หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียนเลื่อนการใช้ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (ASEAN Wide Self-Certification) เป็น 1 ก.ย. 63

13 มีนาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 509)

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า (SC-AROO) และการประชุมคณะกรรมการประสานงานการดำเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (CCA) ครั้งที่ 32 เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศแจ้งว่า ไม่สามารถดำเนินการระบบ AWSC ได้ทันวันเวลาตามกำหนดโดยต้องใช้ระยะเวลาบริหารจัดการภายในประเทศระยะหนึ่งจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการเริ่มใช้ระบบ AWSC จากเดิมวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กันยายน 2563 

อย่างไรก็ดี ผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Certified Exporter) ภายใต้โครงการนำร่องที่ 1 และโครงการนำร่องที่ 2 ยังคงสามารถดำเนินการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองภายใต้โครงการเดิมได้จนกว่าระบบ AWSC จะมีผลบังคับใช้ และขอความร่วมมือให้ติดตามข่าวสารของกรมฯอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการต่อไป 

ทั้งนี้ กรมฯ จะแจ้งประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวให้ทราบหากมีความคืบหน้าของการใช้ AWSC หากผู้ส่งออกมีข้อสงสัยประเด็นสอบถาม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการนำเข้าและรับรอง ถิ่นกำเนิด โทร. 02-5474808 และ02-5475132

ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์