หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
หารือแนวทางการจัดโครงการ Art Olympic ขับเคลื่อน จ.กระบี่เป็นเมืองศิลปะแห่งโลกในปี 64

16 มีนาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 662)

พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และคณะ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดโครงการ Art Olympic จังหวัดกระบี่ ปี 2564 โดยมี นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ นายพญอม จันนิ่ม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ นายสิริธร จุลชู ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ นางสาววิชุพรรณ ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ นางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมประชุม มีการหยิบยกตำนานเรื่องเล่าตำนานประวัติศาสตร์ โดยนำเสนอ เรื่องราว พญานาคกับพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการเชื่อมโยงกระบี่ เมืองศิลปะ ซึ่งเป็นฐานศิลปะของโลก

โดยการประชุมในวันนี้จึงการระดมความคิดเห็น และกำหนดกรอบทิศทางในการทำงานร่วมกัน และออกแบบกิจกรรมและจัดตั้ง คณะทำงาน  4 คณะ ผ่าน 4 กิจกรรม เพื่อเชื่อมโยงงานศิลปะจากพื้นถิ่นสู่สากล 1. Art Olympic  2. Art Gallery 3. Mapping  culture 4. Digital Art  นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ หัวหน้าคณะทำงาน มีการจัดทำแผนที่องค์ความรู้แห่งภูมิปัญญา เชื่อมโยงการท่องเที่ยว และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดตามโยบายของรัฐบาล 

 จังหวัดกระบี่มีต้นทุนทางธรรมชาติ ต้นทุนทางวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อยกระดับและพัฒนาให้จังหวัดกระบี่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวค้นศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติต้องการให้ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างภาพลักษณ์และสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง กำหนดจัดกิจกรรมในห้วงเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งตรงกับห้วงเฉลิมฉลองจังหวัดกระบี่ครบ 149 ปีต่อไป  

ทั้งนี้ ในวันที่ 9 เมษายน 2563 จะมีการทำ MOU ความร่วมมือระหว่าง หน่วยงาน จังหวัดและภาคเอกชน กระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งหลังจากนี้จะมีการประชุมคณะทำงาน การลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากทางครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมต่อไป

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์