หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองภายใต้ ASEAN Wide Self-Certification (AWSC) จะมีผล 31 มี.ค. 63

26 กุมภาพันธ์ 2020 (จำนวนคนอ่าน 442)

กรมการค้าต่างประเทศแจ้งว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (ASEAN Wide Self-Certification: AWSC) โดยรวมโครงการนำร่องการรับรอง ถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองโครงการนำร่องที่ 1 และโครงการนำร่องที่ 2 เข้าด้วยกัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และเป็นผลให้การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองในโครงการนำร่องที่ 1 และ 2 ต้องสิ้นสุดลง

ในการนี้เพื่อรองรับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองระบบ "ASEAN Wide Self-Certification (AWSC)” ผู้ส่งออกจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิฯ ใหม่ กรมการค้าต่างประเทศจึงขอความร่วมมือผู้ส่งออกเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Certified Exporter) ภายใต้ระบบ AWSC อีกครั้ง ซึ่งผู้ส่งออกสามารถขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ส่งออกวางแผนการส่งออกสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของท่าน

อนึ่ง ประกาศกรมการค้าต่างประเทศในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนเอกสารหลักฐาน และขั้นตอนในการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง กรมฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ผู้ส่งออกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด โทร. 02-5474808 และ 02-5475132

ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์