หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ฟิลิปปินส์จับมือ Google พาผู้ประกอบการ MSMEs ก้าวสู่โลกดิจิทัล

12 มีนาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 750)

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ (Department of Trade and Industry: DTI) ร่วมมือ กับ Google Philippines ยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Micro, Small, Medium Enterprises: MSMEs) เพื่อก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลในการทำการค้าผ่านช่องทางออนไลน์

 

โดยได้จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลในการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก เป้าหมายสำคัญในความร่วมมือระหว่าง DTI และ Google คือ การจัดฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการ MSMEs ทั่วประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบดิจิทัล การใช้ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค วิธีการใช้งานเครื่องมือสนับสนุน การใช้งานบนโลกออนไลน์อย่าง Google My Business เครื่องมือแสดงตำแหน่งหน้าร้านหรือสถานที่ตั้ง Google Maps และการใช้เครื่องมือในการค้นหา Google Search เพื่อช่วยผู้ประกอบการ MSMEs เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายบนโลกดิจิทัล ได้เพิ่มมากขึ้น

 

นอกจากนี้ ทางทีมงานของ Google จะฝึกอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอธุรกิจบนโลกออนไลน์ การบริหารจัดการข้อมูล การสร้างเว็บไซต์ฟรีและการโพสต์ข้อความบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ ทีมงาน Google ได้ทำการฝึกอบรม ผู้ประกอบการ MSMEs ฟิลิปปินส์ไปแล้วกว่า 2,780 ราย จาก 20 เมืองทั่วประเทศ

 

นาง Blesila Lantayona รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม กล่าวในระหว่างงานเปิดตัว MSME Caravan เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า DTI มีวิสัยทัศน์เช่นเดียวกับ Google ในการพัฒนาทักษะ ให้ผู้ประกอบการ MSMEs เข้าใจความสำคัญของการตลาดดิจิทัลมากขึ้น

 

ทั้งนี้ DTI ขอขอบคุณทีมงานของ Google Philippines สำหรับโครงการฝึกอบรมดังกล่าวแก่ผู้ประกอบการ MSMEs เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ของ Google ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Google My Business, Google Search และ Google Map โดย DTI ขอชื่นชม Google Philippines ที่ตั้งเป้าหมายของโครงการที่ต้องการให้ผู้ประกอบการจำนวน 500,000 ราย ในฟิลิปปินส์ สามารถใช้งาน Google My Business ภายในปี2563 ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบการลงทะเบียนแล้วกว่า 125,000 ราย

 

ทั้งนี้ DTI และ Google ตั้งเป้าหมายให้ผู้ประกอบการ MSMEs เข้าถึงการใช้งานเครื่องมือดังกล่าวให้มากขึ้นตลอดปี 2563 เนื่องจากต้องการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ MSMEs ให้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของฟิลิปปินส์มากยิ่งขึ้น

 

นาง Bernadette Nacario ผู้อำนวยการ Google Philippines กล่าวว่า ผู้ประกอบการ MSMEs ฟิลิปปินส์มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ธุรกิจของตนประสบความสำเร็จ ซึ่งการใช้เครื่องมือใหม่ๆ ผสมผสานกับโอกาสทางธุรกิจบนโลกออนไลน์ จะทำให้ผู้ประกอบการ MSMEs ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

 

โดยทีมงานของ Google หวังว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้ามาศึกษาและเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลให้ผู้ประกอบการเข้าใจการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และหวังว่า Google จะสามารถเข้าถึงชุมชนต่างๆ ได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

 

นอกจากนี้ ในการฝึกอบรมมีผู้ประกอบการ MSMEs 3 ราย ภายใต้โครงการ Kapati Mentor Me(KMME) ที่ได้รับการ สนับสนุนจาก DTI ซึ่งประสบความสำเร็จจากการใช้สื่อดิจิทัลในการขยายธุรกิจเข้ามานำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์ที่ น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆ บนโลกดิจิทัลให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้รับฟัง ได้แก่

(1) Gerome Panlilio โรงงาน ผู้ผลิตน้ ามันจากพริก ตั้งอยู่ในเมืองเควซอน

(2) Michelle Mariano ผู้ผลิตขวดส าหรับน าผลไม้จากคาลามันซี ตั้งอยู่ในเมืองอิซาเบล่า และ

(3) Beltranalmendral ผู้ผลิตหมูตากแห้งจากเมืองควิริโน่

ที่มา:ข่าวประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ ฉบับวันที่2 มีนาคม 2563

 

ผลกระทบ

·ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์กับ Google Philippines ในการช่วยผู้ประกอบการ MSMEs สร้างสถานะที่แข็งแกร่งในโลกธุรกิจออนไลน์ แสดงให้เห็นถึงนโยบายของรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่ให้ความสำคัญและ พร้อมจะส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่โลกดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสในการ ประกอบธุรกิจให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการใช้ระบบดิจิทัลออกสู่ตลาดต่างประเทศ

 

นอกจากนี้ นโยบายดังกล่าวยัง สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจ E-Commerce ในฟิลิปปินส์มีอัตราเติบโตที่ดี โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมี โอกาสเติบโตจากมูลค่า 500 ล้านเปโซ เป็น 10 พันล้านเปโซ ในปี 2568 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงมาก โดยรัฐบาลฟิลิปปินส์ต้องการให้ธุรกิจ MSMEs เป็นส่วนหนึ่งในการได้รับโอกาสดังกล่าวและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ E-Commerce ของประเทศ

 

นอกจากนี้ จากการสำรวจของ Google Philippines ระบุว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มี ศักยภาพที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งสำหรับการลงทุนในอีก 30 ปี ข้างหน้า เนื่องจากผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตจะมีอายุเฉลี่ย ประมาณ 24 ปี และมีชาวฟิลิปปินส์ประมาณ 12 ล้านคน ทำงานในต่างประเทศที่มีโอนเงินกลับประเทศจำนวน มหาศาลในแต่ละปี รวมทั้งมีชาวฟิลิปปินส์ประมาณ 1.3 ล้านคนถูกว่าจ้างในกิจการรับจ้างบริหารธุรกิจ หรือ Business Process Outsourcing (BPO) อาทิ ศูนย์ Call Center บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทการเงินและการบัญชี เป็นต้น

 

รายงานสินค้าและบริการ ที่สร้างรายได้กว่า 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่าผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในฟิลิปปินส์มี แนวโน้มเติบโต 2.8 เท่า และธุรกิจต่างๆ มีแนวโน้มส่งออกด้วยระบบออนไลน์มากกว่า 4 เท่าในอนาคต รวมถึงการ คาดการณ์ว่าในปี 2568 จะมีชาวฟิลิปปินส์ประมาณ 42 ล้านคน หันมาทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลอยู่ที่ประมาณ 19 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

·ธุรกิจ MSMEs มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ โดยธุรกิจ MSMEs มีการจ้างงานประมาณ ร้อยละ 63 ของแรงงงานท้องถิ่นทั่วประเทศและสร้างรายได้ประมาณร้อยละ 25 ของประเทศ อย่างไรก็ดี แม้ว่าปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ทั่วโลก รวมทั้งการประกอบธุรกิจที่หลายประเทศนิยมค้าขายผ่านระบบออนไลน์กันมากขึ้น แต่ในฟิลิปปินส์มีจำนวนธุรกิจหลายพันรายที่ยังไม่มีระบบออนไลน์ เป็นของตนเอง ทำให้สูญเสียโอกาสสำคัญในการทำธุรกิจการค้า ดังนั้น การนำเครื่องมือ Google My Business มาใช้ จะส่งผลดีกับผู้ประกอบการ MSMEs เป็นอย่างมาก

 

นอกจากนี้ การใช้งานบนโลกดิจิทัล ผู้ประกอบการยังสามารถ สร้างแบรนต์และทำงานร่วมกับคนดังหรือผู้มีอิทธิพลเพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในเวลา อันรวดเร็ว โอกาสและแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย Google My Business เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนปี 2560 โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Google ประเทศไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาอำนวย ความสะดวกในการทำธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการ MSMEs ไทย ในการเพิ่มช่องทางการขยายตลาดให้เข้าถึงลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของทั้งผู้ขายและผู้ซื้อในการค้นหาสินค้าหรือบริการที่ต้องการ รวมไปถึงการ นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มหรือลดต้นทุนในส่วนต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการทำแผนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ดังนั้น การที่รัฐบาลฟิลิปปินส์สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ MSMEs ในฟิลิปปินส์หันมาใช้งาน Google My Business น่าจะช่วยส่งผลดีต่อการค้าบนโลกออนไลน์ของทั้งผู้ประกอบการไทยและฟิลิปปินส์ ให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยใช้ช่องทางของ Google ในการสืบค้นข้อมูลสินค้าที่สนใจ เชื่อมโยงข้อมูลและติดต่อค้าขาย ระหว่างกันได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วมากขึ้น

 

 

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา 11 มีนาคม 2563

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์