หน้าหลัก


ข่าวเด่นอาเซียน
การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย
รมว.ดิจิทัลฯ หารือความร่วมมือ 5 ด้าน กับผู้แทน MIC ประเทศญี่ปุ่น
การประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 9 (Nin.....
เรือรบจากประเทศสมาชิกอาเซียนทยอยเข้าน่านน้ำไทยเพื่.....
ข่าวสารอาเซียน
จัดอันดับข่าวอาเซียน

1.

โครงการดรีมอาเซียน Dream ASEAN
(13/12/2017 )
อ่านต่อ >>

2.

การประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 11
(08/12/2017 )
อ่านต่อ >>

3.

โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์ไทยที่เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว
(08/12/2017 )
อ่านต่อ >>

4.

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 3
(08/12/2017 )
อ่านต่อ >>

5.

Dream ASEAN : เปิดจินตนาการสร้างสังคมอาเซียน
(08/12/2017 )
อ่านต่อ >>

บทความพิเศษ
กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
รอบรู้อาเซียน
ASEAN THAI  Youtube Channel

ค่ายเยาวชนอาเซียน รู้เท่าทันสื่อ ผลิตสื่อสร้างสรรค์

ค่ายเยาวชนอาเซียน Dream Asean

INFOGRAPHIC 


สื่อเผยแพร่คลังภาพ
คำศัพท์น่ารู้
BFA ย่อมาจาก…....
AIM 2020 คืออะไร
UNHCR ย่อมาจาก....
OIC หมายถึง...
ASEAN Vision 2020 หมายถึง......
ASEAN Secretariat คือ......
ASEAN-CCI หมายถึง......
NTOs ย่อมาจาก.......
ERIA ย่อมาจาก.......
e-ASEAN Initiative หมายถึงอะไร
CCS ย่อมาจาก....
AMAF ย่อมาจาก....
AFTA Council หมายถึงอะไร
AFMM ย่อมาจาก...
AFDM ย่อมาจาก...
ACT ย่อมาจาก...
AEC Blueprint หมายถึง...
ACE ย่อมาจาก...
CCI ย่อมาจาก...
DSM ย่อมาจาก...
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ข่าวประกาศ
FACEBOOK
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์