หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียนให้คำมั่นรักษาความมั่นคงด้านอาหารในช่วงการระบาดโควิด -19

20 เมษายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 360)

ภาพ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 
รัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF)  ได้ออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นในการรักษา และสร้างความมั่นใจเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร รวมทั้งคุณค่าทางโภชนาการในอาเซียน ระหว่างการระบาดโควิด – 19

โดยแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวแสดงความวิตกกังวลต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ต่อความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนในด้านอาหาร การเกษตร ป่าไม้และการระงับห่วงโซ่อุปทานอาหาร นอกจากนี้ AMAF ได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนปฏิบัติมาตรการและโครงการที่จำเป็นระดับชาติเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอาหารให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะ กลุ่มเสี่ยงในสังคม พร้อมทั้ง ย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องผลักดันโครงการช่วยเหลือเกษตรกร สถานประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดจิ๋วเพื่อเพิ่มผลผลิตและค้ำประกันความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาค

นาย Dato Ali Apong  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวบรูไน และประธาน AMAF ได้ยืนยันว่า อาเซียนจะร่วมมือกันเพื่อค้ำประกันการจัดสรรอาหารที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในช่วงที่เกิดและหลังการระบาดของโรคโควิด -19  


ที่มา VOV World

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์