หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
เวิลด์แบงก์อนุมัติสินเชื่อ 50 ล้านเหรียญสหรัฐให้เมียนมาในการรับมือโควิด 19

21 เมษายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 421)

ธนาคารโลกหรือเวิลด์แบงก์อนุมัติสินเชื่อ 50 ล้านเหรียญสหรัฐให้แก่โครงการรับมือเหตุฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของเมียนมา เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลประเทศต่างๆ ในการป้องกันและต่อสู้กับโรคโควิด-19 ซึ่งภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพระดับโลก

Mariam Shernam ผู้อำนวยการเวิลด์แบงก์ประจำเมียนมา กัมพูชา และสปป.ลาว กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือทางการเงินเร่งด่วนนี้ จะช่วยเมียนมาในการเตรียมปรับปรุงโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการที่จำเป็นในควบคุมการแพร่กระจายของ
โรคโควิด 19 รวมถึงการดูแลบุคลากรทางการแพทย์และลดอัตรการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเมียนมาขยายพื้นที่และเพิ่มจำนวนเตียงในแผนกผู้ป่วยหนัก (Intensive Care Units-ICU) เพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนทั่วประเทศ โดยแผนการดำเนินงานครอบคลุมโรงพยาบาลหลักในส่วนกลางจำนวน 8 แห่ง และโรงพยาบาลประจำรัฐต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 43 แห่ง ทั้งนี้ ในระยะแรกจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่ความเสี่ยงสูง เช่น พื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น มีการเดินทางและเคลื่อนย้ายถิ่นฐานจำนวนมาก

 

ที่มา the World Bank


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์