หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
สินค้าและบริการประเภทใดของไทยที่จะได้ประโยชน์จาก AEC

3 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4749)


- สินค้าอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผู้ประกอบการไทยทุกอาชีพ จะได้ประโยชน์จากตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ตัวอย่างสินค้าและบริการที่ไทยมีศักยภาพ เช่น สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

- สินค้าเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา ผักและผลไม้สด รวมไปถึงสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น อาหารสำเร็จรูป

- ธุรกิจบริการ เช่น บริการด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ การเขียนซอฟท์แวร์ บริการด้านท่องเที่ยว และบริการที่เกี่ยวเนื่อง (เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร) และบริการด้านสุขภาพ (สปา นวดแผนโบราณ)
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์