หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เวียดนามจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน

9 มีนาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 84)

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 63 ณ เมืองดานัง เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน เจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจ อาเซียน และคณะกรรมการประจำอาเซียน เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Joint Consultative Meeting) หรือเจซีเอ็ม เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่การประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 36 ที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสในด้านเสาหลักต่างๆของประชาคมอาเซียน หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศต่างๆประจำอาเซียนและคณะเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วม ภายใต้อำนวยการของนาย เหงียนก๊วกหยุง รัฐมนตรีช่วยต่างประทเศและหัวหน้าคณะ SOM ASEAN Vietnam

ในนามของประธานอาเซียน 2020 รมช.ต่างประเทศ เหงียนก๊วกหยุง ได้เสนอร่างระเบียบวาระการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 36 โดยเฉพาะการประชุมพิเศษของผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศและการเพิ่มอำนาจให้แก่สตรี เพิ่มคุณภาพการสนทนาระหว่างผู้นำไอป้า รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติและผลงานที่คาดว่าจะบรรลุจากข้อคิดริเริ่มต่างๆของเวียดนามในปี 2020 ตลอดจนย้ำถึงบทบาทสำคัญของการส่งเสริมประสานงานใน 3 เสาหลักของประชาคมและวิธีการเข้าถึงการปฏิบัติคำมั่นและแผนความร่วมมือของอาเซียนในการสร้างสรรค์ประชาคมอย่างรอบด้านและครอบคลุม

ที่มา VOV World 
รูปภาพ @ASEAN2020.VN 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์