หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ห่างกันสักพัก รักกันแบบมีที่ว่าง : ทำไม Social Distance จึงสำคัญในช่วง COVID-19

23 มีนาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 543)

COVID-19 เป็นเชื้ออุบัติใหม่ มนุษย์ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน ส่งผลให้มนุษย์ทุกคนสามารถติดเชื้อได้ และจำนวนผู้ติดเชื้ออาจเพิ่มขึ้นได้แบบทวีคูณ (exponential growth)

จากการศึกษาในจีน อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส และเยอรมนี พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ทุก ๆ 3 – 4 วัน

ผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องร่วมกันว่า เชื้อ COVID-19 จะแพร่กระจายได้ช้าลงด้วยการเพิ่มระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distance ซึ่งเป็นการจำกัดการสัมผัสระหว่างมนุษย์ (อยู่ห่างกันประมาณ 2 เมตร)

พร้อมกันนี้ Statista ได้จำลองการแพร่เชื้อในระยะเวลา 60 วัน ภายใต้ 3 สถานการณ์ ดังนี้

1. การแพร่เชื้อโดยไม่มี Social Distance พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อ เพิ่มจาก 1 เป็น 32,768 คน

2. การแพร่เชื้อที่มี Social Distance หลังจากพบผู้ติดเชื้อจำนวน 2,000 ราย พพบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อลดลง เหลือ 8,192 คน

3. การแพร่เชื้อที่ Social Distance หลังจากพบผู้ติดเชื้อจำนวน 500 ราย พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อลดลง เหลือ 4,096 คน


เรียบเรียง ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
อ้างอิง Coronavirus: This chart shows why social distancing is so important, Felix Richter, Statista, World Economic Forum


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์