หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
การต่อรองราคาสินค้าในมาเลเซีย

6 มีนาคม 2015

การต่อรองราคาสินค้าในมาเลเซีย

โดย สำนักงาน ก.พ.
ควรต่อรองราคาสินค้า ซึ่งในประเทศมาเลเซียสามารถทำได้ทุกที่อย่างเต็มที่และสนุกสนาน เพราะพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่จะเป็นมิตรและร่าเริง แจ่มใจ เช่น ร้านค้าริมทาง บาซาร์ และตลาดนัดตอนกลางคืนที่กระจายอยู่ในเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ ยกเว้นสินค้าในห้างสรรพสินค้าที่มีการกำหนดราคาตายตัว

www.aseanthai.net
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์