หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สิงคโปร์ประกาศข้อกำหนดใหม่ในการเข้าประเทศ กระทบเศรษฐกิจหนัก

20 มีนาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 551)

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ได้ประกาศการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เข้ามาในประเทศ พร้อมกับแนะนำให้ชาวสิงคโปร์หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็นออกไปก่อน ตามข้อกำหนดใหม่ผู้ที่เดินทางเข้าสิงคโปร์หลังวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลสา 23.59 น. (ทั้งชาวสิงคโปร์ ชาวต่างชาติที่ถือบัตร PR วีซ่าระยะยาว วีซ่าระยะสั้น ทุกประเภท) จะต้องกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน (Stay Home Notice) หลังจากเดินทางเข้าสิงคโปร์ ทั้งนี้ ผู้ที่มาเปลี่ยนเครื่อง โดยไม่ออกจากพื้นที่ transit area ไม่ต้องโดนกักตัว 

นอกจากนี้ ผู้มาเยือนระยะสั้นทุกคนที่ถือสัญชาติประเทศกลุ่มอาเซียนต้องยื่นเอกสารข้อมูลสุขภาพของตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศที่ตนเองพำนักอยู่ จากนั้นสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ส่งข้อมูลให้กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ได้แต่ต้องผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน พร้อมยื่นเอกสารการจองที่พักในสิงคโปร์ สำหรับการพักแรม 14 วัน ให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ICA) ที่สนามบินและเมื่อเดินทางเข้าสิงคโปร์แล้วจะต้องกักตัวเองในที่พักเป็นเวลา 14 วัน (Stay Home Notice) โดยห้ามออกนอกที่พัก ฝ่าฝืนมีโทษ และไม่อนุญาตให้เดินทางกลับ ก่อนครบ 14 วัน 

นาย Lawrance Wong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาแห่งชาติ (Minister for National Development) ให้ข้อมูลว่า สถานการณ์ในช่วงล่าสุดที่ผ่านมาพบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อในสิงคโปร์ส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักในสิงคโปร์ที่มีประวัติเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ข้อกำหนดใหม่ดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนที่เดินทางมาสิงคโปร์เพื่อแสวงหาการรักษาพยาบาล โดยในช่วงที่ผ่านมามีผู้ป่วยมากกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนผู้ที่ติดเชื้อ Covid-19 มาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งในขณะนี้เป็นวิกฤตของประเทศในการจัดสรรทรัพยากรด้านการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวไม่บังคับใช้กับการเดินทางเข้าประเทศทางบกและทางทะเลระหว่างสิงคโปร์และมาเลเซีย เนื่องจากทั้งสองประเทศติดกันและมีการพึ่งพากันค่อนข้างสูง จะเห็นได้จากปริมาณคนที่เดินทางข้ามประเทศผ่านจุดตรวจมากกว่า 300,000 คนในแต่ละวัน อย่างไรก็ตาม หลังจากที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศ Lockdown ประเทศ ประกอบกับการควบคุม การเข้าออกระหว่างชายแดนที่เพิ่มขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการค้าระหว่างสองประเทศ เนื่องจากมาเลเซียเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของสิงคโปร์ 

นาย Song Seng Wun นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร CIMB กล่าวว่าสิงคโปร์พึ่งพาการค้าเป็นหลัก ดังนั้น ข้อกำหนดต่าง ๆ ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของคนน้อยลงจะส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และในปัจจุบัน บริษัทต่างๆ มีตัวเลือกในการประชุมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมทางไกล และการสื่อสารโทรคมนาคมรูปแบบอื่น ๆ ที่ยังไม่มีในสมัยการแพร่ระบาดของโรค SARS 

นางสาว Koh Ching Ching หัวหน้ากลุ่มสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรของธนาคาร OCBC (Head of group brand and communications) กล่าวว่า ผลกระทบที่รุนแรงในระยะสั้นและระยะกลางสำหรับธุรกิจในกลุ่มธนาคาร OCBC ไม่น่าจะเกิดแต่จะเป็นการเพิ่มความท้าทายในการดึงดูดลูกค้าใหม่และลูกค้าเป้าหมายในระยะยาว เนื่องจากธุรกิจธนาคารเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ พนักงานในประเทศสามารถรองรับความต้องการด้านการธนาคารระหว่างประเทศ และอัตราการใช้งานธุรกรรม Digital Banking ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลาย ๆ ปีที่ผ่านมาเช่นกัน

นาย Terence Wong หัวหน้าผู้บริหารการจัดการกองทุนบริษัท Azure Capital กล่าวว่า ขอบเขตผลกระทบทางธุรกิจจะขึ้นอยู่กับความต้องการสินค้าและการบริการในปัจจุบัน หากไม่มีภาวะตื่นตระหนกในการกักตุนซื้อสินค้าก็จะไม่เกิดผลกระทบในการบริหารจัดการ เนื่องจากตอนนี้มีข้อจำกัดในด้านการเดินทางเพิ่มมากขึ้น โดยยกตัวอย่าง ภาคอุตสาหกรรมในสิงคโปรส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบไม่มากจากการยกระดับมาตรการการเข้าประเทศของสิงคโปร์ในครั้งนี้ 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจการบิน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทาน จะได้รับผลกระทบค่อนข้างหนัก ดังจะเห็นได้จาก จำนวนเส้นทางการบินระหว่างจาการ์ตาและสิงคโปร์เป็นเส้นทางการบินที่หนาแน่นเป็นอันดับสามของโลกในปี 2561 โดยมีเที่ยวบินจำนวน 27,046 เที่ยว และเส้นทางระหว่างกรุงเทพและสิงคโปร์มีจำนวนเที่ยวบินถึง 14,698 เที่ยวบิน ในขณะที่สนามบิน Changi มีจำนวนผู้โดยสารเดินทางเข้าออกสิงคโปร์ลดลงถึง 32.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดไปทั่วโลกของ Covid-19

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์