หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
สปป. ลาว –จีน ร่วมพัฒนาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำบริเวณเขื่อนน้ำงึม 1

4 มีนาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 658)

สปป. ลาว –จีน ร่วมพัฒนาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำบริเวณเขื่อนน้ำงึม 1

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2563 นางคําจัน วงแสนบูน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ในฐานะ ผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว นาย Rui Zhao ประธานบริษัท Hangzhou Safefound Technology จํากัด นายแสงทองพะจัน สีวงไซ ผู้อํานวยการบริษัท Lao PPA จํากัด และนาย Xiangming Fang รองประธานบริษัท Hangzhou Safefound Technology จํากัด ร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำบริเวณ เขื่อนงึม 1 หรือ Project Development Agreement (PDA) ในเขตพื้นที่บ้านโพนสะหวาด เมืองล่องซาน แขวงไซสมบูน โดยมี ดร. สุนาวา สุพานุวง รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว นายจันสะหมอน วงสมจิด หัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุน แขวงไซสมบูน นายพอยคํา ฮุงบุนยวง รองเจ้าแขวงไซสมบูน และนายบุนอุ้ม สีวันเพ็ง ผู้อํานวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวร่วมเป็นสักขีพยาน

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สปป. ลาว (ถือหุ้นร้อยละ 20) กับบริษัท Hangzhou Safefound Technology จํากัด ของจีน (ถือหุ้นร้อยละ 80) ระยะเวลาสัมปทาน 25 ปี รวมกําลังการผลิตติดตั้ง 1,200 เมกะวัตต์ บนพื้นที่ทั้งหมด 1,500 เฮกตาร์ การพัฒนาโครงการฯ ระยะแรก (ปลายปี 2563 – 2566) เป็นการติดตั้งแผ่นผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ ที่มีกําลังผลิตติดตั้ง 300 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 37,852.86 กิกะวัตต์ชั่วโมง/ปี และจะเพิ่มกําลัง การผลิตติดตั้งเป็น 900 เมกะวัตต์ ในปี 256– 2569 รวมถึงก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าจากโครงการฯ ไปยังสถานีย่อย ที่บ้านแสงสะหว่าง เมืองทุละคม แขวงเวียงจันทน์ ทั้งนี้ ผู้พัฒนาโครงการจะเสนอขายไฟฟ้าให้แก่ต่างประเทศต่อไป

 

 

ที่มา สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์