หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การลงทุนภาคไอที ในฟิลิปปินส์หดตัว จากโควิด – 19

23 เมษายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 154)

ภาพ -  สคต. กรุงมะนิลา
การลงทุนภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่จดทะเบียนกับ Philippine Economic Zone Authority (PEZA) ไตรมาสแรกปีนี้หดตัวกว่าร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกปีก่อน และไม่มีการอนุมัติการลงทุนใหม่ในเดือน มีนาคม 2563 ผลจากการแพร่ระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัส Covid-19

ภาพการลงทุนโดยรวมที่ได้รับอนุมัติจาก PEZA ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 พบว่ามีมูลค่าลดลงเช่นกัน จากมูลค่า 22.90 พันล้านเปโซ เหลือ 16.50 พันล้านเปโซ  หรือลดลงร้อยละ   28   และจำนวนโครงการที่ขอรับการ ส่งเสริมการลงทุนที่อนุมัติโดย PEZA ในไตรมาสแรกลดลงจากจำนวน 128 โครงการ เหลือ 87 โครงการหรือลดลงร้อยละ 32 โดยการลงทุนรวมในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 มีมูลค่าเท่ากับไตรมาสแรกเนื่องจากไม่มีการประชุม Board ในเดือนมีนาคมตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ โครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมดที่ลงทะเบียนกับ PEZA ในเดือนมกราคม 2563 มีจำนวนพนักงานโดยตรง 1.57 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีจานวน 1.48 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และยอดการส่งออกจากโครงการต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายใต้ PEZA มีมูลค่า4.36 พันล้านเหรียญ สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 4.03 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24

การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบในหลายมิติ รวมทั้งมิติการลงทุนด้วย โดยทำให้การลงทุนจากภาคเอกชนในฟิลิปปินส์เกิดการชะลอตัวโดยเฉพาะภาคไอทีซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ PEZA ซึ่งมีบริษัทลงทุนข้ามชาติจำนวนมากได้รับผลกระทบหลายพันราย บางส่วนจำเป็นต้องปิดตัวลง เนื่องจากขาดวัตถุดิบจากการนำเข้าจากซัพพลายเออร์ในต่างประเทศ 

รวมทั้งการเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานจากการที่พนักงานไม่สามารถเดินทางมาทางานเนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะระงับการให้บริการ ชั่วคราวและหากให้พนักงานย้ายมาอาศัยในพื้นที่ใกล้กับโรงงานก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป ทั้งนี้ หากรัฐบาลฟิลิปปินส์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีแผนหรือมาตรการเยียวยาที่ชัดเจน คาดว่าอาจจะทาให้นักลงทุนต่างชาติหลายรายต้อง ปรับเปลี่ยนนโยบายในการลงทุนต่อในฟิลิปปินส์และอาจตัดสินใจย้ายการลงทุนไปยังประเทศอื่นแทนในอนาคต

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์