หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เวียดนาม: ช็อปปิ้งออนไลน์พุ่ง เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

10 มีนาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 713)

แม้เศรษฐกิจของเวียดนามจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในระยะสั้น แต่ในระยะยาวคาดว่าเศรษฐกิจของเวียดนามยังคงมีโอกาสทางการค้าและการลงทุนอย่างมาก ดัชนีความเชื่อมั่นของนักธุรกิจเวียดนาม (Business Community Sentiment Index) ประจำปี ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า ในปี 2563 ความเชื่อมั่นด้านธุรกิจโดยรวมของประเทศเวียดนามลดต่ำลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากประเทศจีน

น า ย Ralf Matthaes กรรมการผู้จัดการของ Infocus Mekong Research ระบุว่าได้อาศัยอยู่ประเทศ เวียดนามเป็นเวลานานกว่า 26 ปี แม้แต่ ในช่วงปี 2553 ถึง 2554 ที่เกิดวิกฤตฟอง สบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ ความเชื่อมั่นยัง ไม่ลดต่ำลงมากเช่นนี้

น าย Frederick Burke หุ้นส่วนผู้จัดการของบริษัทกฎหมาย Baker Mckenzie และผู้มีประสบการณ์จาก WTO Accession รวมถึงการค้าระดับทวิภาคีในเวียดนาม ได้ระบุว่าการเปิด ประเทศผ่านการทำข้อตกลงการค้าเสรี ถือเป็นการเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ทั้งในด้านการค้าและการลงทุนในระยะยาว และในปี 2563 ธุรกิจจำนวนมากอาจยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กะทันหันของห่วงโซ่อุปทานและความพร้อมในด้านสินเชื่อได้โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมแรกที่เกิดผลกระทบจาก ไวรัสดังกล่าว รองลงมา คือ ภาคการผลิตเพื่อการส่งออก ที่เริ่มประสบปัญหาตามมา เนื่องจากส่วนประกอบที่ นำเข้าจากประเทศจีนถูกระงับการนำเข้า

นาย Ralf Matthaes ระบุเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ผลกำไรของบริษัทเวียดนามในระยะสั้นจะลดน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดที่เน้นผู้บริโภคเป็นหลัก เนื่องจากผู้บริโภคใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้น อย่างไรก็ดี ไวรัส COVID-19 จะไม่ทำให้อันดับทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามในอาเซียนลดลงได้ เนื่องจากพื้นฐานในปี 2562 GDP ของประเทศเวียดนามเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6.5 โดยภาคการส่งออกและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมี การเติบโตสูง พร้อมกับเงินเฟ้อถูกควบคุมไว้ให้อยู่ที่ร้อยละ 3.5

นาย Chris Hunt กรรมการผู้จัดการบริษัท HCM City Securities Corporation (HSC) ระบุว่า สถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นช่วงแรกของไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ยากที่จะคาดเดาสำหรับเวลา ที่เกิดขึ้น แต่หากยึดตามกรณีของโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome : SARS) สถานการณ์และ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้คาดการณ์ได้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาเป็นปกติภายในสิ้นปี 2563 และต้องทำความเข้าใจตรงกันว่าผลกระทบดังกล่าวจะกระทบภาคส่วนต่างๆ ไม่เท่ากัน

นาย Stephen Wyatt หัวหน้าสำนักงานให้คำปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ จากบริษัท Jones Lang Lasalle : JLL) ระบุว่า สถานการณ์ในช่วงแรกชี้ให้เห็นว่าธุรกิจโรงแรม การบริการ การค้าปลีก รวมถึงธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม จะรับผลกระทบมากที่สุด และต้องติดตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสที่เกิดขึ้น ว่าจะรุนแรงและยาวนานขนาดไหน ซึ่งหมายความว่าผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บางรายอาจต้องหาเงินทุนเพิ่มเติม หรือพิจารณาร่วมทุนกับคู่ค้าอื่น

นอกจากนั้น นาย Stephen Wyatt ยังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นทางธุรกิจมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เชื่อว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะทำให้ ธุรกิจที่ต้องพึ่งพาจีนอย่างหนักรู้สึกได้ถึงผลกระทบ และคำเตือนเกี่ยวกับไวรัสที่ถูกเผยแพร่จากกระทรวง สาธารณสุขเวียดนามทุกวัน ยิ่งทำให้ผู้บริโภคชาวเวียดนามเกิดความวิตกกังวล และลดความต้องการซื้อสินค้าและ บริการลงอย่างต่อเนื่อง การช้อปปิ้งออนไลน์ ประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในปี 2563 คือการช้อปปิ้งออนไลน์ ทั้งด้านบริการจัดส่ง อุตสาหกรรมยานยนต์ อาหารสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน เป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้เวลาอยู่ บ้านเพิ่มขึ้น ในขณะที่ใช้เวลาในที่สาธารณะลดลง

ในปี 2562 ยอดการช้อปปิ้งออนไลน์มีมูลค่าเพียงร้อยละ 5 ของยอดค้าปลีกทั้งหมด แต่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ผู้บริโภคร้อยละ 76 ได้สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้ธุรกิจดังกล่าวมีการเติบโตอยู่ที่ ร้อยละ 20 ต่อปี การระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภค เช่น ผู้บริโภคบางรายที่ต้องการหลีกเลี่ยงบริเวณแออัด เป็นต้น คาดว่าบริการในด้านออนไลน์จะเติบโตขึ้นและจะดึงดูด ลูกค้าใหม่ นอกจากนั้น ยังส่งโอกาสให้แก่นักลงทุนและตลาดหุ้น

นาย Andy Ho กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของบริษัท Vina Capital ระบุว่า นักลงทุนมักจะหาเหตุผลที่จะเสี่ยงกับเดิมพัน ถึงแม้ว่าจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน แต่ตลาด หุ้นเวียดนามก็ยังไม่ได้เผชิญกับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสยังอยู่ภายใต้ การควบคุม

นาย Andy Ho คาดหวังว่าตลาดทุนทั่วโลกรวมถึงเวียดนาม จะสามารถฟื้นตัวและจะมีระดับสูงกว่า ปลายปี 2562

นาย Bảo Nguyễn ประธานหอการค้าแคนาดาในเวียดนามกล่าวว่า ประเทศเวียดนามยังคงเป็น ประเทศที่น่าลงทุนและยังได้รับความสนใจมากขึ้นจากทั่วโลกอีกด้วย (แหล่งข่าว สื่อออนไลน์ https://vietnamnews.vnวันที่ 27 กุมภาพันธ์2563)

นำเสนอโอกาส/แนวทาง

คาดการณ์ว่า สำหรับการส่งออกสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มมายังเวียดนาม ไม่น่าจะส่งผลมาก เนื่องจากสินค้าประเภทดังกล่าวยังมีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการ ในขณะที่สินค้าประเภท อื่นๆ ที่มีการจัดจำหน่ายในตลาดเวียดนาม ควรมีการปรับตัวไปใช้ช่องทางออนไลน์ในการกระจายสินค้ามากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงนี้

 

 

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์