หน้าหลัก


ข่าวเด่นอาเซียน
โควต้าข้ามแดนมาเลเซีย-สิงคโปร์ 17 – 19 ส.ค. เต็ม
กัมพูชาระงับเที่ยวบินจากฟิลิปปินส์ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค.นี้
คนไทยตกค้างใน สปป.ลาว เดินทางกลับไทยแล้ว 1,094 คน ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลา.....
สปป.ลาว ใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19 ระลอก 2
ข่าวสารอาเซียน
จัดอันดับข่าวอาเซียน

1.

โรงเรียนมัธยมปลายเมียนมาเปิดการเรียนการสอนไปกว่าร้อยละ 50 แล้ว ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงต่อเนื่อง
(14/08/2020 )
อ่านต่อ >>

2.

ฟิลิปปินส์จะทดลองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของรัสเซียในเดือนตุลาคมนี้
(14/08/2020 )
อ่านต่อ >>

3.

ไทยร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค สมัยพิเศษ ครั้งที่ 2
(14/08/2020 )
อ่านต่อ >>

4.

รายงานผลการเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองปีแห่งความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน-จีน ค.ศ. 2020
(14/08/2020 )
อ่านต่อ >>

5.

โควต้าข้ามแดนมาเลเซีย-สิงคโปร์ 17 – 19 ส.ค. เต็ม
(14/08/2020 )
อ่านต่อ >>

บทความพิเศษ
กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
รอบรู้อาเซียน
ASEAN THAI  Youtube Channel
INFOGRAPHIC 


สื่อเผยแพร่คลังภาพ
คำศัพท์น่ารู้
BFA ย่อมาจาก…....
AIM 2020 คืออะไร
UNHCR ย่อมาจาก....
OIC หมายถึง...
ASEAN Vision 2020 หมายถึง......
ASEAN Secretariat คือ......
ASEAN-CCI หมายถึง......
NTOs ย่อมาจาก.......
ERIA ย่อมาจาก.......
e-ASEAN Initiative หมายถึงอะไร
CCS ย่อมาจาก....
AMAF ย่อมาจาก....
AFTA Council หมายถึงอะไร
AFMM ย่อมาจาก...
AFDM ย่อมาจาก...
ACT ย่อมาจาก...
AEC Blueprint หมายถึง...
ACE ย่อมาจาก...
CCI ย่อมาจาก...
DSM ย่อมาจาก...
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ข่าวประกาศ
FACEBOOK
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์