หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ข้อมูลสัดส่วนการตรวจ COVID-19 ในอาเซียน

9 เมษายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 1567)

รวบรวมข้อมูลสัดส่วนการตรวจ COVID-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 ประกอบด้วย
- ข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ
- จำนวนที่ตรวจหาเชื้อ
- %อัตราส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อต่อจำนวนที่ตรวจ
- สัดส่วนจำนวนที่ตรวจต่อประชากร 1 ล้านคน และ
- จำนวนประชากรโดยประมาณ

ข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ, WHO, worldometer.com และ ceicdata.com

เรียบเรียงและอินโฟกราฟิก ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์