หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กัมพูชาเปิดประมูลสัมปทานการจัดการขยะมูลฝอยในกรุงพนมเปญ

11 มีนาคม 2020

ศาลากรุงพนมเปญเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการขยะมูลฝอยในกรุงพนมเปญ ได้ประกาศให้มีการยื่นประมูลสำหรับสัมปทานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงพนมเปญแก่บริษัทต่างๆ ที่สนใจโดยจะมีการคัดเลือกบริษัทที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายในปลายเดือนเมษายนนี้แทนบริษัท Cintri ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานการกำจัดขยะมาเป็นระยะเวลานานกว่า 17 ปี ยังคงเหลือระยะเวลาในสัมปทานอีก 33 ปี ซึ่งทางรัฐบาลได้ขอยกเลิกสัญญาเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติได้ครบในข้อสัญญาที่ตกลงไว้สำหรับการบริหารจัดการขยะครั้งใหม่ในกรุงพนมเปญนี้ รัฐบาลจะแบ่งเขตการบริหารจัดการออกเป็น 3 โซน โดยจะให้บริษัทผู้ที่ชนะการประมูลเข้าบริหารจัดการบริษัทละ 1 โซน ซึ่งการประมูลในครั้งนี้รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ทั้งบริษัทท้องถิ่นในประเทศและบริษัทต่างประเทศเข้าร่วมการประมูล โดยทางรัฐบาลคาดว่าจะมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลหลายบริษัทรวมทั้งบริษัทจากต่างชาติผู้มีประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ในการประมูลครั้งนี้ บริษัท Cintri ก็จะเป็นหนึ่งในผู้ยื่นประมูลด้วย
ปัจจุบันกรุงพนมเปญ มีขยะมูลฝอยจำนวนกว่า 3,000 ตันต่อวัน ซึ่งร้อยละ 65 เป็นขยะอินทรีย์ ส่วนที่เหลือเป็นขยะพลาสติกและขยะมูลฝอย

โอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทย
ประเทศไทยมีหลายบริษัทที่มีประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการขยะของเสียและสิ่งปฎิกูลต่างๆ จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเข้ามาร่วมการประมูลในครั้งนี้ 

ข้อเสนอแนะของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ
ผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจจะเข้ามาดำเนินการในกิจการใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการให้สัปทานต่างๆ ภายใต้โครงการต่างๆของภาครัฐ อาทิเช่น การลงทุนในการก่อสร้างถนน การลงทุนใน Solar Farm รวมทั้งการลงทุนในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น ควรติดต่อสอบถามข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของสัปทานโดยตรง และเข้ามาประมูลโครงการต่างๆ อย่างเป็นทางการ ไม่ควรหลงเชื่อผู้แอบอ้างการเสนอขายสิทธิสัมปทานต่างๆ และหากมีข้อสงสัยควรมีการตรวจสอบให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจเข้ามาลงทุน

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์