หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
การเข้าร่วมพิธีทำน้ำมนต์ในอินโดนีเซีย

7 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2651)

ไม่ควรเข้าร่วมพิธีทำน้ำมนต์หลังจากมีมลทิน เช่น

1.ระหว่างมีรอบเดือน
2.การเจ็บป่วยเรื้อรัง
3.การตายของคนในครอบครัว เพื่อชำระล้างบาป


โดย สำนักงาน ก.พ.กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์