หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของอาเซียน อยู่ตรงไหนของโลก

2 มีนาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 87)

องค์กร e-Governance Academy Foundation ได้จัดอันดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (National Cyber Security Index: NCSI) โดยมีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 และได้รวบรวมข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จาก 152 ประเทศทั่วโลก โดยมีข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ ดังนี้
 
สิงคโปร์ อันดับที่ 11 ของโลก (80.52 คะแนน)
มาเลเซีย อันดับที่ 18 ของโลก (72.23 คะแนน)
ประเทศไทย อันดับที่ 61 ของโลก (42.86 คะแนน)
บรูไน ดารุสซาลาม อันดับที่ 75 ของโลก (35.06 คะแนน)
เวียดนาม อันดับที่ 76 ของโลก (33.77 คะแนน)
ฟิลิปปินส์ อันดับที่ 82 ของโลก (32.47 คะแนน)
อินโดนีเซีย อันดับที่ 109 ของโลก (19.48 คะแนน)
สปป. ลาว อันดับที่ 112 ของโลก (16.88 คะแนน)
อันดับที่ 1 คือ ประเทศกรีซ (99.21 คะแนน) และอันดับสุดท้ายคือประเทศซูดานใต้ (1.30 คะแนน)
 
การจัดอันดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ข้างต้นประเมินจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 3 ประการ ได้แก่
       1. การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือเพื่อให้ระบบไม่สามารถทำงานได้ (denial of e-services)
       2. การละเมิดความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (data integrity breach)
       3. การละเมิดความลับของข้อมูลหรือการถูกเปิดเผยข้อมูล (data confidentiality breach)
และการบริการจัดการทางไซเบอร์ 3 ประการ ได้แก่
       1. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์พื้นฐาน (baseline cyber security)
       2. การจัดการสถานการณ์ผิดปกติ (incident management)
       3. การพัฒนามั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในภาพรวม (general cyber security development)

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์
ข้อมูลจาก https://ncsi.ega.ee/ncsi-index/   

 


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์