMAF ย่อมาจาก....
AFTA Council หมายถึงอะไร
AFMM ย่อมาจาก...
AFDM ย่อมาจาก...
ACT ย่อมาจาก...
AEC Blueprint หมายถึง...
ACE ย่อมาจาก...
CCI ย่อมาจาก...
DSM ย่อมาจาก...
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ข่าวประกาศ
FACEBOOK
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์