หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

5 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3075)

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (AANZFTA)

1.การค้าสินค้า
เริ่มลดภาษี 12 มีนาคม 2553
ภาษี 0% 1 มกราคม 2563
- สินค้าอ่อนไหวลดภาษีเหลือ 5%; 12 มีนาคม 2553 ได้แก่ ไม้ตัดดอก
- สินค้าอ่อนไหวสูง : ไม่ต้องลดภาษี เช่น น้ำนมดิบ เมล็ดพันธุ์ มันฝรั่ง กระเทียม ชา ยาสูบ และไหมดิบ เป็นต้น
2.การค้าบริการ
- เปิดตลาดการค้าบริการให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% ในทุกสาขาบริการ เช่น วิชาชีพคอมพิวเตอร์ การศึกษา การท่องเที่ยว เป็นต้น
3.การลงทุน
- จัดทำความตกลงการลงทุนเสร็จแล้ว โดยจะมีการจัดทำตารางข้อสงวนในการเปิดตลาดการค้าการลงทุนต่อไป

มูลค่าการค้า
ก่อนทำ FTA (ปี 2552) = 13,257.15 ล้านเหรียญสหรัฐ
หลังทำ FTA (ปี 2556) = 17,605.03 ล้านเหรียญสหรัฐ

หมายเหตุ สินค้าอ่อนไหวและอ่อนไหวสูงเป็นตัวอย่างเฉพาะประเทศไทย

 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์